Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

دادخواست ورود ثالث

گاهی ممکن است شرایطی حادث گردد که شخص ثالثی وارد دعوای اصلی میان خواهان (ها) و خوانده (گان) شود. به این امر ورود ثالث می گویند. در واقع، ثالث کسی است که از دعوای مطروحه میان خواهان و خوانده نفعی نصیب او می شود و یا در دعوا محق است. از این رو، تشخیص می دهد که باید وارد دعوا گردد. به این دعوا، دعوای ورود ثالث می گویند. برای دعوای وارد ثالث باید شرایط و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رعایت گردد. در این مقاله به مسئله دادخواست ورود ثالث می پردازیم.

منظور از ورود ثالث چیست؟

گاهی ممکن است شخصی در دعوای میان خواهان و خوانده خود را محق بداند. در این صورت می تواند وارد دعوا شود. البته این امر شرایطی دارد که در ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است:

 هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا” حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از‌طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه‌این‌که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله‌تجدیدنظر. دراین‌صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید.

دادخواست ورود ثالث به چه تعداد باید تنظیم گردد؟

این دادخواست به تعداد طرفین دعوا + یک نسخه است.

مثال برای ورود ثالث:

1- زمانی که ثالث برای خود مستقلا حقی قائل است:

فرض کنید الف خانه ای را به ب می فروشد. ب دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه الف اقامه می کند. اما خانه متعلق به ج است. ج می تواند به عنوان وارد ثالث، وارد دعوای الف و ب گردد.

2- زمانی که ثالث در محق شدن یکی از طرفین دعوا دارای نفع است:

فرض کنید الف به عنوان سازنده به ب تعهد می نماید که خانه ی او را بازسازی کند و متراژ خانه را نیز افزایش دهد. اما متاسفانه به تعهد خود عمل نمی کند. ب علیه الف دعوای الزام به ایفای تعهد را اقامه می کند. ج همسایه دیگری است که الف به او نیز چنین تعهدی داده است. در این جا ج از برنده شدن ب سود می برد. لذا می تواند وارد دعوا شود.

دادخواست ورود ثالث تا چه هنگام باید اقامه شود؟

دادخواست ورود ثالث تا قبل از ختم دادرسی باید اقامه شود.

نکات مهم دادخواست ورود ثالث:

1- دادخواست ورود ثالث نباید به منظور تاخیر در روند رسیدگی به دعوا باشد.

2- در صورتی که هدف از اقامه دعوای ورود ثالث، تبانی و یا تاخیر در روند رسیدگی به دعوا باشد، دعوای ثالث از دعوای اصلی تفکیک می شود.

3- ممکن است دعوای ثالث رد یا ابطال گردد. این امر مانع از ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر نیست.

نتیجه گیری مقاله

گاهی ممکن است شخص ثالثی از دعوای میان خواهان ها و خواندگان دارای منفعت شود. در این صورت می توان به عنوان ثالث وارد دعوا گردد. گاه نیز ممکن است ثالث مستقلا برای خود حقی قائل باشد. در این فرض نیز می تواند دادخواست ورود ثالث را مطرح کند. دادخواست ورود ثالث به تعداد اصحاب دعوا به اضافه یک نسخه است.

باید توجه داشت که هدف از دادخواست ورود ثالث، تاخیر یا تبانی در دعوا نباشد. چرا که در این صورت دادگاه دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک می کند.

قبل از طرح هر گونه دادخواست با وکیل و یا مشاور حقوقی مشورت کنید. دعوای ورود ثالث یک دعوای کاملا تخصصی است. بنابراین از طرح این دعوا به صورت خودسرانه خودداری کنید. وکلای موسسه ترنم عدالت علوی آماده ارائه خدمات وکالت و مشاوره به شما به منظور رسیدن به حقوقتان می باشند. 

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و یا تلفنی به صفحه درخواست مشاوره و تماس با ما مراجعه کنید. 

دادخواست ورود ثالث

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا