Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

سازمانهای وابسته به سازمان ملل

در صحنه بین المللی تعدادی از سازمانهای بین المللی هستند که به صورت تخصصی فعالیت می کنند. این سازمانها وابسته بع سازمان ملل متحد هستند. اما خارج از محدوده آن سازمان قرار دارند. یعنی هر چند وابسته به سازمان ملل متحد هستند اما از استقلال نیز برخودارند. مقر این سازمانها خارج از سازمان ملل است و می توانند تحت شرایطی از دیوان بین المللی دادگستری نظریه مشورتی بخواهند. در ادامه این نوشتار به سازمانهای وابسته به سازمان ملل می پردازیم:

سازمانهای وابسته به سازمان ملل:

در مجموع 14 سازمان هستند که هر چند به طور تخصصی فعالیت می کنند و مقر جداگانه ای از سازمان ملل دارند. اما در عین حال وابستگی زیادی به سازمان ملل دارند. در این مقاله به طور تفصیلی سازمانهای وابسته به سازمان ملل را ذکر می کنیم و به اهداف و وظایف هر کدام می پرازیم:

سازمانهای وابسته به سازمان ملل

1- سازمان بین المللی کار (International Labour Organization-ILO):

این سازمان یکی از سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد است. هدف این سازمان بهبود شرایط کار در کشورهای عضور است. در این سازمان علاوه بر نمایندگان کشورها، نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز حضور و حق رای دارند. در حال حاضر تعداد اعضای این سازمان بالغ بر 170 کشور است و مقر آن در ژنو سوئیس است.

2- سازمان خوار و بار و کشاورزی جهانی (Food and Agriculture Organization- FAO):

هدف سازمان خوار و بار و کشاورزی جهانی کمک به اقتصاد و بهبود آن است. در واقع، این سازمان می خواهد با بهبود کیفریت تولید محصصولات کشاورزی و بالا بردن سطح تغذیه و بهبود تولید فرآورده های غذایی، کاورزی و جنگی به اقتصاد کشورها کمک کند. این سازمان یکی از سازمانهایی است که وابستگی به سازمان ملل متحد دارد و به پیکار جهانی علیه گرسنگی و حل مسائل تغذیه می پردازد. تعداد اعضای این سازمان بالغ بر 170 کشور است و مقر ان در شهر رم ایتالیا است.

 

سازمانهای وابسته به سازمان ملل

3- سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization- UNESCO):

هدف این سازمان کمک به بهبود صلح و امنیت جهانی است. از چه طریق؟ از طریق رشد و تعالی فرهنگی و اموزشی میان ملت ها. مبارزه با بی سوادی و ایجاد سواد آموزی با برنامه های کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی از اهداف این سازمان است. مقر این سازمان پاریس است و بالغ بر 180 کشور عضو آن هستند.

4- سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (International Civil Aviation Organization- ICAO):

هدف این سازمان توسعه اصول و فنون هوانوردی است. همچنین این سازمان قصد دارد برنامه هایی را به منظور ارتقای امنیت و نظم هواپیمایی بین المللی به کار برد. در کل، این سازمان در مورد مقررات اداری، خصوصیات کارکنان و قواعد پرواز و سلامت پروازهای غیر نظامی مقرراتی وضع می کند. مقر این سازمان در شهر مونترال کانادا است و بالغ بر 185 کشور عضو ان هستند.

5- سازمان بهداشت جهانی (World Health Organization- WHO):

این سازمان نیز یکی دیگر از سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است. هدف سازمان بهداشت جهانی حصول عالی ترین سطح بهداشت برای همه مردم است. اما منظور از بهداشت چیست؟

رفاه کامل جسمانی، روانی، اجتماعی برای همه مردم در سطح جهان است. همچنین این سازمان قصدد دارد با بیماری های مسری همچون آبله و مالاریا مبارزه کند. مقر آن در شهر ژنو سوئیس است و بالغ بر 190 کشور عضو آن هستند.

6- گروه بانک جهانی (World Bank Group):

بانک جهانی به عنوان یکی از مهمترین سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد مشتمل بر 5 گروه است:

بانک بین المللی برای ترویج و توسعه (تاسیس 1945)، شرکت مالی بین المللی (تاسیس 1956)، انجمن بین المللی توسعه (تاسیس 1960)، مرکز بین المللی حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری “ایکسید” (تاسیس 1966)، و موسسه تنظیم چندجانبه سرمایه گذاری خارجی (تاسیس 1988).

هدف گروه بانک جهانی کمک به توسعه اقتصادی، فرهنگی و اموزشی در تمامی کشورهای عضو است. برای نیل به این هدف گروه بانک جهانی به کشورها تحت شرایطی وام اعطا می کند. یا سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاری می نماید. مقر بانک جهانی در شهر واشنگتن آمریکا است و بالغ بر 180 کشور عضو آن هستند. این نهاد، یک نهاد بین المللی است که به شکل یک شرکت تجاری اداره می شود. کشورهای عضو نیز در واقع، سهامداران آن هستند.

7- صندوق بین المللی پول (International Money Fund-IMF):

کمک به ثبات ارزی و حفظ مبادلات پولی بین المللی از مهمتذین اهداف صندوق بین المللی پول است. تعداد اعضای این سازمان بالغ بر 180 کشور است و مقر آن همچون گروه بانک جهانی در شهر واشنگتن آمریکا است.

8- اتحادیه جهانی پست (Universal Postal Union-UPU):

سازمان دهی خدمات پستی در سطح بین المللی از اهداف اتحادیه جهانی پست است. مثل وضع موافقت نامه های بین المللی برای تثبیت قیمت ارسال نامه از یک کشور به کشور دیگر. البته شاید این سازمان در عصر حاضر کاربرد چندانی نداشته باشد. بالغ بر 180 کشور عضو این سازمان هستند و مقر آن در شهر برن سوئیس است.

9- اتحادیه بین المللی مخابرات دور (International Telecommunication Union- ITU):

بهبود توسعه و هماهنگ کردن خدمات مخابرایت مثل تلفن، رادیو، تلویزیون، تلگراف و … از وظایف این سازمان است. مقر این سازمان در شهر ژنو سوئیس است و بالغ بر 190 کشور عضو آن هستند.

10- سازمان جهانی هواشناسی: (World Meteorological Organization- WMO):

این سازمان به دنبال ایجاد موازین و ضوابط مشترک برای گزارش های هواشناسی است. بالغ بر 185 کشور عضو این سازمان هستند و مقر آن در شهر ژنو است.

11- سازمان بین المللی دریایی (International Maritime Organization- IMO):

تسهیل همکاری و مبادله اطلاعات میان کشورهای عضو در زیمه کشتی رانی، دریانوردی از اهداف این سازمان است. مقر آن در شهر لندن است و بالغ بر 150 کشور عضو آن هستند.

12- صندوق بین المللی برای توسعه کشاورزی: (International Fund for Agriculture Development- IFAD):

توسعه امور کشاورزی از طریق اعطای وام مهمترین وظیفه این سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است. مقر آن در شهر رم ایتالیا است و بالغ بر 150 کشور عضو آن هستند.

13- سازمان جهانی مالکیت معنوی (World International Property Organization- WIPO):

یکی دیگر از مهمترین سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد، سازمان جهانی مالکیت معنوی است. حمایت از مالکیت معنوی، انعقاد موافقت نامه های بین المللی پیرامون مسائلی همچون علایم و طرح های صنعتی، طبقه بندی کالا و خدمات و حمایت از اثار ادبی و هنری و حمایت از تولید کنندگان و اجرا کنندگان محصولات دیداری و شنیداری از اهداف این سازمان است. مقر آن در شهر ژنو است و بیش از 180 کشور عضو آن هستند.

سازمانهای وابسته به سازمان ملل

 

14- سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (United Nations Industrial Development Organization- UNIDO):

هدف این سازمان کمک به توسعه کشورهای در حال توسعه است. این مساعدت از طریق همکاری های بین المللی و تشویق سرمایه گذاری انجام می گیرد. این سازمان در شهر وین اتریش قرار دارد و بیش از 170 کشور عضو آن هستند.

 به غیر از سازمانهایی که به آن اشاره کردیم، سازمان بین المللی انرژی اتمی، سازمان جهانی جهانگری، دیوان بین المللی کیفری و سازمان تجارت جهانی از سازمانهایی هستند که وابستگیبه سازمان ملل متحد دارند که در اینجا فقط اشاره مختصری به نام آنها کردیم.

نتیجه گیری:

سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین سازمان بین المللی به غیر از ارکان خود، سازمان هایی دارد که همگی به صورت تخصصی عمل می کنند. اما وابسته به سازمان ملل هستند. 14 سازمان که در متن مقاله مورد اشاره قرار گرفت از جمله سازمان هایی هستند که وابسته به سازمان ملل متحد هستند. در مورد هر کدام توضیح مختصری دادیم و وظایف و اهداف هر کدام را بیان کردیم. بدیهی است سازمان ملل برای ایصال اهداف خود در عرصه بین المللی به مساعدت این سازمان ها نیاز دارد.

آیا این نوشتار برای شما مفید بود؟ نظرات خود را در قسمت دیدگاه ها با ما به اشتراک بگذارید.

برای تنظیم هر نوع مقاله در حوزه حقوق بین الملل با ما تماس بگیرید. 

سازمانهای وابسته به سازمان ملل

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا