Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

معنای رضایت در قرارداد

به موجب ماده 190 قانون مدنی برای انعقاد هر معامله داشتن قصد و رضا ضروری است. قصد همان اراده طرف نسبت به انعقاد معامله است. اما منظور از رضایت در قرارداد چیست؟ در این مقاله با ما همراه باشید تا به موضوع رضایت در قرارداد بپردازیم. معنای رضایت در قرارداد

رضایت در قرارداد چیست؟

رضایت در قرارداد، میل و کشش قلبی نسبت به انعقاد معامله است. در واقع، رضایت مرحله ای است که شخص اعلام می کند تمایل قلبی برای انعقاد چنین معامله ای را دارد. به نظر می رسد، رضایت مرحله یا قبل از اعلام قصد است. به این معنا که فرد ابتدا تمایل نسبت به معامله دارد و سپس قصد و اراده ی او برای انعقاد معامله ایجاد می شود. معنای رضایت در قرارداد

رضایت چگونه اعلام می شود؟

ماده 192 قانون مدنی چنین بیان می کند:

در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

بنابراین، رضایت با لفظ بیان می شود. اما اگر تلفظ ممکن نباشد، با اشاره نیز امکان اعلام رضا وجود دارد. معنای رضایت در قرارداد

چه مواردی رضایت نسبت به انعقاد معامله را مخدوش می کند؟

دو عنصر “اشتباه” و “اکراه” رضایت نسبت به معامله را مخدوش می می نمایند.

اول- بررسی اشتباه در انعقاد معامله

اشتباه اصولا باعث عدم نفوذ معامله می شود. اما در دو فرض اثر اشتباه در قرارداد بطلان است:معنای رضایت در قرارداد

1- اشتباه در “خود موضوع معامله” که در ماده 200 قانون مدنی اشاره شده است:

اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

منظور از واژه “عدم نفوذ” در این ماده “بطلان” است. و مراد از خود موضوع معامله وصف اساسی و جوهری معامله است.

مثال: فرض کنید الف، به طلافروشی مراجعه میکند و تصور می کند که دستبندی که خریداری می کند طلاست. اما بعدا مشخص می شود که دستبند نقره است. در این صورت معامله باطل است.

حال اگر اشتباه مربوط به ذات معامله و وصف اساسی معامله نباشدف معامله غیر نافذ است. فرض کنید الف خودروی 206 خریداری می کند. او تمایل دارد که رنگ خودرو سفید صدفی باشد. اما بعدا متوجه می شود که رنگ خودرو سفید یخچالی است. در اینجا معامله غیر نافذ است. و الف باید در مورد تنفیذ یا رد آن تصمیم گیری کند.

2- اشتباه در شخصیت طرف معامله در موراردی که شخصیت طرف علت عمده عقد است:

مثال بارز برای درک این موضوع عقد نکاح است. الف تصور می کند که قرار است با ب ازدواج کند. اما با ج خواهر دو قلوی ب ازدواج می کند. چنین نکاحی باطل است.

همچنین در عقودی مثل هبه و صلح نیز شخصیت طرف می تواند علت عمده عقد باشد. معنای رضایت در قرارداد

ماده 201 چنین مقرر می کند:

اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

دوم- بررسی اکراه در معامله

قانون کذار اکراه را در ماده 202 قانون مدنی تعریف می کند:معنای رضایت در قرارداد

اکراه به اعمالی حاصل میشود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا ‌قابل تحمل نباشد. درمورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

شرایط اکراه چیست؟

1- اکراه باید موثر در شخص باشعور باشد.

2- معیار اکراه هم نوعی و هم شخصی است. یعنی هم از منظر عرف تهدید محسوب شود و هم از نظر شخص اکراه شونده، تهدید تلقی شود.

3- اکراه درجه ای کمتر از اجبار است. چه اینکه اجبار به انعقاد معامله معامله را باطل می کند.

نتیجه گیری مقاله معنای رضایت در قرارداد

رضایت، تمایل قلبی به انعقاد معامله است. رضا مرحله ای قبل از قصد است. به این معنا که فرد ابتدا تمایل قلبی به انعقاد معامله دارد و سپس قصد او بر تحقق معامله قرار می گیرد. دو عامل اشتباه و اکراه رضایت به انعقاد معامله را مخدوش می کنند. اشتباه علی الصول موجب عدم نفوذ معامله است. مگر در شخصیت طرف معامله و یا اشتباه در وصف اساسی و جوهری معامله. اکراه نیز موجب عدم نفوذ معامله است. اما اگر اکراه به حدی باشد که قصد را زایل کند، معامله باطل است.

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره و تماس با ما مراجعه کنید. 

معنای رضایت در قرارداد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا