Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

مجازات ساخت سکه تقلبی

ساخت سکه تقلبی یا به تعبیر دقیق و کامل قانون مجازات اسلامی – تهیه و ترویج سکه قلب- یکی از عناوین مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی است. چه اینکه کم نیستند اشخاصی که به قصد و نیت سود جویی و سودا گری سکه تقلبی را به جای سکه های رایج در ایران تهیه می کنند و آن را ترویج می دهند. قانون گذار در مواد 518 تا 522 قانون مجازات اسلامی به موضوع تهیه و ترویج سکه تقلبی و تعیین مجازات برای چنین عملی اشاره می کند. پس در این مقاله با ما همراه باشید تا با موضوع مجازات ساخت سکه تقلبی و جهات قانونی آن آشنا شویم.

جرم تهیه و ترویج سکه تقلبی چگونه محقق می شود؟ مجازات ساخت سکه تقلبی

بنا به تصریح ماده 518 قانون مجازات اسلامی، جرم تهیه و ترویج سکه تقلبی زمانی محقق می گردد که شخصی سکه های تقلبی با ظاهری کاملا شبیه به سکه های رایج در ایران را بسازد. به گونه که هر بیننده ای با دیدن چنین سکه ای دچار اشتباه شود. از این امر، می توان چنین نتیجه گیری کرد که چنانچه فردی سکه ای تقلبی بسازد. اما آن سکه از منظر ظاهری شباهتی به سکه اصلی نداشته باشد، جرم تهیه و ترویج سکه قلب محقق نمی گردد. پس، نکته شایان توجه این است که معیار چنین اشتباهی باید نوعی باشد نه شخصی. توضیح آنکه عرف عامه مردم باید با دیدن چنین سکه ای به اشتباه بیفتند. بنابراین، اگر شخصی به دلیل آنکه تا کنون سکه بهار آزادی را از نزدیک مشاهده نکرده است، به اشتباه بیفتد، جرم سکه قلب محقق نمی شود.

ماده 518 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر می نماید: مجازات ساخت سکه تقلبی

هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را‌ از پول ها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع میشود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به‌حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.

مصادیق ماده 518 قانون مجازات اسلامی چیست؟

سکه های رایج در ایران اعم از طلا یا نقره، پول ها و ارزهای خارجی و البته سکه های حکومت های قبلی. منظور از سکه حکومت های قبلی سکه دوران پهلوی است. نه سکه دوران حکومت قاجاریه، افشاریه، زندیه و صفویان و …

آیا خرید و فروش سکه تقلبی در بازارهای خارجی جرم است؟ مجازات ساخت سکه تقلبی

خیر. به نظر می رسد منطوق و مفهوم ماده 518 قانون مجازات اسلامی ناظر به تهیه و ترویج سکه قلب در بازارهای داخلی ایران است.

آیا کم کردن یا کاستن از سکه های طلا و نقره رایج در ایران جرم است؟

بله. این موضوع در ماده 519 قانون مجازات اسلامی آمده است. ماده 519 قانون مجازات چنین بیان می دارد:

هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً‌ در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

عنصر قانونی جرم تهیه و ترویج سکه قلب عبارت است از: مجازات ساخت سکه تقلبی

مواد 518 تا 520 قانون مجازات اسلامی

عنصر مادی جرم تهیه و ترویج سکه تقلبی عبارت است از:

بریدن، تراشیدن، مورد معامله و خرید و فروش قرار دادن، رواج دادن، ساختن، وارد کشور کردن

سوء نیت عام و خاص در مورد جرم ترویج سکه قلب عبارت است از:

علم و عمد مرتکب + قصد و نیت تقلب و فریب اشخاص = عنصر روانی

ماده 520 قانون مجازات اسلامی به ساختن سکه قلب در قانون مجازات اسلامی اشاره می کند:

هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها‌ شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

آیا جهات تخفیف مشمول حال متقلبین سکه قلب می شود؟ مجازات ساخت سکه تقلبی

خوشبختانه بله. چنانچه شرایطی را در نظر بگیریم می توان قائل شد که کسانی که مرتکب جرم تهیه و ترویج سکه تقلبی می شوند مشمول جهات تخفیف قرار بگیرند.

شرایط:

1- قبل از کشف قضیه، مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع کنند. و یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجب تسهیل تعقیب سایرین شوند.

2- مامورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک نمایند.

در این صورت بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی، و موافقت دادگاه و یا به تشخیص دادگاه در مجازات آنها تخفیف داده می شود.

آیا توبه مرتکبین ترویج سکه تقلبی اثری در رفع مجازات دارد؟ مجازات ساخت سکه تقلبی

بله. البته مشروط به اینکه توبه قبل از دستگیری باشد. بنابراین، در صورت احراز توبه قبل از دستگیری، مرتکب از کلیه مجازات ها معاف می شود.

نکته: اموالی که در اثر تهیه و ترویج سکه تقلبی به دست متقلبین رسیده است، به نفع دولت ضبط می گردد. 

نتیجه گیری مقاله

مقنن قانون مجازات به جرم تهیه و ترویج سکه قلب در قانون مجازات اسلامی اشاره می کند. عنصر قانونی این جرم مواد 518 تا 520 قانون مجازات اسلامی هستند. اما عنصر مادی جرم تهیه و ترویج سکه قلب شامل افعال گسترده ای از جمله: ساخت سکه قلب، خرید و فروش کردن سکه قلب (مورد معامله قرار دادن) مخدوش کردن، کاستن از وزن سکه های رایج در ایران اعم از طلا و نقره است. همچنین شرکت در هر کدام از این افعال نیز جرم انگاری شده است. عنصر معنوی یا روانی این جرم، علم و عمد مرتکب و البته داشتن قصد تقلب است.

رواج سکه تقلبی در بازارهای داخلی ایران باید به گونه ای باشد که عرف عامه مردم را به اشتباه بیندازد. بنابراین، معیار اشتباه در ظاهر یک سکه تقلبی نوعی است نه شخصی. همچنین بنا به تصریح مواد قانونی، مرتکبین جرم تهیه و ترویج سکه قلب در صورت اطلاع مامورین قبل از کشف قضیه و کمک به پیدا کرن سایر اعضا مشمول جهات تخفیف مذکور در ماده 38 قانون مجازات قرار می گیرند. توبه مرتکبین جرم تهیه و ترویج سکه قلب قبل از دستگیری موجب معافیت از مجازات خواهد شد. البته به شرط آنکه توبه برای مقام قضایی احراز شود. مجازات ساخت سکه تقلبی

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره و تماس با ما مراجعه کنید. 

مجازات ساخت سکه تقلبی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا