Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

موصی له یعنی چه

موصی لَه (به فتح ل) از جمله واژگانی است که در مبحث مربوط به وصیت استفاده می شود. بسیاری از افراد به دلیل ریشه عربی این واژگان آشنایی کافی با معنای آن ندارند. از این منظر نسبت به منظور قانون گذار در قانون جاهل اند. اما در این مقاله مفهوم موصی له و شرایط آن در قانون آشنا خواهیم شد. موصی له یعنی چه

موصی له یعنی چه؟

همانطور که در مورد موصی گفته شد، موصی له کسی است که موصی در وصیت نامه خود مالی را به او تملیک می کند. قبلا بیان کردیم که وصیت در یک تقسیم بندی به وصیت تملیکی و وصیت عهدی تقسیم می شود. وصیت تملیکی وصیتی است که در آن موصی مالی را به دیگری (موصی له) تملیک می کند. اما در وصیت عهدی، موصی، فردی یا افرادی را برای انجام امری مامور می کند.

شرایط قانونی برای موصی له چیست؟ موصی له یعنی چه

شرایط قانونی برای موصی له عبارت است از:

1-موجود بودن موصی له

اولین شرط در نظر گرفته شده برای موصی له این است که وجود داشته باشد. بنابراین، اگر زنی حامل باشد می توان برای جنین او وصیت نمود. چرا که جنین وجود دارد.

2- مالک مال مورد وصیت شدن توسط موصی له

موصی له باید بتواند مالک مورد وصیت بشود. مثلا اگر الف (موصی) برای ب (موصی له) وصیت کند که مالی از اموالش به او تملیک شود. اما ب مجنون باشد، در این صورت چنین وصیتی نسبت به موصی له اعتباری ندارد. چرا که کلیه تملیکات و تملکات مجنون باطل است.

3- جنین به عنوان موصی له

همانطور که گفته شد وصیت برای جنین صحیح است. اما برای اینکه جنین بتواند مالک وصیت شود باید زنده متولد شود. موصی له یعنی چه

نکته: اگر جنین در اثر جرمی سقط شود مورد وصیت به ورثه جنین می رسد. مثلا الف به ب که حامل است دارویی می دهد که موجبات سقط جنین را فراهم می کند. در این صورت مورد وصیت به مادر و پدر جنین می رسد. حال، فرض کنید پدر جنین موجب سقط او شود، مثلا ضربه ای شدید به شکم مادر وارد کند و سبب مرگ جنین گردد. در این صورت پدر از مورد وصیت ارث نمی برد. 

4- تقسیم مورد وصیت به تساوی میان موصی لهم

اگر موصی برای دو نفر وصیت کرده باشد موصی لها و اگر برای بیش از دو نفر وصیت کرده باشد موصی لهم نام دارند. اگر موصی له یک نفر باشد، مورد وصیت به او می رسد. اما اگر موصی لهم متعدد باشند، مورد وصیت به تساوی میان آنها تقسیم می شود. مگر اینکه موصی به گونه ای دیگر وصیت کرده باشد. مثلا اگر موصی وصیت کرده باشد که میوه های باغ او به موصی لهم برسد میوه های باغ به طور مساوی میان آنها تقسیم می شود. مگر اینکه موصی به گونه ای دیگر وصیت کرده باشد. موصی له یعنی چه

5- موصی له باید مورد وصیت را قبول کند تا مال به او تملیک شود. البته قبول یا رد وصیت بعد از فوت موصی موثر است. در این صورت، اگر موصی له مالی را که موصی برای او وصیت کرده در زمان حیاتش قبول نکند، می تواند پس از مرگ او قبول کند. اما اگر بعد از فوت قبول کند، قبول مجدد لازم نیست.

نتیجه گیری مقاله

موصی له به شخصی اطلاق می شود که به نفع او وصیت شده است. در واقع، موصی با وصیت خود، مالی را به موصی له تملیک می کند. موصی له می تواند یک نفر باشد یا متعدد باشند. از جمله شروط مهم قانونی برای موصی له این است که در زمان وصیت وجود داشته باشد. بنابراین، به موجب قانون، برای جنین می توان وصیت کرد. البته تملیک او منوط به این است که زنده متولد شود. باید توجه داشت که اگر جنین سقط شود مورد وصیت به ورثه او می رسد. مگر اینکه پدر و مادر باعث سقط جنین شده باشند که در این صورت از مورد وصیت (موصی به) ارث نخواهند برد. موصی له یعنی چه

برای دریافت وقت مشاوه حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.

موصی له یعنی چه

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا