Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

مساحقه چیست

مساحقه یکی از جرایم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی است. مواد مربوط به مساحقه از ماده 238 تا 241 قانون مجازات اسلامی را در بر می گیرد. اما معنا و مفهوم مساحقه چیست؟ مجازات جرم مساحقه چقدر است؟ در این مقاله با مفهوم مساحقه و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی 1392 آشنا خواهیم شد.

مساحقه چیست؟

مساحقه به موجب قانون به معنای این است که فرد مونثی اندام تناسلی خود را بر روی اندام تناسلی فرد مونث دیگر قرار دهد. چیزی که در عرف رایج میان مردم به همجنس بازی یا همجنس گرایی زنان معروف است. اگر چنین عملی اتفاق بیفتد، مساحقه رخ داده است. مساحقه چیست

مجازات مساحقه چقدر است؟ مساحقه چیست

به موجب ماده 239 قانون مجازات اسلامی مجازات جرم مساحقه صد ضربه شلاق است. نکته جالب توجه این است که قانون گذار رویکرد سخت گیرانه ای نسبت به عمل مساحقه در قانون اتخاذ کرده است. چرا که قانون گذار در مواد قانونی چنین ادامه می دهد که در اعمال حد مساحقه فرقی میان فاعل و مفعول و مسلمان و غیر مسلمان و حتی عنف و غیر عنف قائل نشده است. این در حالی است که قانون گذار مجازات لواط به عنف و غیر عنف را از هم تفکیک نموده است. به این معنا که در ماده 234 قانون مجازات اسلامی چنین بیان کرده است که حد لواط برای فاعل در صورت که به عنف و اکراه و دارا بودن شرایط احصان (همسر داشتن) باشد، اعدام و در صورتی که به عنف نباشد صد ضربه شلاق است. اما در مورد مساحقه قانون گذار چنین تفکیکی را قائل نشده است. مساحقه چیست

جرم مساحقه چگونه اثبات می شود؟

برای اثبات جرم مساحقه ادله اقرار و شهادت شهود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ممکن است پس از ارتکاب عمل مساحقه یکی از طرفین یا هر دو اقرار به ارتکاب جرم مساحقه نمایند. در این صورت جرم مساحقه با دو بار اقرار ثابت می شود. همچنین ممکن است جرم مساحقه با شهادت شهود نیز اثبات گردد. در این صورت چهار مرد عاقل و عادل باید نسبت به ارتکاب جرم مساحقه شهادت دهند. مساحقه چیست

البته، از آنجایی که جرم مساحقه از جمله جرایم منافی عفت است، هر گونه تحقیق و بازجویی برای کشف جرم مساحقه ممنوع است. این مهم در ماده 241 قانون مجازات اسلامی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. به این معنا که هر گونه تفتیش و بازجویی جهت کشف جرم در جرایم منافی عفت بنابر قاعده “ستر عیوب” ممنوع است.

نکته: قانون گذار ضمن پذیرفتن قاعده ستر عیوب استثنایی برای آن قائل شده است. در صورتی که مساحقه همراه با عنف، اکراه، اجبار، آزار و ربایش باشد، در این صورت ممنوعیت تفتیش و بازرسی در جرم وجود نخواهد داشت. بنابراین، در صورتی که فرد مونثی، فرد مونث دیگر را با عنف، اکراه، آزار و ربایش وادار به عمل مساحقه کرده باشد، تحقیقات به منظور کشف جرم انجام خواهد گرفت. مساحقه چیست

نتیجه گیری مقاله مساحقه چیست

مساحقه از جمله جرایم حدی در قانون مجازات اسلامی است. مساحقه همان همجنس گرایی زنان است. در اصطلاح حقوقی مساحقه به معنای قرار دادن اندام تناسلی زن بر روی اندام تناسلی زن دیگر است. مجازات مساحقه صد ضربه شلاق است. از این جهت مقنن میان مساحقه با عنف و غیر عنف، محصنه و غیر محصنه، با اکراه و بدون اکراه تفاوتی قائل نشده است. بنابراین، قانون گذار رویکرد سختیگرانه ای را نسبت به مساحقه اتخاذ کرده است. البته بنابر قاعده ستر عیوب هر گونه تحقیق و بازجویی در جرم مساحقه ممنوع است. مگر در فرضی که یکی از طرفین مدعی باشد مساحقه با آزار، ربایش، اغفال، اکراه  و عنف انجام شده است.

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.

مساحقه چیست

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا