اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنابراین اگر مزد ‌اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از‌ انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف میشود ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر به مراضات حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

همان طور که فوقا اشاره کردیم، مدت زمان اجاره (شروع  و پایان آن) باید به صراحت مشخص گردد. در صورتی که انتهای قرارداد اجاره مشخص نباشد، مدت اجاره محدود می شود به مدتی که قرار است مزد پرداخت شود. چنانچه مدت اجاره تمام شود و موجر و مستاجر به تراضی یکدیگر اجاره را ادامه دهند، اجیر مستحق اجرت است.

نکته: قانون گذار در قسمت اخیر ماده 515 مرتکب اشتباهی شده است. توضیح آنکه، عبارت “… موجر او را نگه دارد…” صحیح نیست. بلکه قانون گذار باید می گفت: “…. مستاجر او را نگه دارد…” چرا که شخصی که منتفع می شود مستاجر نام دارد. اما قانون گذار به اشتباه و یا تسامح کلمه موجر را به جای مستاجر به کار برده است. 

تعهد متصدیان حمل و نقل چه نوع تعهدی است؟

متدصیان حمل و نقل در قانون مدنی امین هستند. به این معنا که تنها در صورتی که مرتکب تعدی و تفریط شوند، مسئول خواهند بود. پس، تعهد متصدیان حمل و نقل در قانون مدنی از نوع تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه. اما تعهد متصدیان حمل و نقل در قانون تجارت از نوع تعهد به نتیجه است.

همان طور که در مقاله اشاره کردیم، از انواع اجاره اشخاص می توان به اجاره خدمه و کارگر و اجاره متصدیان حمل و نقل نام برد. بارزترین مثال برای اجاره اشخاص موردی است که ما از شخصی می خواهیم تا منزل و یا هر محل دیگری را برای ما تمیز کند. در این فرض ما مستاجر و شخص کارگر، مستاجر است. اما همان طور که اشاره کردیم در باب متصدیان حمل و نقل نیز می توان از اجاره اشخاص سخن گفت. وفق مقررات قانون مدنی، کسی که وظیفه حمل و نقل اشخاص یا کالایی را بر عهده دارد، اجیر است و شخصی که کالا یا شخص را به او می سپارد مستاجر نام دارد.

نتیجه گیری مقاله

مقررات اجاره اشخاص در قانون مدنی توسط قانون گذار مورد اشاره قرار گرفته و تقریبا تمامی ابعاد آن از قبیل مدت و تعیین دستمزد تعیین شده است. در اجاره اشخاص شخصی که اجاره می کند مستاجر نام دارد چرا که او دارد از منافع شخص دیگر منتفع می شود. در مقابل شخصی که اجیر می شود موجر است. اما قانون گذار در قسمت اخیر ماده 515 دچار اشتباه شده و کلمه موجر را به جای مستاجر به کار بسته است.

در اجاره اشخاص مال الاجاره اجرت نامیده می شود. مدت نیز در قرارداد اجاره اشخصا باید حتما مشخص باشد. در غیر این صورت اجاره باطل است. اگر انتهای مدت مشخص نباشد، مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنابراین اگر مزد ‌اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود.

قبل از انجام هر امر حقوقی، حتما با وکیل متخصص در آن حوزه مشورت نمایید. گروه وکلای موسسه ترنم عدالت با سالها سابقه در امور حقوقی، کیفری، خانوادگی، ملکی، ثبتی و … شما را در رسیدن به حقوقتان یاری و مساعدت می نمایند. با ما تماس بگیرید. 

 

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و یا تلفنی به صفحه درخواست مشاوره و تماس با ما مراجعه کنید.