Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

دادخواست جلب ثالث

گاهی اوقات شرایطی در یک دعوا حادث می گردد که یکی از طرفین خواه خواهان باشد و خواه خوانده شخص ثالثی را به دعوا جلب می کند. به این کار جلب ثالث می گویند. کسی که به دادرسی جلب می گردد، جالب ثالث نام دارد و کسی که دیگری را به دادرسی جلب می کند مجلوب ثالث است. طرح دادخواست جلب ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی دارای شرایط و قواعدی است که در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم.

منظور از جلب ثالث چیست؟

هر یک از اصحاب دعوا – یعنی خواهان و یا خوانده- می توانند شخص ثالثی را به دعوا جلب کنند. البته برای جلب شخص ثالث به دعوا باید دلایل و جهات خود را تا پایان جلسه اول دادرسی به دادگاه اعلام نمایند و سپس ظرف سه روز از تاریخ جلسه دادخواست جلب ثالث را طرح کنند. این موضوع در ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قانون گذار قرار گرفته است:

هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و‌ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

مثال برای جلب دادرسی:

فرض کنید الف و ب خانه ای را به ج فروخته اند. پس از وقوع معامله، الف (یکی از فروشندگان) علیه ج (خریدار) دعوایی مبنی بر مطالبه ثمن معامله اقامه می کند. ج نیز ب (یکی از فروشندگان) را به دادرسی جلب می نماید؛ چرا که ج ثمن معامله را به ب پرداخت کرده است. در این مثال ج، جالب ثالث و ب مجلوب ثالث هستند.

دادخواست جلب ثالث تا ظرف چه مدتی باید اقامه گردد؟

هر یک از اصحاب دعوا که تصمیم به جلب شخص ثالثی داشته باشند باید تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اقامه کنند. و ظرف سه روز از تاریخ جلسه دادخواست خود را طرح کنند.

در فرضی که خوانده در جلسه دادرسی غایب باشد امکان جلب ثالث برای او وجود دارد؟

بله. در صورتی که خوانده در جلسه دادرسی شرکت نکند و وکیلی هم نفرستد و لایحه ای نیز قرار ندهد، می تواند همراه با اعتراض واخواهی جلب ثالث را نیز مطرح کند.

نکات دادخواست جلب ثالث:

1- تعداد نُسَخ دادخواست جلب ثالث به تعداد اصحاب دعوا به اضافه یک نسخه است.

2- دعوای جلب ثالث هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدیدنظر قابل طرح است.

3- شخصی که به دادرسی جلب می گردد “مجلوب ثالث” نام دارد. در مقابل کسی که دیگری را به دادرسی جلب می کند “جالب ثالث” است.

4- چنانچه دادخواست جلب ثالث رد شود، همراه با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر خواهی است.

5- جلب ثالث نباید باعث تاخیر در روند دادرسی شود. بنابراین، اگر دادگاه تشخیص دهد که طرح دعوای جلب ثالث برای تاخیر در روند رسیگی است، دعوای اصلی را از دعوای جلب ثالث تفکیک می کند.

6- کسی که به دادرسی جلب می گردد، شبیه خوانده است و احکام راجع به خوانده در مورد او جاری است.

نتیجه گیری مقاله

در طول جلسه دادرسی هر یک از اصحاب دعوا ممکن است نیاز ببینند که شخص ثالثی به دادرسی جلب گردد. چرا که اظهارات او می تواند در روند حل دعوا مثمر ثمر باشد. به این عمل جلب ثالث می گویند. کسی که دیگری را به دادرسی جلب می کند جالب ثالث و طرفی که به دادرسی جلب می شود مجلوب ثالث نام دارد. دادخواست جلب ثالث باید به تعداد اصحاب دعوا به اضافه یک نسخه باشد. همچنین جلب ثالث نباید به منظور تاخیر در روند رسیدگی به پرونده باشد. چرا که در صورتی که دادگاه تشخیص دهد جلب ثالث برای تاخیر در روند رسیگی به دعوا است، دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی تفکیک می کند.

طرح دادخواست جلب ثالث نیازمند تخصص و تبحر در این حوزه است. بنابراین قبل از طرح این دادخواست حتما با وکیل و یا مشاور حقوقی مشورت کنید. وکلای موسسه ترنم عدالت شما را تا زمان رسیدن به حقوقتان مساعدت می نمایند. با ما تماس بگیرید. 

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و یا تلفنی به صفحه درخواست مشاوره و تماس با ما مراجعه کنید. 

دادخواست جلب ثالث

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

بالا