Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

قرار رد دادخواست

یکی از قرارهای اصداری توسط مدیران دفاتر دادگاه ها و قضات قرار رد دادخواست است. گاهی اوقات در دادخواست اشکالاتی به وجود می آید که موجب رد دادخواست می شود. در این مقاله به موضوع قرار رد دادخواست و موارد و آثار صدور آن می پردازیم. معنای قرار رد دادخواست

دادخواست چیست؟

شروع هر دعوایی مستلزم تقدیم دادخواست است. در حال حاضر تنظیم دادخواست با مراجعه فرد خواهان به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تنظیم دادخواست به صورت الکترونیکی امکان پذیر است. از این رو، اشکالات دیگری در دادخواست دیده خواهد شد. معنای قرار رد دادخواست

قرار رد دادخواست چیست؟

گاهی اوقات دادخواست به دلیل عدم تکنیل مفاد آن و یا سایر مشکلات از سوی مدیر دفتر دادگاه و یا دادرس (قاضی) رد می شود. در چنین شرایطی قرار رد دادخواست صادر خواهد شد.

موارد صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر چیست؟

نقص دادخواست، به این معنا که چنانچه دادخواست تقدیمی توسط خواهان ناقص باشد و ظرف مهلت مقرره 10 روز رفع نگردد. معنای قرار رد دادخواست

موارد نقص دادخواست شامل چه مواردی است:

اول- عدم الصالق تمبر به دادخواست و پیوست های آن.

دوم- عدم پرداخت هزینه دادرسی.

سوم- مشخص نبودن مشخصات، اقامتگاه و شغل خوانده.

چهارم- مشخص نبودن بهای خواسته.

پنجم- مشخص نبودن تعهدات و جهات خواسته.

ششم- مشخص نبودن اقامتگاه خواهان.

هفتم- عدم پرداخت هزینه نشر آگهی در روزنامه. برخی از دعاوی نیازمند آگهی در روزنامه رسمی هستند. در صورت عدم پرداخت هزینه دادخواست رد خواهد شد. مهلت پرداخت هزینه برای نشر آگهی، یک ماه از تاریخ ابلاغ است.

موارد صدور قرار رد دادخواست توسط قضات چیست؟

اول- ندادن تامین دعوای واهی. چنانچه دادگاه از خواهان تامین برای دعوای واهی تقاضا کند و خواهان تامین مناسب ندهد، دادخواست او رد می شود.

دوم- عدم پرداخت هزینه نشر آگهی.

سوم- ندادن تامین توسط اتباع بیگانه. اگر خواهان یا تجدیدنظرخواه دارای تابعیت خارجی باشند باید تامین مناسب دهند. در غیر این صورت، قاضی دادخواست را رد می کند.

چهارم- رعایت نکردن مهلت واخواهی (مگر اینکه عذر موجه وجود داشته باشد). معنای قرار رد دادخواست

پنجم- رعایت نکردن مهلت تجدیدنظرخواهی (مر اینکه عذر موجه وجود داشته باشد).

ششم- عدم رعایت مهلت فرجام خواهی (مگر اینکه عذر موجه وجود داشته باشد).

نتیجه گیری مقاله

قرار رد دادخواست یکی از انواع قرارهای اصداری توسط مدیردفتر دادگاه و قضات است. این قرار در مواردی که نقص وجود داشته باشد یا مواعد مورد نظر در قانون رعایت نشده باشد صادر خواهد شد. البته امروزه با الکترونیکی شدن تنظیم دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی موارد رد دادخواست به جز عدم رعایت مهلت مقرر در قانون برای واخواهی، تجدیدنظر و فرجام خواهی به حداقل رسیده است. معنای قرار رد دادخواست

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.

معنای قرار رد دادخواست

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا