Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

آزادی مشروط چیست

نظام آزادی مشروط تمهید دیگری است از سوی قانون گذار به منظور اصلاح و بازپروری مجرمین. نظام آزادی مشروط در فصل هشتم قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. استفاده از نظام آزادی مشروط مستلزم دارا بودن شرایط و مقرراتی است. اما دقیقا منظور از آزادی مشروط چیست؟در این مقاله به مفهوم دقیق نظام آزادی مشروط و شرایط آن خواهیم پرداخت. آزادی مشروط چیست

منظور از آزادی مشروط چیست؟

آزادی مشروط در ماده 58 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. در این ماده، آزادی مشروط چنین تعریف شده است:

در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام  و با در نظر داشتن شرایطی حکم به آزادی مشروط دهد. آزادی مشروط چیست

شرایط آزادی مشروط چیست؟

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. آزادی مشروط چیست

نکات آزادی مشروط:

1- اینکه واقعا محکوم از خود حسن اخلاق نشان داده باشد و این امر از حالات روحی و ورانی او پیدا باشد، پس از گزارش رئیس زندان و تایید قاضی اجرای احکام مشخص می شود.

2- مدت زمان آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از 5 سال باشد. مگ آنکه مدت باقی مانده حبس کمتر از یک سال باشد که همان مدت به عنوان آزادی مشروط در نظر گرفته می شود.

3- اگر فرد در دوران آزادی مشروط از دستورات دادگاه پیروی نکند، برای بار اول تا یک سال به مدت آزادی مشروط او اضافه خواهد شد. در صورت تکرار و یا ارتکاب جرم عمدی مستوجب حد، قصاص، تعزیر تا درجه 7، آزادی مشروط او قطع می شود. همچنین به مجازات جرایم نیز محکوم می شود. مضاف بر اینکه ادامه مدت محکومیت خود را نیز باید بگذراند.

4- در جرایم تعزیری درجه 5 تا 8 دادگاه می تواند محکوم را تحت سیستم الکترونیکی مانند استفاده از پابند الکترونیکی قرار دهد. آزادی مشروط چیست

نتیجه گیری مقاله آزادی مشروط چیست

آزادی مشروط وضعیتی است که برای فرد محکوم در نظر گرفته می شود. استفاده از آزادی مشروط بستگی به حسن اخلاق فرد محکوم در دوران حبس و زندان دارد. به علاوه، اگز محکوم، ضرر و زیان وارد به شاکی یا مدعی خصوصی را جبران کند یا برای جبران آن تمهیداتی بیندیشد، ممکن است بتواند از آزادی مشروط استفاده کند. البته در دوران آزادی مشروط محکوم باید حتما از دستورات دادگاه تبعیت کند. در غیر این صورت به مدت آزادی مشروط اضافه می شود و در برخی موارد ممکن است آزادی مشروط نیز لغو شود.

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.

آزادی مشروط چیست

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا