Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

فرق استرداد دادخواست و دعوا

گاهی ممکن است اصحاب دعوا قبل از شروع عملیات دادرسی و یا در حسن رسیدگی به دعوا، با یکدیگر صلح و سازش نمایند. به گونه ای که دیگر نیازی به اقامه دعوا در نزد مراجع قضایی به منظور رسیدگی و صدور رای نباشد. در این شرایط کسی که دعوا را مطرح می کند یعنی – خواهان- می تواند دادخواست و یا دعوای خود را (به فراخور اینکه در کدام مرحله باشد) مسترد نماید. اما فرق استرداد دادخواست و دعوا چیست؟ آیا شرایطی برای استرداد دعوا یا دادخواست وجود دارد؟ در این مقاله به سوالات فوق پاسخ خواهیم داد.

استرداد دادخواست چه زمانی مطرح می گردد؟فرق استرداد دادخواست و دعوا

خواهان پس از طرح یک دعوا در نزد مراجع قضایی می تواند تا قبل از شروع رسیدگی و تشکیل جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد نماید. در چنین حالتی دادگاه قرار “ابطال دادخواست” را صادر می کند. فرض کنید الف علیه ب دعوایی مبنی بر مطالبه ثمن خودرو مطرح می کند. پس از ارسال دادخواست توسط الف و رویت ابلاغیه توسط ب، ب تمیهدات لازم برای پرداخت ثمن در حق الف را فراهم می کند. بدین صورت، دعوای میان الف و ب خاتمه پیدا می کند. در چنین حالتی، الف که دیگر نزاعی با ب ندارد به دادگستری مربوطه مراجعه می کند و دادخواست خود را مسترد می کند.

قاضی نیز با توجه به استرداد دادخواست “قرار ابطال دادخواست” را صادر می کند.

قانون گذار این موضوع را در بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می کند:فرق استرداد دادخواست و دعوا

استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:
‌الف – خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید…

نمونه متن استرداد دادخواست:

بسمه تعالی

 ریاست محترم شعبه …………… دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ……………………

با سلام و تقدیم احترام اینجانب …………………………………. خواهان پرونده به شماره بایگانی …………………………………..  به استحضار می رساند نظر به اینکه اولین جلسه رسیدگی برای تاریخ ………………………….. ساعت ……………………………. تعیین گردیده و هنوز موعد آن نرسیده است لذا بدین وسیله و قبل از اولین جلسه رسیدگی دادخواست خود را استرداد می نمایم .

                                                                                                        با احترام مجدد

                                                                                                              امضاء  

آیا این امکان برای خواهان دعوا وجود دارد که پس از شروع عملیات دادرسی دعوای خود را مسترد کند؟

بله. قانون گذار چنین امکانی را برای خواهان در نظر گرفته است. همان مثال فوق را در نظر می گیریم. تصور کنید که الف علیه ب دعوایی مبنی بر مطالبه ثمن خودرو مطرح می کند. جلسه دادرسی شروع می شود. پس از گذشت اولین جلسه دادرسی، ب ثمن خودرو را به الف پرداخت می کند. در چنین حالتی الف به دادگستری مراجعه می کند و دعوای خود را مسترد می کند. در چنین حالتی دیگر بحث دادخواست نیست. چرا که رسیدگی آغاز شده است. در این جا، خواهان باید دعوای خود را مسترد نماید.

پس از استرداد دعوا توسط خواهان، قاضی قرار رد دعوا را صادر می کند.

بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر می کند:فرق استرداد دادخواست و دعوا

…خواهان می‌تواند مادامی‌که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند . در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید…

نمونه متن استرداد دعوا

بسمه تعالی

 ریاست محترم شعبه …………… دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ……………………

با سلام و تقدیم احترام اینجانب …………………………………. خواهان پرونده به شماره بایگانی …………………………………..  به استحضار می رساند نظر به اینکه اولین جلسه رسیدگی برای تاریخ ………………………….. ساعت ……………………………. تشکیل شد و مدارک و مستندات ارائه گردید. به دلیل صلح سازش میان طرفین، لذا بدین وسیله دعوای خود را مسترد می نمایم .

                                                                                                        با احترام مجدد

                                                                                                              امضاء  

آیا استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا امکان پذیر است؟فرق استرداد دادخواست و دعوا

بله. این امکان برای خواهان دعوا وجود دارد که پس از خاتمه مذاکرات بتواند دعوای خود را مسترد کند. اما این امر منوط به شرایطی است:

برای استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات:

1- یا خوانده بایذ راضی به ایت کار باشد (بدون رضایت خوانده امکان پذیر نیست).

2- یا خواهان باید به طور کلی از دعوای خود منصرف شود.

در صورتی که خواهان به طور کلی از دعوای خود منصرف شود، قاضی قرار سقوط دعوا را صادر می کند.

بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می کند:

…استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی‌صرف‌نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

نتیجه گیری مقاله

موضوع استرداد دادخواست و یا دعوا دو عنوان حقوقی مجزا است که در قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. به موجب قانون این امکان برای خواهان وجود دارد که قبل از تشکیل جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد دارد. در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر می شود. اما اگر پس از تشکیل جلسه دادرسی، خواهان تمایل داشته باشد که دعوا (نه دادخواست) را مسترد کند، این امکان برای او وجود دارد و می تواند دعوای خود را مسترد نماید. فرق استرداد دادخواست و دعوا

همچنین، پس از خاتمه مذاکرات میان اصحاب دعوا، خواهان می تواند دعوای خود را مسترد کند. اما برای حصول این امر یا خوانده باید راضی به استرداد دعوا باشد و یا خواهان به طور کلی از ذعوای خود صرف نظر کند که در این صورت قاضی قرار سقوط دعوا را صادر می کند. فرق استرداد دادخواست و دعوا

وکلا و کارشناسان موسسه ترنم عدالت شما را تا زمان رسیدن به حقوقتان یاری و مساعدت می نمایند با ما تماس بگیرید. 

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و یا تلفنی به صفحه درخواست مشاوره و تماس با ما مراجعه کنید. 

فرق استرداد دادخواست و دعوا

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا