Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

مجازات تهدید کردن دیگران

تهدید کردن دیگران به هر گونه ضرر جسمی، شرافتی، آبرویی، مالی و یا افشای سر در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. فصل 22 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به مبحث تهدید و اکراه اختصاص دارد. تهدید کردن ممکن است در فضای مجازی، نیز رخ دهد. اما عمل تهدید چه در فضای مجازی رخ دهد و چه در فضای غیر مجازی اتفاق بیفتد، جرم است و قابل مجازات. در این مقاله به ارکان جرم تهدید و مجازات تهدید کردن دیگران می پردازیم. 

مجازات تهدید کردن دیگران

آیا تهدید کردن دیگران جرم است؟ مجازات تهدید کردن دیگران در قانون مجازات چیست؟

بله. صرف تهدید کردن دیگران به گونه ای که باعث ایجاد رعب و وحشت در فرد شود، جرک است. فارغ از اینکه مرتکب جرم تهدید این عمل را انجام دهد یا خیر. 

ماده 668 و 669 قانون مجازات اسلامی در خصوص تهدید چنین مقرر می نمایند:

همچنین ماده 668 قانون مجازات اسلامی:

[اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳]- هرکس با جبر و قهر یا با اِکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و ‌نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از و‌ی بگیرد به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 669 قانون مجازات اسلامی:

[اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳]- هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این و‌اسطه تقاضای و‌جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

آیا تهدید در فضای مجازی جرم است؟ مجازات تهدید کزدن دیگران در فضای مجازی چیست؟

بله. در دوران حاضر با پیشرفت تکنولوژی فضای مجازی جرم تهدید در فضای مجازی بیشتر از فضای واقعی اتفاق می افتد. اما باید بدانیم که تهدید در فضای مجازی نیز جرم است. این امر از جمع بین مواد 668 قانون مجازات اسلامی و مواد 744 و 745 قانون مجازات در مورد جرایم رایانه ای مشخص است. 

ماده 744 قانون مجازات اسلامی در مورد تهدید کردن دیگران به وسیله سامانه های مخابراتی چنین مقرر می کند:

هرکس به وسیله سامانه های رایانه‎ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 745 قانون مجازات:

هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

پرونده های بسیاری در نزد مراجع کیفری قوه قضاییه وجود دارد که حاکی از آن است که اشخاص عکس یا فیلمی از شخصی دارند و با تمسک به آن ها فرد را تهدید می کنند. غافل از اینکه عمل آنها تهدید بوده و قابل مجازات است. 

ارکان جرم تهدید چیست؟
1- رکن قانونی جرم تهدید:

رکن قانونی جرم تهدید مواد 668 و 669 و البته اگر تهدید در فضای مجازی باشد مواد 744 و 745 قانون مجازات اسلامی هستند. 

2- رکن مادی جرم تهدید:

رکن مادی جرم تهدید می تواند به صورت فعل یا ترک فعل و یا لفظ باشد. هر فعل یا ترک فعل و یا لفظی که موجب ایجاد رعب و وحشت در تهدید شونده شود موجبات تحقق جرم تهدید را فراهم می سازد. البته تهدید باید به گونه ای باشد که در شخص تهدید شونده موثر واقع شود. بنابراین، اگر تهدید شونده بداند که تهدید کننده هیچ اقدامی نمی تواند انجام دهد، جرم تهدید محقق نمی شود. 

3- رکن معنوی یا روانی جرم تهدید:

برای تحقق رکن معنوی یا روانی جرم تهدید علم و عمد تهدید کننده کافی است. بنابراین، انگیزه مرتکب تاثیری در وقوع جرم تهدید ندادر. حتی اگر تهدید کننده به قصد شوخی به شخصی بگوید که خانه ات را خراب می کنم، باز هم عمل تهدید محقق می گردد. مجازات تهدید کردن دیگران

نکات جرم تهدید:

1- جرم تهدید از جرایم قابل گذشت است. بنابراین، نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد.

2- حرم تهدید صرفا توسط اشخاص حقیقی انجام می شود نه اشخاص حقوقی. 

3- اگر تهدید کننده ذی حق باشد، این امر جوازی برای ارتکاب جرم تهدید نیست. فرض کنید الف به ب مبلغی بدهکار است. ب به الف می گوید اگر پول من را ندهی آبرویت را می برم. در اینجا هر چند ب حق دارد که پول خود را مطالبه کند. اما نمی تواند الف را تهدید نماید. 

4- رسیدگی به جرم تهدید در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. 

5- تهدید ممکن است مستقیما واقع نشود؛ بلکه تهدید کننده به شخص ثالثی بگوید و شخص ثالث به اطلاع تهدید شونده برساند. این امر مانع از تحقق جرم تهدید نیست. مجازات تهدید کردن دیگران

6- مجازات جرم تهدید به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری کاهش یافته است.

مجازات تهدید کردن دیگران

نمونه شکواییه جرم تهدید
ریاست محترم دادسرای ناحیه ………………. شهرستان ………………….
با سلام؛
احتراما موارد زیر را خدمت حضرت عالی عرض می نمایم:

اینجانب مدت ها است که از سوی شخصی ناشناس در فضای مجازی تهدید می شوم. این شخص با کابرد جملاتی همچون خانه ات را ویران می کنم، آبرویت را می برم، موجبات سلب آسایش بنده و خانواده ام را فراهم کرده است. پس از مدت ها جستجو از طریق پلیس فتا متوجه شدم که این شخص زهرا اصغر زاده نام دارد. اما نکته اینجاست که بنده تا کنون با چنین شخصی هیچ مراوده ای نداشته ام و او را نمی شناسم. لذا از آن جایی که تهدید جرم بوده و به موجب مواد 668 و 669 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات است و از سوی دیگر با توجه به اینکه تهدید در فضای مجازی صورت گرفته است و با عنایت به مواد 744 و 745 قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی از محضر شما عالیجناب مورد استدعا است.

                                                                                       با تقدیم احترامات فراوان

نتیجه گیری مقاله

جرم تهدید یکی از جرایم قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی است. این جرم ممکن است در فضای مجازی و یا واقعی رخ دهد. تهدید با هر فعل، ترک فعل و یا لفظی امکان پذیر است. البته شرط آنکه موثر در تهدید شونده واقع شود. بنابراین، اگر تهدید شونده بداند که تهدید کننده نمی تواند هیچ اقدامی علیه او انجام دهد، جرم تهدید تحقق نمی یابد. جرم تهدید ویژه اشخاص حقیقی است و توسط اشخاص حقوقی ارتکاب نمی یابد. چرا که ذات اشخاص حقوقی به گونه ای نیست که بتوانند دیگران را تهدید کنند. 

قبل از طرح هر گونه شکایت کیفری یا حقوقی با وکیل متخصص در آن حوزه مشورت نمایید. وکلای موسسه ترنم عدالت علوی با سالها سابقه در امور حقوقی، کیفری، ثبتی، خانوادگی، تنظیم قرارداد و … شما را در رسیدن به حقوقتان یاری و مساعدت می نمایند. با ما تماس بگیرید. 

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و یا تلفنی به صفحه درخواست مشاوره و تماس با ما مراجعه کنید. 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا