Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

نمونه شکایت لواط

لواط یکی از جرایمی است که در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است. این امر در ماده 233 قانون مجازات اسلامی آمده است. مجازات لواط به موجب قانون، در دسته حدود قرار دارد. چنانچه شخصی به عنوان فاعل این جرم شناخته شود به صد ضربه شلاق محکوم می گردد. اما اگر عمل را به عنف و اکراه و یا دارا بودن شرایط احصان انجام داده باشد به اعدام محکوم خواهد شد. اما مجازات مفعول جرم لواط، اعدام است. مگر اینکه مکرَه یا نابالغ باشد که در این صورت مجازات نخواهد شد. در این نوشتار توضیح مختصری در مورد لواط و مجازات آن می دهیم و سپس دو نمونه شکایت لواط را من باب تمثیل ذکر خواهیم نمود. 

نمونه شکایت لواط

توضیح مختصر در مورد جرم لواط:

لواط به معنای ارتبط جنسی از ناحیه پشت توسط دو مرد است. چیزی که در اصطلاح عامیانه از آن به عنوان گِی بودن یاد می شود. در برخی از کشورها این امر پذیرفته شده است و حتی دو شخص مذکر می توانند با یکدیگر ازدواج نمایند. در بسیاری از اخبار واصله از سایر کشورها مراسم عروسی ای را مشاهده می کنیم که هر دو طرف مذکر هستند. اما در ایران این موضوع غیر از جنبه دینی آن که حرام است مورد نهی قانون گذار نیز قرار می گیرد. به گونه ای که مقنن مجازات سنگینی را برای مفعول این جرم قرار داده است. اما به هر روی، اگر شخصی قربانی جرم لواط باشد باید از باب طرح شکایت لواط موضوع را پیگیری کند. نمونه شکایت لواط را در انتهای مقاله حتما بخوانید. 

توجه کنید برخی بر این باورند که میان جرم لواط و جرم هم جنس گرایی در قانون مجازات اسلامی تفاوت وجود دارد. این تفاوت از حیث دسته بندی نوع جرم است. جرم لواط دسته جرایم حدی است (حدود). این امر در حالیست که جرم هم جنس گرایی در دسته جرایم تعزیری است. اما بنا به نظر شخص نگارنده این نوشتار، این دو جرم هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. در واقع، می توان گفت، لواط و تفخیذ دو عنوان حقوقی برای هم جنس گرایی میان مردان و یا به اصطلاح گِی بودن هستند. البته، نباید از این نکته غافل شد که ممکن است لواط و یا حتی تفخیذ به عنف انجام شود که در ادامه نوشتار به طور تفصیلی به آن اشاره می کنیم و نمونه شکایت لواط را بررسی می نماییم.

 

بررسی مجازات جرم لواط: 

به منظور تعیین مجازات جرم لواط، باید فروض مختلفی را از یکدیگر تفکیک نماییم:

1- فاعل جرم لواط به عنف این عمل را مرتکب می شود: 

مجازات فاعل اعدام است. اما مفعول مجازاتی ندارد. 

2- فاعل لواط، دارای شرایط احصان است:

در این فرض نیز مجازات فاعل اعدام است. صرف نظر از اینکه مفعول چه شرایطی دارد (دارای حالت احصان است یا خیر)، مجازات او اعدام است (به غیر از حالت عنف و اکراه). 

3- فاعل جرم لواط غیر مسلمان اما مفعول مسلمان است:

مجازات فاعل بدون توجه به شرایط احصان یا عدم احصان اعدام است. 

4- فاعل و مفعول با رضایت مرتکب این عمل شوند:

مجازات فاعل صد ضربه شلاق و مجازات مفعول اعدام است. 

منظور از احصان چیست؟

احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

اگر فاعل جرم لواط غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد مجازات او چیست؟

در چنین فرضی مجازات فاعل اعدام است. همان طور که در بالا به این امر اشاره کردیم، در صورتی که فاعل غیر مسلمان شرایط او از قبیل احصان و یا فقد احصان در نظر گرفته نمی شود. همان طور که در این نوشتار اشاره کردیم، اگر فاعل جرم به عنف و اکراه این عمل را مرتکب گردد و یا دارای شرایط احصان باشد، و یا غیر مسلمان باشد مجازات او اعدام است. در غیر این موارد، مجازات فاعل صد ضربه شلاق است. 

اما، مجازات مفعول در هر صورت اعدام است. مگر آنکه عمل لواط به عنف و اکراه باشد. نمونه آن را در میان آرایی که از مراجع دادگستری صادر می گردد، مشاهده می کنیم. به عنوان مثال مردی که با چند کودک نابالغ و یا چند شخص مکرَه عمل لواط را انجام می دهد. حد فاعل اعدام است. 

نمونه شکایت لواط

ادله اثبات جرم لواط:

از جمله ادله اثباتی برای جرم لواط می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- چهار بار اقرار شخص مرتکب 

2- شهادت چهار نفر مرد عادل که صحنه لواط را مشاهده کرده باشند

3- هر نوع ادله و مدرک دیگری که موجب یقین قاضی به وقوع چنین جرمی شود. مثلا وجود عکس یا فیلم و …

البته، اثبات جرم لواط بسیار سخت است. 

اصولا اقرار و یا شهادت شهود در شکایت لواط وجود ندارد. گواهی پزشکی قانونی یکی از مواردی است که در اثبات وقوع جرم لواط می تواند کمک کننده باشد. در نمونه شکایت لواط به این موضوع اشاره شده است. 

دادگاه صالح در رسیدگی به جرم لواط کدام است؟

پس از طرح شکایت لواط نوبت رسیدگی به آن است. اگر مجازات جرم لواط از نوع مجازات سالب حیات (اعدام) باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک خواهد بود. اما در صورتی که مجازات از نوع سالب حیات نباشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. 

توضیح آنکه، اگر شخص فاعل به عنف عمل لواط را انجام دهد و یا دارای شرایط احصان باشد و یا غیر مسلمان باشد، مجازات در نظر گرفته شده برای او اعدام است. بنابراین، رسیدگی به آن نیز در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. اما در صورتی که فاعل جرم لواط، فاقد شرایط احصان باشد و یا عمل با رضایت مفعول انجام گرفته باشد، مجازات فاعل صد ضربه شلاق است. در این فرض، دادگاه کیفری دو به موضوع رسیدگی می کند. اما به موجب قانون، مجازات مفعول در هر صورت چه محصِن باشد و چه نباشد، اعدام است. مگر اینکه عمل با عنف و اکراه انجام شود و یا شخص نابالغ باشد. 

تفاوت لواط و تفخیذ:

همانطور که فوقا اشاره کردیم، لواط به معنای دخول اندام تناسلی مرد در دبر مرد دیگر تا حد ختنه گاه است. اما، تفخیذ به معنای تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر است. البته اگر مقدار دخول در لواط کمتر از ختنه گاه باشد این عمل در حکم تفخیذ است.

مجازات تفخیذ چیست؟

در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

اگر فاعل جرم تفخیذ غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد مجازات او چیست؟

در چنین فرضی حد فاعل اعدام است. حال اگر مسلمان بخواهد شکایت لواط را مطرح کند در صورتی که خودش راضی به این عمل باشد مجازات او نیز اعدام است. در غیر این صورت (عنف و اکراه) مجازات نخواهد شد. 

نمونه شکایت لواط

در زیر دو نمونه شکایت لواط به عنف و اکراه را مشاهده می کنیم:
نمونه شکایت لواط (1): 

بسمه تعالی

ریاست محترم دادسرای ناحیه …………… شهرستان …………………

با سلام،

احتراما موارد زیر را خدمت محضر حضرتعالی معروض می دارم:

اینجانب در مورخه ………………….. در سر کار خود مشغول فعالیت بودم که یکی از دوستانم به بهانه ی گشت زدن از من خواست تا مدتی همراه او باشم. در میانه راه به دلیل کار زیاد احساس خستگی و سردرد نمودم. مشتکی عنه در همان لحظه قرصی به گفته ی خود برای رفع خستگی به من داد. مدتی پس از مصرف قرص، دچار حالت گیجی و سپس بیهوشی شدم. پس از آنکه دوباره خود را بازیافتم در ویلایی در خارج از شهر بودم و هیچ کس در آن مکان نبود. احساس درد و خونریزی در ناحیه ی مقعد خود دریافتم. بلافاصله به پزشکی قانونی مراجعه کردم و از آنها خواستم تا بنده را معاینه کنند. گواهی پزشک پزشک قانونی نیز به پیوست شکواییه می باشد.

لذا با عنایت به موارد معنونه تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق مواد 233 و 234 قانون مدنی از محضر شما عالیجناب به دلیل وقوع جرم لواط مورد استدعا است.

با تقدیم احترامات فراوان

نمونه شکایت لواط (2): 

ریاست محترم دادسرای ناحیه ……………

سلام و عرض ادب؛

شرح ما وقع شکواییه:

اینجانب در مورخه …………….. در محل کار خود همچون روزهای گذشته مشغول فعالیت بودم که ناگهان کارفرما به داخل کارگاه آمد. درب کارگاه را قفل نمود و شروع به گفتگو با من کرد. ابتدا از حرف های او چیزی در نیافتم. اما بعدا متوجه شدم که از من درخواست ارتکاب عمل لواط را دارد. بنده به شدت ترسیده بودم و خواستم فرار کنم. اما کسی داخل کارگاه نبود تا به من کمک نماید. سرانجام پس از دست و پا زدن های بسیار، ایشان به عنف و اجبار به بنده تجاوز کردند. بلافاصله پس از وقوع این عمل و با وجود اوضاع نا به سامانی که داشتم به پزشکی قانونی مراجعه کردم. نامه پزشکی قانونی مبنی بر ارتکاب عمل لواط و البته به عنف و اکراه بودن آن به پیوست می باشد. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی از محضر شما عالیجناب وفق ماده 234 قانون مدنی مورد استدعا است. 

با شایسته ترین احترامات

قبل از انجام هر عمل حقوقی، حتما با وکیل متخصص در آن حوزه مشورت نمایید. گروه وکلای موسسه ترنم عدالت با سالها سابقه در امور حقوقی، کیفری، خانوادگی، ثبتی، ملکی و … شما را در رسیدن به حقوقتان یاری و مساعدت می نمایند. با ما تماس بگیرید. 

نمونه شکواییه جرم لواط توسط وکلا و کارشناسان موسسه ترنم عدالت برای شما تنظیم شده است. به منظور تنظیم شکواییه متناسب با شرح حال و وضعیت خود حتما با ما تماس بگیرید:

09011358248

برای گرفتن وقت مشاوره حضوری و یا تلفنی به صفحه درخواست مشاوره و تماس با ما مراجعه کنید. 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا