Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

حکم جلب یعنی چه

حکم جلب یکی از مواردی است که در دعاوی همچون چک و مهریه بیشترین کاربرد را دارد. جلب، تصمیم قاضی مبنی بر بازداشت فرد یا افراد است. جلب دارای انواعی است. در این مقاله با موضوع جلب و انواع آن خواهیم پرداخت. حکم جلب یعنی چه

جلب به چه معنا است؟

جلب در اصطلاح لغوی به معنای بازداشت دیگری است. در علم حقوق نیز جلب افراد به معنای دستوری است که از سوی قاضی برای بازداشت فرد صادر می شود. حکم جلب یعنی چه

نکته: جلب، رأی نیست؛ بلکه یک دستور است. 

نکته: جلب متهم باید در روز به عمل آید. مگر اینکه ضرورتی باشد که فرد را در شب جلب کنند. 

حکم جلب در چه مواردی صادر می شود؟

گاهی ممکن است قاضی برای انجام تحقیقات و رسیدگی روند شکایت فردی را جلب کند.

گاهی نیز ممکن است فردی که از او شکایت شده از اجرای حکم خودداری کند. در این صورت قاضی برای اجبار او به اجرای حکم او را جلب می کند.

انواع جلب کدام است؟

جلب در یک تقسیم بندی کلی به جلب عادی و جلب سیار تقسیم می شود: حکم جلب یعنی چه

جلب عادی: در این نوع قرار جلب قاضی دستور جلب را به یک کلانتری صادر و ابلاغ می کند. قرار جلب عادی زمانی صادر می شود که شما اعلام کنید از محل زندگی و سکونت فردی که مورد نظر شماست اطلاع دارید. در این صورت دستور جلب توسط رئیس کلانتری صادر می شود و شما همراه با یک مامور به محل زندگی فرد مراجعه می کنید.

جلب سیار: این نوع جلب زمانی صادر می شود که شما از محل سکونت فرد اطلاع ندارید. در این صورت قرار جلب سیار صادر خواهد شد. قرار جلب سیار به تمامی کلانتری ها ابلاغ می شود تا شما بتوانید در هر حوزه ای که فرد مورد نظرتان را یافتید او را جلب کنید.

قرار جلب به دادرسی و حکم جلب چه ارتباطی با هم دارند؟

گاهی اوقات ممکن است دادسرا در تحقیقاتی که انجام می دهد عمل فرد را فاقد وصف کیفری بداند یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد. در این صورت دادسرا قرار منع تعقیب صادر خواهد نمود. حال ممکن است شاکی یا وکیل او به این قرار اعتراض کنند. اگر در دادگاه این قرار نقض گردد قرار جلب به دادرسی برای متهم صادر می شود.

حکم جلب بیشتر در چه مواردی صادر می شود؟

حکم جلب در مهریه: اگر شوهر در موعد مقرر مهریه را پرداخت نکند زن می تواند حکم جلب او را تقاضا کند. حکم جلب یعنی چه

حکم جلب برای چک برگشتی: اگر فردی چکی صادر کند که بلامحل باشد، در این صورت شاکی برای دریافت حقوق خود می تواند تقاضای حکم جلب فرد را داشته باشد. البته چک باید دارای شرایطی باشد:

1- چک حقوقی تباشد.

2- چک بدون تاریخ نباشد.

3- چک مشروط نباشد.

4- چک سفیدامضا نباشد.

5- چک مدت دار نباشد.

نکات مهم حکم جلب

1- حکم جلب را شاکی یا وکیل اوباید ارائه کنند نه کس دیگر.

2- ارائه اصل حکم جلب لازم نه کپی آن.

3- اگر حکم جلب مدت دار باشد و مدت آن منقضی شده باشد نمی توان اقدامی انجام داد.

4- جلب فرد باید در روز به عمل آید (از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب). مگر موارد ضروری.

5- حکم جلب هر حوزه قضایی برای مامورین همان حوزه قضایی دارای اعتبار است نه حوزه قضایی دیگر.

نتیجه گیری مقاله

حکم جلب از مواردی که به وفور از دادسرا و دادگاه ها صادر می شود. حکم جلب ممکن است عادی باشد و این برای زمانی است که شما محل سکونت فرد مورد نظر را می دانید. همچنین حکم جلب ممکن است سیار باشد و این مختص زمانی است که شما محل سکونت فرد مورد نظر را نمی دانید. در این صورت دستور جلب به تمامی کلانتری ها داده می شود. در دعاوی مهریه و چک بیشترین مورد صدور حکم جلب از سوی شاکی ممکن است تقاضا شود. حکم جلب یعنی چه

برای دریافت وفت مشاوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.

حکم جلب یعنی چه

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا