Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

واخواهی یعنی چه

واخواهی نوعی اعتراض است که در قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است. این نوع اعتراض برای زمانی است که خوانده (در مرحله بدوی) یا تجدیدنظر خوانده (در مرحله تجدیدنظرخواهی) در فرآیند دارسی حضور نداشته باشد. در این صورت می تواند اعتراضی به نام واخواهی مطرح کند. در این مقاله به مفهوم واخواهی، شرایط و موارد مقرر در قانون در مورد واخواهی در قانون آیین دادرسی مدنی اشاره می کنیم. واخواهی یعنی چه

واخواهی چیست؟

نوعی اعتراض به حکمی است که به صورت غیابی صادر شده است. می دانیم که در دادرسی اصل بر این است که اصحاب دعوا (خواهان و خوانده) حضور داشته باشند. حال اگر به هر دلیلی خوانده نتواند در جلسه دادرسی حضور داشته باشد، و وکیلی هم نفرستاده باشد و لایحه ای نیز تنظیم نکرده باشد، چنانچه حکم از دادگاه نخستین صادر شده باشد توسط خوانده و اگر در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد توسط تجدیدنظر خوانده قابل اعتراض است. به این اعتراض واخواهی گفته می شود. واخواهی یعنی چه

مهلت در نظر گرفته شده برای واخواهی چقدر است؟

احکامی که به صورت غیابی صادر می شود، قابل اعتراض واخواهی هستند. مهلت واخواهی برای افرادی که در ایران سکونت دارند 20 روز و برای افرادی که درخارج از کشور سکونت دارند 2 ماه از تاریخ ابلاغ است.

واخواه باید به کدام مرجع برای واخواهی مراجعه کند؟ واخواهی یعنی چه

اگر صدور رأی غیابی از مرحله بدوی باشد واخواهی باید به دادگاه بدوی ارسال شود. چنانچه صدور رأی غیابی از مرحله تجدیدنظر باشد، واخواهی باید به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود.

نمونه دادخواست واخواهی

ریاست محترم شعبه ……………………. دادگاه ………………………. شهرستان ………………………….

با سلام؛

احتراماً به استحضار می رساند:

بنده به موجب دادنامه اصداری به شماره …………………………… مورخ ……………………………… به طور غیابی محکوم شده ام. از آنجایی که اینجانب در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور نداشته ام و وکیل نیز نفرستاده ام و لایحه ای تنظیم ننموده ام، تقاضای واخواهی به استناد مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعا است. بدیهی است دفاعیات بنده در مرحله رسیدگی تقدیم می گردد. واخواهی یعنی چه

با تقدیم احترام.

نتیجه گیری مقاله

واخواهی نوعی اعتراض به رأیی است که به طور غیابی صادر شده است. واخواهی اعتراض محکوم علیه غایب است. چه اینکه ممکن است پیش آید محکوم علیه نتواند در مراحل دادرسی حاضر شود و همچنین نتواند وکیل بفرستند و یا لایحه ای تنظیم کند. در این صورت رأی به صورت غیابی صادر می شود و معترض می تواند به حکم با توسل به نهاد واخواهی اعتراض نماید.

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و تلفنی یه صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید. 

واخواهی یعنی چه

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا