Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

قرار جلب به دادرسی

قرار جلب به دادرسی یکی از قرارهایی است که در مرحله رسیدگی مقدماتی در دادسرا برای فرد متهم صادر می شود. قرار جلب به دادرسی در کنار سایر قرارهای صادره از دادسرا مانند قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب و … از جمله قرارهای مهم در دادسرا است. در مقاله زیر به موضوع قرار جلب به دادرسی در دادسرا خواهیم پرداخت. قرار جلب به دادرسی چیست

قرار جلب به دادرسی چیست؟

این قرار از جمله قرارهای ذکر شده توسط مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است. قرار جلب به دادرسی جایگزین قرار مجرمیت در قانون سابق شده است. ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری (آ.د.ک) چنین مقرر کرده است:

بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می شود.

قرار جلب به دادرسی چگونه صادر می شود؟ قرار جلب به دادرسی چیست

به موجب ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که بازپرس تشخیص دهد که عمل ارتکابی جرم است و در نتیجه ادله کافی برای نسبت دادن جرم به متهم وجود دارد، قرار جلب به دادرسی را صادر می کند. پس از آن، پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال می شود.

مبانی و موارد مهم قرار جلب به دادرسی چیست؟

1- قرار جلب به دادرسی باید مستند به مواد قانونی و مستدل به ادله معتبر باشد. در صورتی که برای مقنن قرار منع تعقیب صادر شود ممکن است این قرار از سوی وکیل یا شاکی مورد اعتراض قرار گیرد. چنانچه اعتراض نسبت به این قرار، پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد. در مرحله رسیدگی توسط دادگاه اگر قاضی اعتراض را وارد تشخیص دهد قرار منع تعقیب را نقض  و قرار جلب به دادرسی را صادر می نماید. سپس پرونده را مجدداً به دادسرا می فرستند. در این مرحله دادسرا از متهم آخرین دفاع و تامین مناسب را اخذ می کند. در نهایت، پرونده را بدون صدور کیفرخواست به دادگاه می فرستند.

ماده 276 قانون آ.د.ک بیان می کند:

در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

تاثیر موافقت یا مخالفت دادستان با قرار جلب به دادرسی چیست؟

چنانچه بازپرس قرار جلب به دادرسی را صادر کند و دادستان با او موافق باشد، کیفرخواست صادر خواهد شد. اما در فرضی که دادستان با بازپرس مخالف باشد و بازپرس نیز نسبت به صدور قرار جلب به دادرسی اصرار ورزد، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه کیفری صادر می شود.

آیا قرار جلب به دادرسی قابل اعتراض است؟

قرار جلب به دادرسی قابل اعتراض نیست. همچنین، باید این نکته را در نظر داشت که فاصله بین ختم تحقیقات تا صدور قرار جلب به دادرسی نباید بیش از 5 روز باشد.

نتیجه گیری مقاله قرار جلب به دادرسی چیست

قرار جلب به دادرسی یکی از قرارهای مهم اصداری در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا است. این قرار در صورت ثبوت جرم به متهم از سوی بازپرس صادر می شود. البته در فرضی که قرار منع تعقیب صادر شود شاکی یا وکیل نسبت به موضوع اعتراض می کند. در این صورت پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود. در صورتی که دادگاه کیفری قرار منع تعقیب منفی گردد، پرونده را مجدداً به دادسرا ارسال می کند تا بدون صدور کیفرخواست و صرفاً با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از متهم پررونده به دادگاه ارسال شود.

برای دریافت مشاوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید. 

قرار جلب به دادرسی چیست

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا