Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری

اعاده دادرسی به عنوان یکی از روش های شکایت از آراء است. اعاده دادرسی مانند روش های عادی شکایت از آراء نیست. بلکه یکی از روش های فوق العاده و تخصصی برای شکایت از آراء است. در این مقاله به موضوع اعاده دادرسی و شرایط توسل به روش اعاده دادرسی خواهیم پرداخت. اعاده دادرسی چیست

اعاده دادرسی چیست؟

اعاده دادرسی نوعی روش اعتراض به آراء است. به موجب اعاده دادرسی می توان از دادگاه صادر کننده رای خواست تا مجدداً به موضوع رسیدگی کند. در واقع، در هر دادرسی و رسیدگی به پرونده ممکن است اشتباه و خطائی رخ دهد. در این صورت اعاده دادرسی این امکان را فراهم می آورد که بتوان از اشتباه و خطای قاضی یا دادرس جلوگیری کرد.

اعاده دادرسی به چند دسته تقسیم می شود؟

اعاده دادرسی را می توان به دو دسته تقسیم کرد: اعاده دادرسی چیست

1- اعاده دادرسی اصلی:

این نوع اعاده دادرسی به این معنا است که سابقا حکمی صادر شده باشد. اما در حال حاضر دعوایی در جریان رسیدگی نیست. در این صورت، اعاده دادرسی از نوع اصلی محوسب می شود.

2- اعاده دادرسی طاری:

این نوع اعاده دادرسی به این معنا است که در حین رسیگی به دعوایی یک حکم از دادگاه به عنوان دلیل ارائه می شود. در این صورت، طرفی هم که دلیل علیه او ارائه شده می تواند درخواست اعاده دادرسی کند. اعاده دادرسی چیست

جهات اعاده دادرسی در امور مدنی کدام اند؟ اعاده دادرسی چیست

به موجب قانون (ماده 426 ق.آ.د.م) جهات اعاده دادرسی عبارتند از:

1- موضوع حکم مورد ادعای خواهان نباشد.

2- حکم به میزان بیشتر از خواسته داده شده باشد.

3- دو حکم متضاد در خصوص یک دعوا صادر شده باشد.

4- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از تضاد در استناد به مواد قانونی مختلف یا اصول مختلف باشد.

5- طرف مقابل دعوا حیله و تقلبی به کار برده باشد.

6- حکم مستند به اسناد جعلی باشد.

7- حکم مستند به احکامی باشد که قبلاً مکتوم بوده است.

جهات اعاده دادرسی در امور کیفری کدام اند؟ اعاده دادرسی چیست

1- یک نفر به اتهام قتل کسی محکوم شده باشد. اما شخص زنده باشد.

2- چند نفر به دلیل اتهام به جرمی محکوم شدند. اما عملاً یک نفر بیشتر نمی توانسته مرتکب جرم شود.

3- دو نفر در دادگاه به طور جداگانه بابت یک جرم محاکمه شوند. در نهایت دو حکم متعارض صادر شود که تعارض آراء موجب اثبات بی گناهی یکی از آن دو شود.

4- برای انجام یک جرم، احکام مختلف صادر شود.

5- در دادگاه ثابت شود که اسناد جعلی بوده و یا شهادت گواهان خلاف واقع بوده است.

6- پس از صدور حکم سند جدیدی ارائه شود که موجب بی گناهی فرد محکوم شود.

7- عمل ارتکابی جرم نباشد. یا مجازات تعیین شده بیش از میزان قانونی باشد.

دادخواست اعاده دادرسی چگونه مطرح می شود؟

فرد متقاضی اعاده دادرسی با اسناد و مدارک و احکام صادر شده از دادگاه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می کند و دادخواست اعاده دادرسی را ثبت می کند. چنانچه اعاده دادرسی از نوع اصلی باشد به دادگاهی تقدیم می شود که حکم اصلی را صادر کرده است (اعم از بدوی و تجدید نظر). در صورتی که اعاده دادرسی از نوع طاری باشد به دادگاه تقدیم می شود که دلیل در آن دادگاه ارائه شده است.

مهلت درخواست اعاده دادرسی چقدر است؟

مهلت در نظر گرفته شده برای اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج 2 ماه به شرح زیر است:

1- چنانچه رأی حضوری و قطعی شده باشد از تاریخ ابلاغ رأی.

2- اگر رأی غیابی صادر شده باشد از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر خواهی. 

نکته مهم: در خصوص درخواست اعاده دادرسی، دادگاه موضوع را صورت جلسه می کند. سپس بعد از بررسی قرار رد یا قبولی اعاده دادرسی را صادر می کند. اعاده دادرسی چیست

آیا اعاده دادرسی قالب تمدید است؟

بله. مهلت در نظر گرفته شده برای اعاده دادرسی را می توان در موارد زیر تمدید نمود: اعاده دادرسی چیست

1- اگر شخصی قبل از پایان مهلت در نظر گرفته شده برای اعاده دادرسی ورشکسته یا محجور شود: اعاده دادرسی چیست

مجدداً مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم قطعیت یافته به مدیر تصفیه (در صورت ورشکستگی) و یا قیم (در صورت محجوریت) حساب خواهد شد.

2- اگر در مهلت اعاده دادرسی،فرد از حالت حجر خارج شود،: عاده دادرسی چیست

در این صورت مهلت اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ به محجوری که از او رفع حجر شده، حساب می شود. اعاده دادرسی چیست

اجرای اعاده دادرسی چگونه است؟

اگر دادگاه اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض می کند. در این صورت عملیات اجرایی متوقف می شود و همه چیز به حالت قبل از اجرا برمی گردد.

نتیجه گیری مقاله

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراست. این نوع شکایت در قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. اعاده دادرسی به دو دسته اصلی و طاری تقسیم می شود. در  اعاده دادرسی اصلی حکمی قبلاً صادر شده و نسبت به آن اعاده دادرسی مطرح می شود. اما اعاده دادرسی طاری برای زمانی است که دادرسی در جریان رسیدگی است و یک حکم به عنوان دلیل ارائه می شود. بنابراین کسی که حکم علیه او صادر شده می تواند درخواست اعاده دادرسی کند. برای طرح اعتراض اعاده دادرسی حتما با وکیل مدنی یا وکیل کیفری مشورت کنید.

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید. 

 

اعاده دادرسی چیست

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا