Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

عقد ودیعه چیست

یکی از عقود معین ذکر شده در ماده 607 قانون مدنی ودیعه است. تمامی مواعد و شرایط مربوط به عقد ودیعه در قانون توسط قانون گذار تعیین شده است. به منظور بررسی بیشتر عقد ودیعه و تعهدات ودیعه گیر و ودیعه گذار مقاله زیر را بخوانید. عقد ودیعه چیست

منظور از عقد ودیعه چیست؟

عقد ودیعه عقدی است جایز که در ماده 607 قانون مدنی چنین تعریف شده است: عقد ودیعه چیست

ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آنکه آن را مجاناً نگه دارد. ودیعه‌گذار مودع و‌ ودیعه‌گیر را مستودع یا امین میگویند.

همان طور که از تعریف فوق پیداست عقد ودیعه عقدی است که یک نفر مال خود را برای نگهداری به دیگری می سپارد تا آن را نگه دارد. بنابراین در ودیعه عنصر نگه داشتن مال وجود دارد.

عقد ودیعه دارای دو طرف است کسی که مالش را به دیگری می سپارد مودِع (به کسر د) نام دارد و کسی که مسئول نگهداری مال است مُستودِع یا امین نام دارد.

عقد ودیعه چیست؟

ودیعه چه شرایطی دارد؟ عقد ودیعه چیست

1- ودیعه عقدی است جایز. بنابراین به موت و جنون هر یک از طرفین منفسخ می شود.

2- در ودیعه قبول امین یا مستودع لازم است. بنابراین اگر امین نگهداری مال را قبول نکند عقد ودیعه محقق نمی شود.

3- در ودیعه اهلیت لازم است. بنابراین مودع و مستودع باید برای عقد ودیعه اهلیت داشته باشند. فرض کنید الف محجور است و مال خود را برای نگهداری به ب می دهد. در اینجا ب باید مال را به ولی یا قیم رد کند. در غیر این صورت ضامن است.

حال فرض کنید الف سالم است اما مال خود را برای نگهداری به ب که محجور است می دهد در اینجا عقد ودیعه محقق نخواهد شد.

تعهدات امین در قرارداد ودیعه چیست؟

1- امین باید مال ودیعه را طوری نگهداری کند  که مالک تعیین کرده است در غیر این صورت ضامن است.

2- امین در فرضی مسئول است که در نگهداری از مال تعدی و تفریط کرده باشد.

3- اگر مالی به ودیعه و امانت داده شود در جعبه در بسته باشد یا در پاکت قرار گرفته باشد، حق ندارد جعبه را باز کند. عقد ودیعه چیست

4- امین باید مال مورد ودیعه را یا به کسی که از او دریافت کرده پس دهد یا به نماینده او.

5- اگر کسی مال خود را به دیگری می سپارد، فوت کند، امین باید مال را وراث او بدهد.

تعهدات امانت گذار چیست؟ عقد ودیعه چیست

1- امانت گذار باید مخارج نگهداری از مال را بدهد.

2- اگر پس دادن مال مستلزم دادن مخارجی باشد مثلاً امین باید مال را از یک شهر به شهر دیگر و یا از یک کشور به کشور دیگر بفرستد، این هزینه بر عهده امانت گذار است.

نتیجه گیری مقاله

ودیعه یکی از عقود معین ذکر شده در قانون مدنی است. عقد ودیعه دارای دو طرف است: امین و امانت گذار. عقد ودیعه عقدی است جایز و با فوت و جنون طرفین منفسخ می شود. در عقد ودیعه امین باید در نگهداری مال هیچ گونه تعدی و تفریطی نکند. در غیر این صورت ضامن خواهد بود. همچنین مخارج نگهداری از مال مورد ودیعه بر عهده مالک است. عقد ودیعه چیست

عقد ودیعه چیست؟

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا