Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

قرار منع تعقیب چیست؟

قرار منع تعقیب یکی از قرارهای صادر شده توسط دادسرا است. دادسرا به عنوان اولین و مهمترین مرجع تحقیقات مقدماتی، پس از بررسی جرم اگر تشخیص دهد که بزه انتسابی به متهم محرز و مسجل است قرار جلب به دادرسی صادر می کند. اما قرار منع تعقیب چیست و در چه شرایطی صادر می شود؟ در این مقاله به بررسی قرار منع تعقیب می پردازیم. قرار منع تعقیب چیست

قرار منع تعقیب چیست؟

این قرار نقطه مقابل قرار جلب به دادرسی است. این قرار در صورتی صادر می شود که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا پس از تحقیقات مشخص می شود که عمل متهم جرم نبوده است. در این صورت قرار منع تعقیب صادر خواهد شد. ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری در این راستا چنین بیان کرده است: قرار منع تعقیب چیست

هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‏ توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند.

بنابراین برای قرار منع تعقیب باید دو دلیل وجود داشته باشد:

  • ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد. قرار منع تعقیب چیست
  • عمل متهم جرم نباشد.

نکته مهم: چنانچه قرار منع تعقیب صادر شود و در دادسرا قطعی شود نمی توان متهم را مجدداً به همان اتهام تحت تعقیب قرار داد. مگر اینکه دلیل تازه ای کشف شده باشد. در این صورت برای یک بار دیگر با جلب نظر دادستان قابل تعقیب است.

آیا می توان به قرار منع تعقیب اعتراض کرد؟

قرار منع تعقیب قابل اعتراض به دادگاه است. مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب برای افراد مقیم ایران 10 روز و برای افراد خارج از کشور یک ماه است. چنانچه به قرار منع تعقیب اعتراض شود و در دادگاه این قرار نقض شود، قرار جلب به دادرسی صادر خواهد شد. در این صورت پرونده به دادسرا ارجاع داده می شود. در صورتی که دادگاه نظر دادسرا مبنی بر صدور قرار منع تعقیب را تایید کند، نظر دادگاه غیر قابل اعتراض خواهد بود.

برای اعتراض به قرار منع تعقیب با وکیل کیفری مشورت نمایید. 

تفاوت قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب چیست؟

در قرار منع تعقیب عمل ارتکابی جرم نیست و یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد. اما قرار موقوفی تعقیب برای زمانی است که متهم یا محکوم علیه فوت شده باشد، قانون نسخ شده باشد، و یا متهم مشمول عفو قرار بگیرد و … قرار منع تعقیب چیست

نتیجه گیری مقاله

قرار منع تعقیب از جمله قرارهای اصداری توسط دادسرا است. این قرار در فرضی صادر می شود که ادله کافی برای انتساب جرم وجود ندارد و یا عمل انجام شده از سوی متهم جرم نیست. قرار منع تعقیب قابل اعتراض است. چنانچه قرار منع تعقیب صادر شود، قرار جلب به دادرسی صادر می شود و پرونده به دادسرا اعاده خواهد شد.

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید. 

 

قرار منع تعقیب چیست

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا