Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

معنی اسقاط کافه خیارات

خیار، اختیاری است که به طرفین معامله داده می شود تا چنانچه تمایل داشتند، معامله را بر هم بزنند یا آن را فسخ کنند. فسخ معامله باید بر اساس یکی از 10 اختیار مذکور در قانون مدنی باشد. اما جمله اسقاط کافه خیارات یعنی چه؟ در این مقاله به موضوع اسقاط کافه خیارات و معنای آن می پردازیم. معنای اسقاط کافه خیارات

اسقاط به چه معنا است؟

اسقاط در لغت به معنای فرود آمدن، فرو افتادن، به زمین افتادن، رفع و ازاله است. اما در اصطلاح حقوقی عبارت از این است که کسی یا چیزی حقی را محو کند. بنابراین می توان اسقاط در معنای حقوقی به معنای محو کردن و سلب کردن است.

خیارات در قانون مدنی شامل چه مواردی می شوند؟

به موجب ماده 396 قانون مدنی خیارات در 10 بند احصاء شدند که عبارتند از:

1- خیار مجلس

2- خیار حیوان

3- خیار شرط

4- خیار تاخیر ثمن

5- خیار رویت و تخلف از وصف

6- خیار غبن

7- خیار عیب

8-خیار تدلیس

9- خیار تبعض صفقه

10- خیار تخلف شرط.

با اسناد به هر کدام از خیارات با توجه به احکام ویژه ای که در قانون برای آنها در نظر گرفته شده است، امکان بر هم زدن معامله برای شما وجود دارد.

جمله اسقاط کافه خیارات یعنی چه؟

در بسیاری از قراردادها به ویژه در مبایعه نامه های نوشته شده توسط بنگاه املاک جمله “اسقاط کافه خیارات” به چشم می خورد. کافه در لغت به معنای تمام و همه است. بنابراین جمله اسقاط کافه خیارات به معنای سلب کردن اختیارات بر هم زدن معامله بر اساس ماده 10 ذکر شده در قانون است. لذا خریدار و فروشنده با پذیرش این جمله حق بر هم زدن معامله را به هیچ وجه نخواهند داشت. این جمله در بسیاری از موارد می تواند به ضرر خریدار یا فروشنده باشد.

اسقاط کافه خیارات شامل اسقاط خیار غبن فاحش و افحش هم می شود؟

عده ای بر این باورند که زمانی که در قرارداد این جمله ذکر می شود شامل اسقاط خیار غبن فاحش و افحش نیز می شود. اما دسته ای دیگر از حقوقدانان معتقدند نویسندگان قرارداد باید جمله را به این گونه ذکر کنند تا اسقاط خیار غبن فاحش و افحش را نیز بر در بر بگیرد: طرفین کلیه خیارات ولو خیار غبن از نوع فاحش و افحش را از خود سلب نمودند.

تفاوت خیار غبن فاحش و افحش چیست؟

غبن در لغت به معنای خدعه و نیرنگ و در اصطلاح حقوقی به معنای بر هم خوردن تعادل ارزشی عوضین است. این امر به ضرر یکی از طرفین عقد است بدون اینکه متضرر راضی به آن باشد.

خیار غبن فاحش در جایی استفاده می شود که ضرر به گونه ای به خریدار وارد شده که قابل چشم پوشی نیست. حال آنکه درجه خیار غبن افحش از فاحش بالاتر است. در واقع، باید کفت غبن فاحش خمس قیمت و در برخی از موارد با استناد به فتاوی معتبر تا عشر قیمت است. اما فراتر از این حد مشمول خیار غبن افحش است. بنا به نظر قضات دیوان عالی کشور اگر در قرارداد اسقاط خیار غبن فاحش ذکر شده باشد شامل خیار غبن افحش نخواهد شد.

نتیجه گیری مقاله

اسقاط کافه خیارات جمله معروفی است که در بسیاری از قراردادهای تنظیمی میان افراد به ویژه در قراردادهای تنظیم شده در بنگاه درج می شود. این بند در قرارداد به معنای آن است که طرفین تحت هیچ شرایطی نمی توانند قرارداد را به استناد خیارات مذکور در قانون مدنی فسخ کنند. این امر می تواند تا حدود بسیار زیادی به ضرر طرفین قرارداد باشد. عده ای نیز قرارداد را به این شکل می نویسند که طرفین کلیه خیارات ولو خیار غبن فاحش و افحش را از خود سلب و ساقط کردند. به موجب این جمله حتی اگر طرفین به بیشترین حد مغبون شده باشند حق فسخ و بر هم زدن قرارداد را نخواهند داشت. این جمله می تواند برای خریدار زیان آور باشد. بنابراین، در تنظیم قرارداد دقت کنید.

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.

معنای اسقاط کافه خیارات

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا