Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

قرار اناطه چیست

گاهی اوقات رسیدگی به یک دعوا در یک مرجع قضایی مستلزم تعیین تکلیف در مورد موضوع دیگری است که آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به آن موضوع را ندارد. در این شرایط بهترین راه حل این است که قرار اناطه صادر شود. اما قرار اناطه چیست؟در چه مواردی قرار اناطه صادر می شود. در مقاله زیر با موضوع قرار اناطه آشنا خواهیم شد. قرار اناطه چیست

قرار اناطه چیست؟

اناطه در لغت به معنای منوط بودن چیزی به چیز دیگر یا موکول کردن امری به امر دیگر است. در لغت منظور از صدور قرار اناطه این است که رسیدگی به دعوای منوط به رسیدگی به موضوع دیگری باشد که باید در دادگاه دیگری تصمیم گیری شود. در این فرض دادگاه قرار اناطه صادر می کند. قرار اناطه در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است:

هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه دردادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی نماید.

مثالی برای قرار اناطه چیست

فرض کنید الف از ب به جرم خیانت در امانت شکایت کرده است. اما ب مدعی است که مال از فرد الف به او منتقل شده است. در اینجا دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرم خیانت در امانت قرار اناطه صادر می کند تا در مورد مالک بودن یا نبودن ب در مرجع حقوقی تعیین تکلیف صورت گیرد. قرار اناطه چیست

آیا قرار اناطه در مراجع کیفری هم وجود دارد؟

بله. در مراجع کیفری نیز زمانی که دعوایی مطرح می شود ممکن است رسیدگی به بخشی از آن در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد. در این صورت مرجع کیفری قرار اناطه صادر خواهد کرد. ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر می کند:

هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود. در این صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به عمل می آید.

تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۳- مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود.

مثال برای صدور قرار اناطه چیست

فرض کنید الف و ب زن و شوهر هستند. ب مدعی است که همسرش مرتکب روابط نامشروع با خانم ج شده است. بنابراین دعوای رابطه نامشروع را مطرح می کند. اما الف مدعی است که ج همسر شرعی و قانونی اوست . در این صورت اثبات رابطه زوجیت مستلزم طرح این موضوع در مراجع حقوقی است. در اینجا، دادگاه کیفری قرار اناطه را صادر می کند.

آیا در دیوان عدالت اداری امکان صدور قرار اناطه وجود دارد؟ قرار اناطه چیست

بله. در دیوان نیز ممکن است قرار اناطه صادر شود. چنانکه که رسیدگی به یک دعوایی منوط و موکول به اثبات امر ذیگری باشد. در این صورت دیوان قرار اناطه صادر کی کند. ماده 50 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر کرده است:

هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع ‌ دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‎شود. ذی‌نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این ‌صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه میدهد و تصمیم مقتضی می‌گیرد.

نتیجه گیری مقاله

گاهی اوقات ممکن است رسیدگی به یک دعوایی مستلزم اثبات برخی مسائل در مراجع حقوقی یا کیفری باشد. در این صورت دادگاه قرار اناطه صادر می کند و رسیدگی به آن دعوا را معلق می سازد. تا در مورد دعوای مربوط به آن تعیین تکلیف شود. پس از مشخص شدن کامل موضوع طرفین می توانند دعوای خود را در همان مرجع ادامه دهند. قرار اناطه چیست

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.

قرار اناطه چیست

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا