Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

قرارداد مبایعه نامه خام

برای انجام معاملات خرید و فروش یا همان عقد بیع، ابتدا میان افراد قراردادی با موضوع مبایعه نامه منعقد می شود. مبایعه نامه همان قرارداد خرید و فروش است که قبلا در مورد آن توضیح دادیم. اما در قرارداد مبایعه نامه چه نکاتی باید درج شود؟ افراد بسیاری هستند که به دلیل کمبود دانش حقوقی ممکن است در تنظیم مفاد مبایعه نامه دچار مشکل شوند و متاسفانه در قرارداد مغبون گردند. اما وکلا و کارشناسان موسسه ترنم عدالت علوی به منظور جلوگیری از این موضوع سعی دارند تا یک نمونه قرارداد مبایعه نامه خام را برای شما به منظور درک بهتر مفاد مبایعه نامه تجزیه و تحلیل نمایند. در زیر قرارداد مبایعه نامه خام و مهمترین مفاد آن مورد مطالعه قرار می گیرد.

برای شروع مبایعه نامه چه متنی باید بنویسیم؟ قرارداد مبایعه نامه خام

حتما توجه کنید که در ابتدای مبایعه نامه آیه یک سوره مائده با عبارت: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” را ذکر کنید. عبارت اوفوا بالعقود به عنوان یک دلیل محکم برای الزام آور بودن قراردادها در علم حقوق است.

همچنین، توجه داشته باشید که تاریخ مندرج در مبایعه نامه را حتما ذکر کنید. این تاریخ منشأ شروع و آغاز قرارداد را به شما نشان میدهد. بنابراین، نوشتن آن در نبایعه نامه الزامی است.

النهایه، قبل از ورود به مفاد قرارداد حتما بنویسید:

“این قرارداد در تاریخ ……… بدون هیچ گونه اکراه، اجبار، اضطرار، سوء استفاده از اضطرار منعقد شد و طرفین در کمال صحت و سلامت عقلی خود را ملزم به رعایت مفاد آن دانستند”.

ماده یک مبایعه نامه در بردارنده چه نکاتی است؟

در ماده یک مبایعه نامه طرفین قرارداد (خریدار و فروشنده) را به صراحت ذکر کنید. دقت کنید تمامی مشخصات خریدار و فروشنده اعم از نام و نام خانوادگی، کدملی، شماره شناسنامه، نام پدر، شماره تماس (اعم از ثابت و موبایل)، و اقامتگاه یا همان نشانی طرفین را ذکر کنید.

ماده دو مبایعه نامه شامل چه موضوعی است؟ قرارداد مبایعه نامه خام

در ماده دو مبایعه نامه مورد معامله و مشخصات آن ذکر می شود. ممکن است شما یک باب مغازه، یک خانه و یا یک خودرو و یا هر چیز دیگر را مورد خرید و فروش و معامله قرار دهید. آنچه که شما خریداری می کنید مبیع نام دارد. سعی کنید در قرارداد تمامی مشخصات مبیع را ذکر کنید. فرض کنید اگر مبایعه نامه منزل مسکونی ای را تدوین می کنید در آن تمامی مشخصات از جمله پلاک ثبتی اصلی و فرعی، متراژ ملک، نشانی ملک و … را در مبایعه نامه خود ذکر کنید.

نکته: اگر مالی را تنها از طریق نمونه خریداری می کنید، فروشنده مکلف است عین مالی که به عنوان نمونه به شما نشان داده است را برای شما تهیه کند. در غیر این صورت شما می توانید مبایعه نامه را به استناد خیار تخلف از رویت فسخ کنید. قرارداد مبایعه نامه خام

همچنین حتما دقت کنید که در قرارداد ذکر نمایید مورد معامله (مبیع) به رویت خریدار رسیده است یا خیر. قرارداد مبایعه نامه خام

ماده سوم قرارداد چه نکاتی در بر دارد؟

در ماده سوم قرارداد قیمت یا ثمن کل قرارداد مبایعه نامه را ذکر کنید. همچنین اگر بنا بر این است که بخشی از ثمن همزمان با انعقاد مبایعه نامه و بخش دیگر پس از تنظیم سند رسمی و یا هر تاریخ دیگری پرداخت شود آن را به صراحت در مبایعه نامه ذکر کنید.

نکته: حتما برای عدم پرداخت ثمن معامله ضمانت اجرا بگذارید. به این معنی که اگر خریدار در ظرف مهلت مقرر در مبایعه نامه ثمن را پرداخت نکرد، فروشنده بتواند معامله را فسخ کند. 

ماده چهارم قرارداد مبایعه نامه دربردارنده چیست؟ قرارداد مبایعه نامه خام

معمولا شروط معامله در ماده چهارم قرارداد ذکر می شوند.

شروط معامله چیست؟

1- تاریخ تحویل مبیع و تنظیم سند مورد معامله به گونه ای که مشخص شود طرفین در چه تاریخی باید در دفترخانه به منظور تنظیم سند رسمی حاضر شوند.

2- تکلیف فروشنده مبنی بر اخذ تمامی مفاصاحسابها و صورت حسابهای مالیاتی و …

3- ذکر این نکته که حضور خریدار بدون پرداخت الباقی ثمن و یا حضور فروشنده بدون تهیه اسناد و مدارک لازم در حکم عدم حضور است و قرارداد فسخ یا منفسخ می گردد.

4- ذکر این نکته که اگر فروشنده  اقذام به تخلیه و تحویل مبیع نکند خریدار می تواند قرارداد را فسخ کند.

5- ذکر جبران خسارت و میزان آن و یا وجه التزام  و مقدار آن که برای طرفین قرارداد (اعم از خریدار و فروشنده) در صورت تخلف از شروط قراردادی در نظر گرفته می شود.

6- اقرار فروشنده مبنی بر این امر که مورد معامله از اموال توقیفی، رهنی و یا مصادره شده نیست.

7- ذکر این امر که آیا خریدار حق دارد مورد معامله را به دیگری واگذار کند یا خیر. اگر خریدار دارای این حق باشد باید به فروشنده اطلاع دهد و تنظیم سند به نام منتقل الیه جدید صورت می گیرد. همچنین تکالیف خریدار از باب پرداخت الباقی ثمن نیز بر عهده منتقل الیه جدید قرار خواهد گرفت.

8- می توانید در قرارداد مبایعه نامه نیز این نکته را ذکر کنید که در صورت عدم حضور فروشنده در دفترخانه، خریدار می تواند با گرفتن گواهی عدم حضور الزام فروشنده مستنکف را به حضور از طریق مراجع قضایی بخواهد. قرارداد مبایعه نامه خام

ماده پنجم قرارداد مبایعه در مورد چیست؟ قرارداد مبایعه نامه خام

در این مقرره، مرجع حل و فصل اختلاف را معین کنید. بهتر است اختلافات ابتدا از طریق مذاکره و گفتگو حل شوند. در غیر این صورت داوری بهترین راه برای حل و فصل اختلاف حاصل از قرارداد است. طرفین قرارداد باید بر سر تعیین داور یا حَکَم در قرارداد با یکدیگر توافق کنند. بهتر آن است که موسسات داوری که دارای اطلاعات حقوقی به طور تخصصی هستند را به عنوان مرجع حل و فصل اختلاف قرار دهید. موسسه داوری ترنم عدالت با داشتن بیش از ده سال سابقه می تواند به عنوان داور برای رسیدگی به اختلافات شما تعیین شود. اما، مسیر آخر برای حل و فصل اختلافات حاصله، مراجعه به دادگستری است. اما توجه کنید که داوری مزایای بیشتری نسبت به دادگستری دارد. به عنوان مثال داوری سریع تر به مشکلات شما رسیدگی می کند. حال آنکه در دادگستری مدت ها باید منتظر تعیین وقت به منظور جلسه دادرسی و پس از آن صدور حکم بمانید. مضاف بر اینکه هزینه های رسیدگی به دعوا در نزد داوری بسیار کمتر از دادگستری است.

ماده ششم قرارداد شامل چیست؟

در این ماده، به قوه قاهره یا فورس ماژور اشاره کنید. چه اینکه گاهی تعهدات قراردادی به دلیل وقوع حادثه غیرقابل پیش بینی، خارجی و غیر قابل اجتناب معلق می شود. به عنوان مثال وقوع سیل یا زلزله یا آتش سوزی و یا شیوع و گسترش یک بیماری مانند کرونا می تواند از مصادیق قوه قاهره باشد. در صورت حدوث قوه قاهره، معمولا چنین است که قرارداد تمدید می شود.

ماده 227 قانون مدنی مقرر می کند:

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمیتوان مربوط به او نمود.

ماده 229 نیز در مورد قوه قاهره بیان می کند:

اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

ماده هفتم قرارداد چه موضوعی را بیان می کند؟ قرارداد مبایعه نامه خام

در ماده هفتم مجدد نشانی طرفین قرارداد را ذکر کنید و همچنین بیان کنید که در صورت تغییر نشانی هر کدام از طرفین ملزم هستند که فورا به طرف دیگر موضوع تغییر اقامتگاه را اعلام کنند و الاّ اقامتگاه قبلی آنها همچنان معتبر شناخته می شود.

ماده هشتم قرارداد در مورد چیست؟

در ماده هشتم قرارداد، تعداد نُسَخ قرارداد ذکر می شود. همچنین حتما بیان کنید که تمامی نُسَخ قرارداد از اعتبار واحد برخوردارند.

نکته: فراموش نکنید که دو مرد عادل و بالغ ذیل قرارداد را به عنوان شاهد امضاء کنند. شهادت شهود در صورت حدوث اختلاف می تواند در اثبات حق خود به شما کمک کند. قرارداد مبایعه نامه خام

برای تنظیم قرارداد و یا گرفتن وقت مشاوره حضوری و یا تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.

قرارداد مبایعه نامه خام

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا