Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

موصی یعنی چه

در مبحث وصیت با کلماتی از قبیل موصی، موصی له، موصی به و وصی برخورد می کنیم. اکثر این واژگان برای مردمی که آن را می شنوند، ناشناخته هستند. به گونه ای که هیچ تصوری از معنای آنها ندارند. در این مقاله با مفهوم موصی و شرایط قرار گرفتن به عنوان موصی در وصیت نامه آشنا خواهیم شد. موصی یعنی چه

موصی یعنی چه؟

به کسی که وصیت می کند، موصی اطلاق می شود. ممکن است فردی در برهه ای از زندگی خود تصمیم بگیرد که برای پس از مرگ خود تدابیری بیندیشد. از این رو وصیت می کند. وصیت او ممکن است از نوع تملیکی باشد. به این معنا که مالی را به فردی تمکلیک کند. همچنین، ممکن است وصیت او از نوع عهدی باشد. توضیح آنکه، موصی تصمیم می گیرد فرد یا افرادی را برای انجام اقداماتی برای دوران پس از مرگ خود مامور و تعیین کند. بنا بر آنچه گفته شد، به فردی که دست به قلم می شود و شروع به نگارش وصیتی می کند، و یا به طور شفاهی وصیت می کند، موصی گفته می شود. موصی یعنی چه

شرایط موصی در قانون چیست؟

به منظور اینکه فردی به موجب مقررات قانونی موصی شناخته شود، موارد زیر ضروری است:

1- اجازه تصرف داشتن:

فرد موصی باید اجازه تصرف در اموال و دارایی خود را داشته باشد. به عبارت بهتر، موصی باید جایزالتصرف باشد. بنابراین، اگر شخصی محجور باشد و اجازه دخل و تصرف در اموال خود را نداشته باشد (مانند مجنون یا ورشکسته) نمی تواند به عنوان موصی در نظر گرفته شود.

2- خودکشی کردن موصی:

اگر موصی وصیتی کند و سپس به قصد و نیت خودکشی خود را مجروح کند در این صورت: موصی یعنی چه

اول- اگر خودکشی منجر به فوت شود، وصیت او باطل و بلااثر است. چرا که فردی که خودکشی می کند قصد و نیت صحیح و خاطر آسوده ای ندارد. از این رو ممکن است تصمیمی بیهوده اتخاذ کرده باشد.

دوم- اگر خودکشی منجر به فوت نشود، در این صورت وصیت صحیح و نافذ خواهد بود. البته بعد از ثبات روحی و روانی می تواند در مورد وصیت تغییری ایجاد کند.

3- ممنوع کردن از ارث:

در بسیاری از فیلمها و سریالها می بینیم که در اثر یک نزاع یا مشاجره خانوادگی فردی با نگارش وصیت، ورثه خود را از ارث محروم می کند. هر چند کار او از منظر حقوقی هیچ گونه وجاهتی ندارد. بنابراین، هیچ کس نمی تواند به موجب وصیت یک و یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند. در صورتی که فرد تمایلی ندارد بعد از فوتش اموالش به وراث او برسد می تواند در زمان حیات، اموال را به هر کس که می خواهد منتقل کند.

4- عدول از وصیت و یا تغییر در آن: موصی یعنی چه

به موجب قانون، این امکان وجود دارد که تا زمانی که وصی در قید حیات است از وصیتی که کرده عدول کند. یا در آن تغییراتی ایجاد نماید.

5- وجود دو وصیت یا بیشتر از موصی:

در فرضی که از موصی دو وصیت باقی مانده باشد (و یا بیشتر) آخرین وصیت به جا مانده از او ملاک عمل است. چرا که آخرین وصیت نشان دهنده اراده پایانی موصی است.

نتیجه گیری مقاله موصی یعنی چه

همانطور که در مقاله فوق اشاره شد، موصی به شخصی اطلاق می شود که وصیت می کند. وصیت او ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. همچنین وصیت موصی ممکن است از نوع تملیکی باشد به این معنا که مالی را به دیگری تملیک کند. یا از نوع وصیت عهدی باشد که اقدام یا اقداماتی را بر عهده فرد یا افرادی برای دوران پس از مرگ خود قرار دهد. به موجب قانون، موصی باید اجازه تصرف در اموال خود را داشته باشد. همچنین اگر موصی وصیتی کند و سپس خود کشی نماید آن وصیت اعتباری نخواهد داشت. اما در فرضی که خودکشی منجر به فوت نشود، وصیت معتبر خواهد بود. موصی نمی تواند یک یا چند نفر از ورثه خود را با تمسک به وصیت از ارث محروم کند. عدول و رجوع از وصیت و یا تغییر در وصیت از جانب موصی ممکن است. در نهایت اینکه اگر موصی چند وصیت داشته باشد، آخرین وصیت او ملاک عمل قرار می گیرد.

برای دریافت وقت مشاوره حضوری یا تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.

موصی یعنی چه

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا