Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

مبلغ دیه دندان

دندان یکی از مهمترین اعضای بدن انسان است. گذشته از زیبایی ظاهری که دندان برای فرد به همراه دارد، دندان عضوی است که در خوردن خوراک فرد را یاری می کند. حالیه، ممکن است در بسیاری از دعاوی و مشاجرات در اثر ورود ضرب و جرح دندان یک و یا چند دندان فرد آسیب ببیند. این عمل، از نظر قانونی دارای وصف مجرمانه است. در این مقاله به موضوع دیه دندان و میزان تعیین شده آن در قانون مجازات اسلامی می پردازیم. مبلغ دیه دندان

مجازات شکستن یا کندن دندان چیست؟مبلغ دیه دندان

اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند به قصاص محکوم می شود و در قصاص آن، رعایت تساوی در محل دندان لازم است.

نکات مهم شکستن یا کندن دندان

1- اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص دندان سالمی به جای آن بروید مرتکب قصاص نمی شود. بلکه به تعزیر در کتاب پنجم تعزیرات و ارش جراحت و مدتی که مجنی بدون دندان بوده است محکوم می شود.

2- اگر دندان جدید معیوب باشد مرتکب افزون بر محکومیت های مذکور به پرداخت ارش عیب نیز محکوم می گردد.

3- اگر مجنی علیه کودک باشد، صدور حکم به مدت متعارف برای روییدن دندان به تاخیر می افتد. و در صورت رویش دندان یک صدم دیه پرداخت می گردد.

4- اگر مجنی علیه در این مدت فوت کند همچنان پرداخت دیه بر عهده فرد مرتکب است. مبلغ دیه دندان

شرایط قصاص دندان چیست؟

برای قصاص دندان باید همه شرایط مذکور در ماده 393 قانون مجازات اسلامی یعنی تساوی در سالم بودن، تساوی در اصلی بودن، تساوی در محل، موجب تلف نشدن و بیشتر نشدن قصاص از اندازه جنایت هم مراعات شود.

در صورت عدم امکان مراعات این شرایط یا برخی از آن ها قصاص به دیه تبدیل خواهد شد. مبلغ دیه دندان

توجه کنید هر گاه مجنی علیه پس از اجرای قصاص علیه جانی یا اخذ دیه مجددا دندان درآورد این امر حقی برای جانی ایجاد نخواهد کرد. 

همچنین، اگر جانی مجددا دندان درآورد نمی توان برای حفظ اثر قصاص دندان را مجددا از جا کند.

مستندات قانونی مربوط به دیه دندان کدام است؟مبلغ دیه دندان

ماده 412 قانون مجازات اسلانی چنین مقرر می کند:

اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند به قصاص محکوم می شود و در قصاص آن، رعایت تساوی در محل دندان، لازم است.

ماده 413 قانون مجازات:مبلغ دیه دندان

اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمی به جای آن بروید، مرتکب قصاص نمی شود و به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» و ارش جراحت و مدتی که مجنیٌ علیه بدون دندان بوده است محکوم می شود.

همچنین ماده ادامه می دهد… اگر دندان جدید معیوب باشد، مرتکب افزون برمحکومیتهای مذکور، به پرداخت ارش عیب نیز محکوم می شود و اگر مجنیٌ علیه کودک باشد، صدور حکم به مدت متعارف برای روییدن دندان به تاخیر میافتد و در صورت رویش دندان یکصدم دیه پرداخت می شود. اگر مجنیٌ علیه دراین مدت فوت کند، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور، به پرداخت دیه محکوم می شود.

ارش چیست؟

نوعی دیه است که مبلغ آن در شرع مشخص نشده است.مبلغ دیه دندان

ماده 414 قانون مجازات اسلامی:

اگر دندان مرتکب، شیری و دندان مجنیٌ علیه غیرشیری باشد، مجنیٌ علیه بین قصاص دندان شیری و تاخیر قصاص تا رویش دندان غیرشیری در مرتکب، مختار است.

ماده 415 قانون مجازات اسلامی:

اگر دندان مجنیٌ علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی بر عهده مجنیٌ علیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمی شود.

ماده 416 قانون مجازات:

اگر دندان مرتکب، پس از اجرای قصاص بروید، مجنیٌ علیه حق قصاص دوباره آن را ندارد.

نکته: در اجرای قصاص اذن مقام رهبری یا نماینده او حتما لازم است. 

نتیجه گیری مقاله مبلغ دیه دندان

اگر فردی دندان فرد دیگر را بشکند یا بکند، محکوم به قصاص می شود. البته در قصاص باید شرایط لازم از جمله محل قرار گرفتن دندان، تساوی در سالم بودن و خودداری از پیشروی در قصاص و … رعایت گردد. حال اگر دندان مجنی علیه شیری باشد و دندان مرتکب غیر شیری باشد باز هم قصاص صورت می گیرد. اما اگر دندان جدیدی که برای مجنی علیه  میروید معیوب باشد، مرتکب علاوه بر تعزیر به پرداخت ارش نیز محکوم می گردد. اما اگر مرتکب پس از قصاص مجددا دندان در آورد، دیگر مجنی علیه حقی برای قصاص نسبت به دندان  او را ندارد.

لازم به ذکر است که اگر مجنی علیه کودک باشد، صدور حکم به مدت متعارف برای روییدن دندان به تاخیر می افتد. و در صورت رویش دندان یک صدم دیه پرداخت می گردد. همچنین، حتی اگر مجنی علیه فوت کند، جانی باید دیه را پرداخت نماید. بنابراین، فوت جانی دلیل بر منتفی شدن پرداخت دیه نیست.

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و یا تلفنی به صفحه درخواست مشاوره و تماس با ما مراجعه کنید.

دیه دندان چقدر است

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا