Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

مجازات لواط در قانون

لواط به معنای برقراری ارتباط جنسی میان دو فرد مذکر است. لواط از جمله جرایم حدی است که در باب حدود در قانون مجازات اسلامی در مورد آن و مجازات تعیینی در نظر گرفته شده برای آن صحبت شده است. مفهوم لواط با تفخیر متفاوت است. تفخیذ عملی است که توسط قانون گذار در باب حدود جرم انگاری شده است؛ ولی عملی کمتر از دخول است. در این مقاله نیز در مورد مفهوم لواط و مجازات تعیینی برای آن در قانون مجازات اسلامی می پردازیم.

منظور از لواط چیست؟

به موجب ماده 233 قانون مجازات اسلامی لواط به معنای داخل شدن آلت تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در نشیمنگاه (مقعد) انسان مذکر است. ماده 233 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر کرده است:

لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.

بنابراین، در صورتی که آلت تناسلی به مقداری کم تر از ختنه گاه وارد دُبُر انسان مذکر دیگر شود، جرم لواط تحقق پیدا نمی کند.

مجازات لواط در قانون چیست؟

مجازات لواط در قانون مجازات اسلامی در ماده 234 قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده است. به موجب این قانون چند مورد را باید از یکدیگر تفکیک نمود:

1- در صورتی که عمل لواط به اجبار (عنف)، اکراه یا در صورت دارا بودن شرایط احصان (منظور داشتن همسر دائمی و امکان برقراری ارتباط با او)، اتفاق بیفتد، اعدام خواهد بود.

2- در صورتی که عمل لواط به اجبار یا اکراه نباشد و در شرایط احصان نیز رخ نداده باشد مجازات او صد ضربه شلاق خواهد بود.

در یک تقسیم بندی دیگر می توان مجازات لواط در قانون را در چنذین فرض به شکل زیر بیان نمود:

1- چنانچه فاعل و مفعول هر دو بالغ و عاقل باشند، مجازات تعیینی برای آنها اعدام است.

2- اگر فاعل و مفعول هر دو غیربالغ باشن، مجازات تعیینی برای آنها تأدیب خواهد بود.

3- اگر فاعل بالغ و مفعول نابالغ باشد، فاعل اعدام خواهد شد . مفعول تأدیب می شود.

4- اگر فاعل غیربالغ و مفعول بالغ باشذ، فاعل تأدیب می شود و مغفعول حد می خورد.

ماده 234 قانون مجازات اسلامی در این خصوص چنین مقرر کرده است:

حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.
تبصره ١- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره ٢- احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

تفاوت لواط و تفخیذ چیست؟

ممکن است در بسیاری از موارد لواط و تفخیذ به جای یکدیگر به کار برده شوند. اما باید بدانیم که مفهوم هر کدام از آنها از یکدیگر متفاوت است. تفخیذ به معنای قرار دادن آلت تناسلی مرد در بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر دیگر است. بنابراینف در تفخیذ عمل دخول وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر، تفخیذ مرحله ای کمتر از لواط است. اما در لواط همان طور که قبلاً اشاره شد، دخول صورت می گیرد.

مجازات لواط فرد غیرمسلمان با فرد مسلمان چه تفاوتی دارد؟

در صورتی که فرد غیرمسلمان با انسان مذکر دیگر که مسلمان است مرتکب عمل شنیع لواط شود، مجازات فرد مرتکب اعدام خواهد بود.

تبصره یک ماده 234 چنین مقرر کرده است:

…تبصره ١- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است…

ازدواج با مادر، خواهر یا دختر فرد مفعول لواط چه حکمی دارد؟

به موجب قانون مدنی اگر انسان مذکری با انسان دیگر لواط کند، نمی تواند با مادر، دختر و یا خواهر او ازدواج کند. اما در فرضی که شک نسبت به دخول وجود داشته باشد، می تواند ازدواج کند.

ماده 1053 قانون مدنی چنین مقرر کرده است:

اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمیتواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.

نتیجه گیری مقاله

به موجب قرآن و قانون لواط عملی ناپسند است که مورد تقبیح از سوی امامان نیز برشمرده شده است. مقنن نیز در باب حدود از ماده 233 قانون مجازات اسلامی لواط را جرم انگاری کرده است و مجازات آن را بر اساس فروض مختلف اعدام، حدود (صد ضربه شلاق) و بعضاً در صورت نابالغ بودن فاعل یا مفعول تأدیب است.

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و تلفنی با ما تماس بگیرید. 

مجازات لواط در قانون

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا