Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

کفالت چه عقدی است

کفالت یکی از عقود معین ذکر شده در قانون مدنی است. مقررات مربوط به عقد کفالت از ماده 734 تا 751 قانون مدنی را در بر گرفته است. بسیاری از افراد کفیل افراد دیگری می شوند بدون اینکه اطلاعات کافی از عواقب و نتایج آن داشته باشند. در این مقاله با مقررات عقد کفالت و ویژگی های آن آشنا خواهید شد. کفالت چه عقدی است 

کفالت چیست؟ کفالت چه عقدی است

به موجب ماده 734 قانون مدنی کفالت عقدی است که بر اساس آن یک طرف مکلف می شود شخص ثالثی را در نزد دیگری حاضر کند. یه فردی که تعهد به حاضر نمودن شخص کرده: کفیل و به شخص ثالث مکفول و به طرف دیگر که تعهد در مقابل او انجام شده مکفول له گفته می شود.

ماده 734 قانون مدنی مقرر کرده است:

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند.

برای انعقاد عقد کفالت رضایت چه فرد یا افرادی ضروری است؟

برای انعقاد عقد وکالت کافی است که کفیل و مکفول له راضی باشند. بنابراین رضایت مکفول مورد نیاز نیست.

عقد وکالت دارای چه انواعی است؟ کفالت چه عقدی است

کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت باشد. اگر کفالت موقت باشد باید مدت آن ذکر شود. تفاوت وکالت مطلق و موقت این است که در کفالت مطلق مکفول له هر زمان که بخواهد می تواند احضار مکفول را تقاضا کند. اما در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد نمی تواند احضار مکفول را تقاضا کند.

در چه مواردی کفیل بریء خواهد شد؟

به موجب ماده 746 قانون مدنی کفیل در موارد زیر بریء می شود:

1- در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده باشد.

2- در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود.

3- در صورتی که ذمه مکفول از هر حقی به هر نحوی که مکفول دارد بریء شود.

4- در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود.

5- در صورتی که مکفول کفیل را بریء کند.

6- در صورت فوت مکفول.

نکته: فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود. 

نکته: ممکن است کسی کفیل کفیل شود. 

اگر کفیل فرد را در نزد مکفول له حاضر کرد، اما او امتناع کرده چه باید کرد؟ کفالت چه عقدی است

کفیل باید مراتب احضار مکفول در نزد مکفول له را در دادگاه با ادای شهادت شهود اثبات کند. کفالت چه عقدی است

اگر مکفول غایب باشد چه مهلتی برای احضار مکفول به کفیل داده می شود؟

در قانون بیان شده است که مهلت کافی به کفیل داده می شود. اما به موجب رویه قضایی مهلت یک ماهه برای احضار مکفول به کفیل داده می شود.

نتیجه گیری مقاله

کفالت یکی از عقود معین مذکور در قانون مدنی است. بسیاری از افراد کفیل فردی می شوند بدون اینکه از تبعات و عواقب آن اطلاع داشته باشند. اگر فردی کفیل دیگری شود متعهد است در هر زمان و مکانی که تعیین شده است، مکفول را در نزد مکفول له حاضر کند. در غیر این صورت اگر وثیقه قرار داده باشد آن وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد. بنابراین باید در کفالت از افراد ناشناس دقت نمود.

برای دریافت وقت مشاوره حضوری یا تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.

کفالت چه عقدی است

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا