Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

هزینه دادرسی چیست

در حال حاضر شروع دعوا در دادگاه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است. هزینه دادرسی هزینه ای است که قوه قضاییه به منظور رسیدگی به دعوای شما در ابتدای طرح دادخواست یا شکواییه اخذ می کند. در مقاله زیر با موضوع هزینه دادرسی و مقادیر آن آشنا خواهید شد. هزینه دادرسی چیست

هزینه دادرسی چیست؟

به هزینه ای که در ابتدای طرح دادخواست یا شکواییه از متقاضی دعوا اخذ می گردد هزینه دادرسی می گوییم. در واقع، هزینه دادرسی هزینه ای است که مربوط به دولت است نه وکیل یا کارشناس حقوقی. هزینه دادرسی چیست

میزان هزینه دادرسی چقدر است؟ هزینه دادرسی چیست

میزان هزینه دادرسی در هر مرحله از دادرسی متغیر است. می دانیم که یک دادرسی ممکن است دارای سه مرحله بدوی، تجدیدنظر و فرجام باشد. در مرحله بدوی هزینه دادرسی سه و نیم درصد از خواسته شما را تشکیل می دهد. فرض کنید خواسته شما از فردی 300،000،000 تومان وجه نقد است. به منظور رسیدگی به این دعوا در مرحله بدوی باید هزینه ای معادل 10،500،000 تومان پرداخت کنید که سه و نیم درصد خواسته شماست. حال اگر همین دعوا در مرحله تجدیدنظر باشد شما باید چهار و نیم درصد از 300،000،000 تومان پرداخت کنید که معادل 13،500،000 تومان خواهد بود. اگر دعوا در مرحله فرجام خواهی باشد شما باید پنج و نیم درصد خواسته را به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کنید که مبلغی معادل 16،500،000 تومان خواهد شد. هزینه دادرسی چیست

آیا اقامه دعوا در مرحله واخواهی نیز مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است؟

بله. واخواهی نوعی اعتراض است که چنانچه خوانده در دادرسی حضور نداشته باشد و وکیلی هم معرفی نکرده باشد و لایحه ای هم نفرستاده باشد و در نهایت رأی علیه او صادر شود، این رأی قابل اعتراض است. نام این اعتراض واخواهی است. واخواهی اعتراض محکوم علیه غایب است. هزینه دادرسی در مرحله واخواهی چهار و نیم درصد خواسته است.

آیا ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی قابل قبول است؟ هزینه دادرسی چیست

می دانیم که بسیاری از افراد ذیحق هستند. اما متاسفانه توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارند. از این رو قانون گذار  نهادی به نام “اعسار از پراخت هزینه دادرسی” را برای آنها در نظر گرفته است. به این معنا که چنانچه فردی مدعی حقی باشد اما توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد می تواند از نهاد “اعسار از پرداخت هزینه دادرسی” استفاده کند. در ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی فرد معسر باید باید استشهادیه که به گواه دو فرد عادل رسیده باشد را تکمیل کند. همچنین شاهدین در جلسه دادرسی باید حضور یابند و دادگاه را از وضعیت مالی معسر مطلع سازند. هزینه دادرسی چیست

آیا ادعای اعسار قابل تجدیدنظرخواهی است؟

بله. اگر خواهان یا تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه مدعی اعسار باشد و خوانده ادعا کند که او توانایی پرداخت هزینه دادرسی را دارد و از تمکن مالی کافی برخوردار است می تواند به ادعای اعسار اعتراض کند.

نتیجه گیری مقاله

هزینه دادرسی مبلغی است که خواهان یا تجدیدنظر خواه یا فرجام خواه باید در ابتدای دعوا پرداخت کند. چنانچه فردی هزینه دادرسی را پرداخت نکند و ادعای اعسار نیز ننماید دادخواست او رد خواهد شد. هزینه دادرسی در مرحله بدوی سه و نیم درصد خواسته و در مرحله تجدیدنظر چهار نیم و در مرحله فرجام پنج و نیم درصد خواسته است. هزینه دادرسی چیست

برای دریافت مشاوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.

هزینه دادرسی چیست

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا