Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

مفهوم جرم محاربه

محاربه یکی از عناوین جرم انگاری شده در قانون مجازات اسلامی است. محاربه در باب حدود ذکر شده است. به این معنا که برای آن در شرع مجازات مشخصی در نظر گرفته شده است. اما مفهوم جرم محاربه چیست؟ محاربه چه مجازاتی به دنبال دارد؟ در این مقاله با مفهوم محاربه و مجازات آن آشنا خواهیم شد.

مفهوم جرم محاربه چیست؟

محاربه از کلمه حرب گرفته شده است و در لغت به معنای جنگیدن است. اما در اصطلاح حقوقی منظور از محاربه همان تعریف ماده 279 قانون مجازات اسلامی است.

ماده 279 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر کرده است: مفهوم جرم محاربه

محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.

بنابراین، محارب باید به قصد جان و مال و ناموس مردم سلاح بکشد و قصد او از این کار ناامنی باشد. همچنین این کار را با انگیزه ترساندن و ارعاب مردم انجام دهد. در واقع به زبان عربی محاربه چنین گفته می شود:

تجريد السلاح لاخافة الناس : کشیدن سلاح برای ترساندن مردم. 

نکات محاربه: مفهوم جرم محاربه

1- سلاح کشیدن به روی یک یا چند نفر خاص محاربه نامیده نمی شود. چرا که جنبه عمومی ندارد (جنبه عمومی داشتن یکی از ارکان اساسی برای تحقق جرم محاربه است). 

2- اگر کسی بر روی عموم سلاح بکشد، ولی موجب سلب امنیت نشود، محارب نامیده نمی شود (سلب امنیت عمومی نیز رکن مهم دیگر برای تحقق جرم محاربه است). 

3- اگر فردی یا گروهی برای مقابله با محاربان سلاح بکشند، محارب نیستند (چرا که برای دفاع از خود است). 

4- سارقان، راهزنان و قاچاقچیان اگر دست به سلاح ببرند و موجبات سلب امنیت را فراهم کنند، محارب هستند. 

مجازات جرم محاربه چیست؟

مجازات محاربه یکی از 4 مورد زیر است:

1- اعدام

2- به صلیب کشیدن فرد محارب

3- قطع دست راست و پای چپ

4- نفی بلد یا تبعید.

قاضی در انتخاب هر کدام از این 4 مجازات برای مجرم مختار است. مفهوم جرم محاربه

مدت نفی بلد یا تبعید برای جرم محاربه چقدر است؟

مدت نفی بلد نمی تواند کمتر از یک سال باشد (حتی در فرضی که مجرم یا همان محارب توبه کرده باشد).

محارب تا چه زمانی در تبعید می ماند؟

محارب تا زمانی که توبه کند در تبعید می ماند. اما اگر محارب زودتر از یک سال توبه کند همچنان در تبعید باقی خواهد ماند. چون مدت نفی بلد نمی تواند کمتر از یک سال باشد. همچنین اگر مرتکب توبه ننماید همچنان در تبعید یا نفی بلد باقی خواهد ماند.

در مجازات نفی بلد یا تبعید، محارب حق داشتن مراودات اجتماعی و رفت و آمد با دیگران را نخواهد داشت.

نتیجه گیری مقاله مفهوم جرم محاربه

محاربه یکی از جرایم حدی در قانون مجازات اسلامی است. به این معنا که شارع مقدس مجازات محاربه را از پیش تعیین کرده است. محاربه از کلمه حرب به معنای جنگیدن گرفته شده است. اما در اصطلاح حقوقی محاربه به معنای در دست گرفتن سلاح برای ترساندن مردم است. باید توجه داشت که کشیدن سلاح بر روی یک یا چند نفر خاص محاربه محسوب نمی شود. همچنین اگر فرد یا افرادی در برابر محارب یا محاربین سلاح بکشند، محارب شناخته نمی شوند. چرا که این کار را برای دفاع انجام داده اند.

اگر کسی بر روی مردم سلاح بکشد اما این کار موجب سلب امنیت عمومی نشود، مجارب شناخته نمی شود. مجازات محاربه ممکن است: اعدام، یه صلیب کشیدن، قطع دست و پا به خلاف و نفی بلد یا تبعید باشد. قاضی در انتخاب هر یک از این موارد مختار است. توجه کنید محارب تا زمانی که توبه نکند در تبعید می ماند.

برای دریافت وقت مشاوره حضوری یا تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.

مفهوم جرم محاربه

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا