Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

دادخواست عدم تمکین

ریاست محترم شعبه ……….. دادگاه خانواده مجتمع قضایی …………. دادخواست عدم تمکین

با سلام،

اینجانب ……………. موارد زیر را جهت تشحیذ ذهن حضرتعالی به معروض می دارم: دادخواست عدم تمکین

شرح ماوقع:

بنده در تاریخ …………….. در دفترخانه شماره …………….. شهرستان …………….. با خوانده محترم دعوا عقد نکاح دائم منعقد نمودیم. حاصل این ازدواج، …………… فرزند/ فرزندان …………………………. به نام (های) ………………………. می باشد. متأسفانه مدتی پس از انعقاد عقد، اینجانب متوجه سوء معاشرت و رفتارهای ناشایست ایشان شده اند. به گونه ای که بارها بدون اطلاع به بنده از منزل خارج شدم  و بنده روزها و بلکه هفته ها درگیر و دنبال ایشان بودم. بالاخره ایشان را در منزل یکی از دوستانشان یافتم. علت را جویا شدم . لیکن متأسفانه علت قانع کننده ای نیافتم. همچنین ایشان مدت 3 ماه است که از برقراری رابطه با اینجانب خودداری می ورزند. دادخواست عدم تمکین

مدتی بعد نیز صرفاً به دلیل مشاجره ای کوچک حدود یک ماه منزل مشترک را بدون اطلاع بنده ترک نمودند و به منزل پدری خود نراجعه کردند. بنده نیز با ارسال اظهارنامه شماره ………………. مورخ ……………………. خواستار بازگشت ایشان به منزل و متعاقباً تمکین ایشان شدم. اما متأسفانه ایشان شکواییه ای مبنی بر ترک انفاق در دادسرای ناحیه ………………….. شهرستان ………….. مطرح کرده اند. همچنین فرزند/ فرزندان نیز به دلیل نبود مادر از بسیاری از کارهی خود فرومانده اند. اما از آنجایی که ایشان بی دلیل و بر سر هر بهانه کوچکی منزل را ترک می کنند، ناشزه محسوب شده و نفقه ای بهخ ایشان تعلق نمی گیرد. هر چند خود بر این باورند که حتی در فرض خارج شدن بدون دلیل موجه از منزل نیز نفقه به ایشان تعلق خواهد گرفت. دادخواست عدم تمکین

از آنجایی که زندگی کردن با بنده متضمن هیچ نوع خطر مالی، جانی و آبرویی برای ایشان نیست و ایشان صرفاً به دلخواه خود منزل مشترک را ترک می نمایند و بنده بساط زندگی توأم با آرامش را برای ایشان فراهم کرده ام. لذا از شما خواستارم حکم به عدم تمکین خوانده محترم صادر نمایند. دادخواست عدم تمکین

تمکین

   با تقدیم احترام 

 برای وقت مشاوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید. 

دادخواست عدم تمکین

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا