Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

مطالبه مهریه از طریق دادگاه

مهریه یکی از مهمترین حقوق مالی زوجه است. در حال حاضر مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت میسر است. اما اگر اجرای ثبت گواهی انصراف از عملیات اجرایی را صادر نماید، زوجه باید مهریه خود را از طریق دادگاه خانواده مطالبه کند. در مقاله زیر با مطالبه مهریه از طریق دادگاه آشنا می شویم.

نخستین گام برای مطالبه مهریه از طریق دادگاه چیست؟

پس از اینکه زوجه به اجرای ثبت مراجعه نمود، و اجرای ثبت به دلیل عدم شناسایی مال از زوج گواهی انصراف از اجرا را صادر کرد، زوجه می تواند با داشتن آن گواهی به دادگاه مراجعه کند. وصول مهریه از طریق دادگاه با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تنظیم دادخواست و ارائه مدارک مثل کارت ملی و سند نکاحیه و البته با پرداخت هزینه دادرسی امکان پذیر است.

نکته: چون مهریه دینی است که با سند نکاحیه ارتباط دارد، ابتدا باید ازدواج و زوجیت طرفین اثبات شود. بنابراین حتما لازم است تا سند ازدواج مطرح شود. 

اگر ازدواج موقت باشد، و زوجه سند ازدواج را نداشته باشد، تکلیف چیست؟

در فرض ازدواج موقت، باید به شکلی ازدواج ثابت شود. این امر ممکن است با اقرار خود مرد یا ادله و شواهد دیگر ثابت شود.

اگر ازدواج دایم باشد، و زوجه سند ازدواج را نداشته باشد، تکلیف چیست؟

چنانچه فرضی را متصور باشیم که سند ازدواج از دسترس فرد خارج شده باشد با مراجعه به همان دفتر ازدواج، می تواند تقاضای رونوشت سند ازدواج را بکند.

نکته: برای مطالبه مهریه از طریق دادگاه، زن می تواند ضمن دادخواست یا همان چند روز قبل از آن توقیف اموال مرد را با تامین خواسته از دادگاه تقاضا کند. در این صورت، دادگاه در این باره تصمیم گیری و سپس رای صادر می کند. 

برای توقیف اموال زوج چه اقدامی باید انجام داد؟

به منظور توقیف اموال زوج، پرونده اجرایی تشکیل می شود و در این جا می توان مال و اموال مرد را معرفی کرد. در این صورت شعبه دادگاه بررسی می کند که مال معرفی شده جزء مستثنیات دین نباشد. در این صورت قرار تامین خواسته صادر می کند.

نکته: اگر زوجه اموال غیر منقول همچون زمین، باغ، خانه و …از زوج معرفی کند، باید پلاک ثبتی را به دادگاه معرفی کند. البته، اگر مرد فقط یک خانه داشته باشد جزء مستثنیات دین به شمار می آید. 

در نهایت دادگاه محتویات پرونده را بررسی می کند و حکم به پرداخت مهریه در حق خانم می نماید.

در زیر نمونه متن دادخواست مطالبه مهریه از دادگاه را مشاهده می کنید:

خواهان: خانم …………/ کدملی ………../ آدرس: ……………….

خوانده: آقای …………./ کدملی ………../ آدرس: ………………..

خواسته: تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت ………. عدد سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه به انضمام صدور قرار تامین خواسته و پرداخت خسارت دادرسی

ضمایم:

1- کپی مصدق سند نکاحیه

2- کپی مصدق کارت ملی خواهان

ریاست محترم دادگاه خانواده
با سلام؛

ریاست محترم شعبه …………. دادگاه خانواده ………….. مجتمع قضایی ……….. احتراما موارد زیر را به استحضار حضرت عالی می رساند:

اینجانب به منظور مطالبه مهریه به اداره ثبت شهرستان …………………….. مراجعه نمودم. متاسفانه به رغم گذشت شش ماه مالی موفق به یافتن مالی از زوج نشدیم. بنابراین اداره ثبت مذکور گواهی انصراف از اجرا را صادر نمود (پیوست اول). حالیه با عنایت بر این امر که بنده به موجب سند نکاحیه شماره ……………….. مورخ …………………. با خوانده محترم در دفترخانه شماره ………………… عقد نکاح دائم منعقد نمودم (پیوست دوم) و وفق سند مذکور تعداد ………………. سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه اینجانب قرار گرفته است. لذا به موجب این دادخواست مطالبه مهریه از محضر حضرت عالی در حق اینجانب مورد استدعا است.

            با تقدیم شایسته ترین احترامات

 برای تنظیم دادخواست به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید. 

مطالبه مهریه از طریق دادگاه

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا