Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

نمونه قرارداد ویزیتوری

امروز شغل ویزیتوری شغلی بسیار رایج است و تعدادی از افراد به دلیل پورسانت بالای این شغل به ویزیتوی اشتغال دارند. برای انجام عمل ویزیتوری حتما با شرکتی که قرار است بازاریابی محصولات انها را انجام دهط دهید، قرارداد ببندید. در زیر نمونه قرارداد ویزیتوری برای شما توسط وکلا و کارشناسان حقوقی برای شما تدوین شده است. البته این قرارداد صرفا از باب نمونه است و شما باید به فراخور وضعیت خود در قرارداد، آن را تغییر دهید.

ماده اول: طرفین قرارداد

این قرارداد فی مابین شرکت پخش سراسری دینه دارو درمان (از باب نمونه) شعبه تهران به شماره ثبت 5555555 به آدرس: تهران، خیابان شهروردی شمالی، خیابان صابونچی، پلاک 55 و تلفن ثابت: 02155555555 به مدیریت محمد محمدی (که من بعد طرف اول قرارداد نامیده میشود) و آقای حسین حسینی فرزند حسن به شماره شناسنامه 0055555555 و کد ملی 0055555555 به آدرس: شریعتی، خیابان ترکمنستان پلاک 555 و شماره تماس 02155555554 و شماره همراه 09125555555 که از این پس طرف دوم یا نماینده نامیده میشود، منعقد می گردد (دقت کنید تمام اسامی و شماره ها فقط از باب مثال هستند).

ماده 2: موضوع قرارداد نمونه قرارداد ویزیتوری

بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش محصولات شرکت پخش سراسری دینه دارو درمان در سطح استان تهران.

ماده 3: تسویه حساب

طرف دوم موظف به تسویه حساب کامل به صورت ماهیانه به طور نقدی است. اگر پرداخت از سوی مشتریان به وسیله چک باشد، نمایند یا طرف دوم موظف است چکهای مشتریان را جهت تسویه به شرکت تحویل دهد.

تبصره:

هزینه های توزیع محصولات در سطح استان بر عهده نماینده می باشد. نمونه قرارداد ویزیتوری

ماده 4: مدت قرارداد

مدت این قرارداد پس از حصول شرایط نمایندگی توسط طرف دوم، برای مدت یک سال شمسی از تاریخ 1400/01/01 لغایت 1401/01/01 است. همچنین لازم به ذکر است که قرارداد پس از اتمام مدت توسط طرفین و با رضایت آنها قابل تمدید است.

تیصره:

در صورت عدم رضایت طرف اول قرارداد از نحوه عملکرد طرف دوم (نماینده)، قرارداد به صورت یکجانبه فسخ می شود.

ماده 5: تعهدات طرفین
الف- تعهدات طرف اول

1- طرف اول متعهد گردید، تسهیلات زیر را در اختیار طرف دوم قرار دهد:

  • تبلیغات: شامل کاتالوگ شرکت، بروشورهای تبلیغاتی و لیست محصولات شرکت
  • حق الزحمه: دستمزد طرف دوم شامل 10 درصد فروش نماینده است. همچنین تمامی هزینه ها از جمله هزینه های تامین اجتماعی و هزینه بازاریابی بر عهده طرف دوم است. نمونه قرارداد ویزیتوری
تبصره:

در صورت عدم تحقق فروش در ماه به مبلغ حداقل 2،000،000،000 ریال حق الزحمه نماینده به 5 درصد تقلیل میابد. اما اگر میزان فروش از 2،000،000،000 ریال بیشتر باشد 10درصد به عنوان پورسانت به نماینده تعلق می گیرد.

  • معرفی متقاضیان خرید محصولات به نزدیکترین نمایندگی با توجه به تبلیغات گسترده.

2- طرف اول مکلف است حداقل ظرف مدت زمان 48 ساعت نسبت به ارسال سفارشات نماینده فروش اقدام کند.

3- مسئولیت ناشی از معیوب بودن محصولات بر عهده طرف اول است. بنابراین در صورت معیوب بودن محصول، طرف اول باید ظرف 24 ساعت نسبت به تعویض محصول اقدام کند. از این رو، مسئولیت معیوب بودن محصول، متوجه طرف دوم (نماینده) نیست.

4- طرف اول مکلف به آموزش محصولات به طرف دوم است. (ممکن است در برخی موارد بازاریاب خود باید مسلط به امور ویزیتوری و یا بازاریابی باشد).

5- طرف اول به موجب این قرارداد حق بازاریابی اتحصاری محصولات دینه را برای مدت یک سال به طرف دوم واگذار می کند.

6- طرف اول مکلف است کلیه اوراق و مدارک طرف دوم را پس از اتمام قرارداد به او تحویل دهد.

7- طرف اول در مدت زمان قرارداد با طرف دوم، حق واگذاری امتیاز فروش محصولات را به غیر ندارد. مگر اینکه قرارداد را به دلیلی فسخ کند.

ب- تعهدات طرف دوم (نماینده فروش- ویزیتور- بازاریاب) نمونه قرارداد یزیتوری

1- طرف دوم مجاز نیست که به نام و وکالت از طرف اول اقدامی انجام دهد. مگر اینکه این اختیار به او داده شده باشد.

2- طرف دوم مکلف است در امر ارائه خدمات فروش، ظرف مدت 24 ساعت پس از اعلام مشتریان نسبت به مطلع ساختن طرف اول اقدام کند.

3- طرف دوم صرفا مجاز است در حوزه مندرجات موجود در برگه اطلاعات فنی محصول اقدام به تبلیغات نماید و عواقب مربوط به اظهارات خارج از مشخصات فنی محصول بر عهده طرف دوم میباشد.

4- طرف دوم ملکف است تمام سعی و کوشش خود را در جهت رعایت سیاست، منافع و حقوق مادی و معنوی طرف اول محفوظ دارد و تنها می تواند با نظر طرف اول اقدام به قیمت گذاری و یا ایجاد تغییر در استراتژی های بازاریابی محصول نماید.

5- در صورت فسخ قرارداد و قطع همکاری، طرف دوم می بایست کلیه اسناد و مدارک مبادله شده را به طرف اول عودت دهد.

6- چنانچه طرف دوم نیاز به استفاده از فروش با تخفیفات ویژه داشته باشد باید مراتب را کتبا به طرف اول اعلام کند و از او مجوز دریافت کند.

7- نماینده فروش موظف است در هر ماه فهرست کلیه مشتریان را که از او محصول خریداری کرده اند را به طرف اول همراه با نام و نام خانوادگی و نشانی تحویل دهد.

8- طرف دوم حق اعطای نمایندگی فروش را به شخص دیگری ندارد. مگر با اجازه کتبی طرف اول.

9- طرف دوم تنها مجاز است نمایندگی محصولات را برای طرف اول انجام دهد.  نمونه قرارداد ویزیتوری

10- کلیه اسناد دریافتی (چکهای اشخاص) در صورت برگشت نسبت به پیگیری پرداخت بر عهده طرف دوم می باشد.

11- طرف دوم متعهد میگردد در صورت تغییر آدرس مراتب را ظرف 48 ساعت به طرف دوم اعلام نماید.

12- طرف دوم متعهد می گردد در صورت عدم همکاری با طرف اول 20 روز قبل از قطع همکاری مراتب را یه طرف اول اعلام نماید.

ماده 6: وثیقه ها و تضامین

طرف دوم متعهد گردید دو فقره سفته به مبلغ 1،000،000،000 ریال به شماره های 555555 و 666666 به عنوان حسن انجام کار در وجه شرکت دینه به عنوان تضمین پرداخت گند.

ماده 7: فسخ قرارداد

عدول طرف دوم (نماینده) از وظایف و تعهدات خود موجب ایجاد حق فسخ برای طرف اول می شود. طرف اول مکلف است مراتب فسخ قرارداد همکاری را به طور کتبی به طرف دوم اطلاع دهد. نمونه قرارداد ویزیتوری

ماده 8: مرجع حل و فصل اختلاف

در صورت بروز اختلاف، طرفین کوشش خواهند نمود که کلیه اختلافات را ابتدا از طریق مذاکره حل و فصل کنند. در غیر این صورت اختلافات با ارجاع به داور مرضی الطرفین حل می شود. رای داور قطعی و لازم اجرا است. در صورت ادامه اختلاف و حل نشدن آن از طریق داوری و یا امتناع داوری از حل و فصل اختلاف و یا عدم توافق طرفین در حل اختلاف، طرفین می توانند به مراجع دادگستری مراجعه کنند.

ماده 9: اقامتگاه طرفین قرارداد

اقامتگاه طرفین همان است که در ماده یک قرارداد ذکر شد. در صورت تغییر نشانی طرفین مکلف اند ظرف 48 ساعت مراتب را به طرف دیگر اطلاع دهند. در غیر این صورت نشانی قبلی آنها معتبر خواهد بود و تمامی اوراق به همان نشانی ارسال می شود.

ماده 10: نُسَخ قرارداد

این قرارداد در تاریخ 1400/01/01 در سه نسخه تنظیم شد که کلیه نسخ آن از اعتبار واحد برخودارند. نمونه قرارداد ویزیتوری

امضای طرف اول                                                                                امضای طرف دوم

برای تنظیم قرارداد و یا اخذ مشاوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.

نمونه قرارداد ویزیتوری

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا