وظایف سازمان تأمین اجتماعی ( سازمان تامین اجتماعی ) چیست؟

وظایف سازمان تأمین اجتماعی ( سازمان تامین اجتماعی ) به شرح زیر است:

1- ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان:

یکی از بارزترین خدمات سازمان تأمین اجتماعی ( سازمان تامین اجتماعی ) ارائه خدمات درمانی و صدور دفترچه درمانی برای بیمه شدگان است. شکایت از سازمان تامین اجتماعی

2- پرداخت غرامت دستمزد:

ممکن است فرد بیمه شده، بیمار شود و نتواند از میزان حقوقی که کارفرما برای او تعیین کرده، بهره مند شود. در این صورت میتواند با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی غرامت خود را دریافت کند. فرض کنید الف دچار بیماری کرونا شدهاست. او دو هفته نتوانسته در محل کار خود حاضر شود. حقوق الف حدود 2،500،000 تومان میباشد. در این صورت الف باید 1،250،000 تومان حقوق دریافت کند و برای مابقی حقوق خود به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نماید.

3- ارائه خدمات به از کارافتادگان:

در صوررتی که بیمه شده از نظر پزشکی غیر قابل علاج تشخیص داده شود و توانایی کار کردن خود را به صورت کلی یا جزئی از دست داده باشد، سازمان تامین اجتماعی او را مورد حمایت قرار میدهد.

4- بازنشسته کردن بیمه شده:

بانوان با داشتن 55 سال سن و حداق 10 سال سابقه خدمت و آقایان با 60 سال سن و حداقل 10 سال سابقه بیمه میتوانند تقاضای بازنشستگی از سازمان تأمین اجتماعی ( سازمان تامین اجتماعی ) نمایند. و از مزایای این سازمان از جمله خدمات پزشکی بهره مند شوند. البته در مشاغل سخت و زیان آور مسئله سن حذف خواهد شد. بنابراین، با داشتن 20 سال خدمت میتوانند تقاضای بازنشستگی نمایند.

5- بهره مندی بازماندگان متوفی از خدمات بیمه تأمین اجتماعی ( سازمان تامین اجتماعی ) :

در صورتی که فردی که بیمه شده فوت نماید و در ۱۰ سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط بر این‌که ظرف آخرین سال حیات، حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد، همسر، فرزندان، پدر و ماد روی میتوانند از خدمات مستمری متوفی بهره مند شوند.

6- ارائه خدمات به بانوان:

سازمان تأمین اجتماعی ( سازمان تامین اجتماعی ) تدابیری اتخاذ کرده که بانوان میتوانند از مرخصی 6 ماهه زایمان استفاده کنند. سپس حقوق آن را دریافت نمایند.

7- ارائه خدمات کمک هزینه به بیمه شدگان:

بیمه شدگان میتوانند مشروط به شرایطی کمک هزینه هایی همچون کمک هزینه ازدواج را از سازمان تامین اجتماعی دریافت کنند. البته مشروط بر اینکه ظرف پنج سالِ پیش از ثبت عقد ازدواج دایمی خود در محضر، حداقل معادل ۷۲۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته و هنگام ازدواج نیز، همچنان مشغول به کار باشد. شکایت از سازمان تامین اجتماعی

شکایت از سازمان تأمین اجتماعی

شکایت از سازمان تامین اجتماعی به دو شکل امکان پذیر است:

1- افراد بیمه شده میتوانند مشکلات بیمه ای را از طریق سایت https://shekayat.bazresi.ir/  و یا از طریق ارسال پیام به 5000142 و یا برقراری تماس با 142 (در تهران) و 142-021 (در سایر شهرستانها) مشکلات بیمه ای خود را با مشاور در میان گذارند.

2- راه دوم این است که افراد به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند. و با طرح طرح علیه سازمان تامین اجتماعی به بررسی و پیگیری موضوع مورد شکایت خود بپردازند. چرا که به موجب قوانین آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92  به موجب قوانین دیوان عدالت اداری شکایت از سازمانهای دولتی در صلاحیت دیوان است.

نتیجه گیری مقاله

سازمان تامین اجتماعی جزء سازمانهایی است که حدود 40،000،000 نفر را تحت پوشش خود قرار می دهد. خدمات تامین اجتماعی، بیشتر در حوزه های مربوط به خدمات درمانی و بیمه ای و … است. حال، در ممکن است در ارائه خدمات از سوی تامین اجتماعی این افراد دچار مشکل شوند. در این صورت می توانند از سازمان تامین اجتماعی شکایت کنند. مراجعه به سایت تامین اجتماعی از طریق مراجعه به سایت https://shekayat.bazresi.ir/ و یا ارسال پیام به 5000142 است. البته، دیوان عدالت اداری برای طرح شکایت از سازمان تامین اجتماعی، به عنوان نهاد قضایی عمل خواهد کرد.

به منظور شکایت از سازمان تامین اجتماعی اینجا کلیک کنید.

شکایت از سازمان تامین اجتماعی