Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج

اگر مردی دارای همسر باشد و بخواهد مجددا ازدواج کند، باید برای تجدید فراش، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم کند و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علت تقاضای خود را بیان نماید. پس از این امر، دادگاه با انجام تحقیقات از همسر اول، و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت میان همسران به زوج اجازه ازدواج مجدد می دهد. چنانچه این موارد رعایت نشوند، زن می تواند دادخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج را اقامه کند.

همچنین اگر دادگاه احراز کند که مرد تمکن مالی کافی برای اداره دو زندگی را ندارد یا نمی تواند عدالت را میان همسران رعایت کند و یا در فرضی که زوجه حاضر به تمکین و ادای وظایف زناشویی شود، دادخواست را رد می کند. اما باید در نظر داشت ازدواج مجدد مرد، راهی به منظور طلاق برای زوجه است. توضیح آنکه اگر مردی با وجود داشتن همسر مجددا ازدواج کند، زوجه می تواند با استناد به دلیل ازدواج مجدد زوج درخواست طلاق نماید. در ادامه این نوشتار به یک نمونه دادخواست به دلیل ازدواج مجدد زوج اشاره می کنیم. 

 

طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج

ازدواج دور از چشم همگان و به طور مخفیانه 

با توجه به شرایطی که برای ازدواج مجدد مرد گفتیم، بسیاری از مردان ترجیح می دهند تا به طور مخفیانه ازدواج کنند. به عبارت بهتر به دلیل سخت گیری های قانون گذار به منظور اعطای مجوز ازدواج مجدد، بعضی از مردان به طور مخفیانه ازدواج می کنند. اما، در صورتی که مردی بدون رعایت قوانین و مقررات و به طور مخفیانه ازدواج کند، حق طلاق برای همسر اول ایجاد می شود. به عبارت بهتر، در صورت عدم رعایت شرایط  از سوی مرد، دادخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج از سوی زوجه قابل اقامه است.

توجه کنید، یکی از دلایلی که مرد باید احراز نماید تا بتواند مجددا ازدواج کند، این است که نزد دادگاه ثابت نماید، همسر او حاضر به تمکین نیست. تمکین در معنای عام و خاص مد نظر قانون گذار است. تمکین عام به معنای اطاعت و تبعیت زن از شوهر و حسن معاشرت و بودن با او در یک منزل است. اما تمکین خاص صرفا منوط به برقراری رابطه زناشویی است. 

حال، اگر زن بدون دلیل موجه و قانونی از منزل مشترک خارج شود و یا در یک منزل با زوج باشد اما حاضر به ایفای وظایف زناشویی نشود، مرد ابتدا باید عدم تمکین زن را ثابت کند، سپس برای ازدواج مجدد اقدام نماید. 

در ادامه این مقاله به یک نمونه متن دادخواست طلاق به علت ازدواج مجدد زوج اشاره کرده ایم. اما قبل از آن لازم است متن ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 مورد بررسی قرار گیرد. 

ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353:

 مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
1 – رضایت همسر اول.
2 – عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
3 – عدم تمکین زن از شوهر.
4 – ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8.
5 – محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8.
6 – ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8.
7 – ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
8 – عقیم بودن زن.
9 – غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.

طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج
نمونه دادخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج
ریاست محترم دادگاه خانواده 
با سلام و عرض احترام:

به استحضار می رساند: اینجانب در تاریخ ………………….. مطابق سند نکاح شماره ……………… در دفترخانه شماره ……………. شهرستان تهران به عقد نکاح دائمی زوج درآمدم. بنده در هر حال حاضر به تمکین از ایشان بوده و هستم. چه اینکه در حال حاضر در منزل مشترک حضور دارم و هرگز منزل را ترک ننموده ام و از منظر تمکین خاص نیز عذر و بهانه ای از جانب بنده وجود ندارد. اما متاسفانه، نامبرده ضمن ایجاد رابطه زوجیت با همسر دیگری، بدون مبادرت به اخذ رضایت اینجانب اقدام کرده است. در واقع، ازدواج زوج بدون توجه به بند دوازده از شروط دوازده گانه ضمن عقد نکاح، (ازدواج مجدد بدون رضایت زوجه)، محقق گردیده است.

حالیه با عنایت به اینکه در صورت تحقق یکی از شروط، به زوجه وکالت بلاعوض داده می شود تا خود را مطلقه سازد، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق خلع در حق اینجانب مورد استدعا است. 

با تقدیم احترامات فراوان

طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج

 

بند دوازده از شروط دوازده گانه ضمن عقد نکاح که زن این حق را می دهد در صورت حدوث این شرایط خود را مطلقه سازد:

زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

 

رسیدگی به دعوای ازدواج مجدد زوج در صلاحیت کدام دادگاه است؟ 

به موجب ماده چهار قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، رسیدگی به دعوای ازدواج مجدد در صلاحیت دادگاه خانواده است.

این ماده چنین مقرر می کند:

رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن ۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح ۳ـ شروط ضمن عقد نکاح ۴ـ ازدواج مجدد ۵ ـ جهیزیه ۶ ـ مهریه ۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت ۸ ـ تمکین و نشوز ۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن ۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل ۱۱ـ نسب ۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن ۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان ۱۴ـ نفقه اقارب ۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر ۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست ۱۷ـ اهدای جنین ۱۸ـ تغییر جنسیت

رسیدگی به دعوای طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج در صلاحیت کدام دادگاه است؟

برای رسیدگی به این دعوا نیز دادگاه خانواده صالح به رسیدگی خواهد بود.

ثبت واقعه ازدواج مجدد بدون اخذ رضایت از همسر اول برای سر دفتر جرم انگاری شده است؟

بله. در صورتی که سردفتری بدون گرفتن تجویز ازدواج مجدد اقدام به ثبت واقعه ازدواج کند، شغل سردفتری منفصل می گردد. این موضوع در ماده 56 قانون حمایت خانواده بیان شده است.

هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.

نتیجه گیری مقاله

چنانچه مردی بخواهد مجدد ازدواج نماید، باید تمکن مالی داشته باشد و اجازه همسر اول برای ازدواج را اخذ کند. اگر بدون اجازه همسر اول مجددا مبادرت به ازدواج مجدد نماید، در این صورت برای زن حق طلاق ایجاد می شود. این موضوع در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 ذکر شده است. همچنین، ثبت واقعه ازدواج مجدد بدون اخذ رضایت از همسر اول برای سر دفتر تبعات شدیدی به همراه دارد و جرم انگاری شده است. در صورتی که سردفتر بدون حکم صادر شده در مورد تجویز ازدواج مجدد، اقدام به ثبت ازدواج کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.

فراموش نکنید اگر مرد بخواهد برای ازدواج مجدد اقدام کند، حتما باید عدم تمکین زوجه از زوج را در نزد دادگاه خانواده اثبات نماید. در واقع، یکی از مدارک مورد نیاز به منظور تجدید فراش، داشتن حکم قطعی مبنی بر عدم تمکین زوجه از زوج است که در متن این نوشتار به آن اشاره نمودیم.

قبل از انجام هر امر حقوقی، حتما با وکیل متخصص در آن حوزه مشورت نمایید. گروه وکلای موسسه ترنم عدالت با سالها سابقه در امور حقوقی، کیفری، خانوادگی، ثبتی، ملکی و … شما را در رسیدن به حقوقتان یاری و مساعدت می نمایند. 

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و یا تلفنی به صفحه درخواست مشاوره و تماس با ما مراجعه کنید. 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا