Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

دادخواست دستور تخلیه

ریاست محترم شعبه ……..  شورای حل اختلاف ناحیه …………. شهرستان ………….
با سلام،
احتراماً موارد زیر را جهت تشحیذ ذهن حضرتعالی به استحضار می رسانم:
شرح ما وقع:

اینجانب به موجب سند مالکیت شماره ……….. مورخ ……………… مالک تمامی شش دانگ ملکی به پلاک ثبتی ……… فرعی از …….. اصلی هستم. ملک نیز در ………………………………… واقع شده است. اینجانب در تاریخ ……………… با آقا/خانم ………………..، فرزند ……………………….. و به کد ملی ………………………………… قرارداد اجاره ای به شماره ………………. منعقد نمودم. در قرارداد مارالذکر مدت اجاره …………………… تعیین شد و این امر مورد توافق و تراضی طرفین قرار گرفت. دادخواست دستور تخلیه

دفاعیات:

از آنجایی که بنده می خواستم فرزند ارشدم را سر و سامان دهم، اینجانب و مستأجر بنا را بر این گذاشتم که پس از سر آمدن موعد اجاره ایشان ملک را تخلیه نمایند. حالیه، اکنون بنده با خلف وعده ایشان مواجه شدم. متأسفانه بعد از گذشت 3 ماه از تاریخ مذکور در قرارداد اجاره، ایشان از تخلیه ملک خودداری می نمایند. دادخواست دستور تخلیه

بنده اظهارنامه ای به کدرهگیری …………………… مورخ ………………… نیز برای ایشان ارسال نمودم و یادآور شدم که مهلت اجاره در قرارداد فی مابین خاتمه یافته است. اینجانب در اظهارنامه تقاضا کردم که بر اساس توافقات صورت گرفته ملک هر چه سریعتر تخلیه گردد. ایشان تا کنون اهمیتی به این موضوع ندادند و همچنان به تصرف غیر قانونی خود در ملک ادامه می دهند. بنده نیز به دلیل حاجت و نیاز شخصی، خواستار تخلیه فوری ملک هستم. دادخواست دستور تخلیه 

البته بنده بارها و بارها از طریق ارسال پیامک و یا صحبت های حضوری با ایشان و خانواده شان خواستار تخلیه ملک شدم. مضاف بر این امر که لازم به ذکر است که بیان دارم بنده مبلغ ودیعه ایشان که  در ابتدای موعد اجاره از سوی ایشان پرداخت گردید را نیز به ایشان مسترد می نمایم. این موضوع را نیز در همان اظهارنامه و پیامک های ارسالی برای ایشان مطرح کردم. اما متأسفانه ایشان وقعی به موضوع ننهادند. دادخواست دستور تخلیه

لذا با جمیع جهات گفته شده، از شما مقام محترم، صدور دستور تخلیه ملک را خواستارم. دادخواست دستور تخلیه

با تقدیم شایسته ترین احترامات

برای تنظیم دادخواست، شکواییه، اظهارنامه و لایحه با ما تماس بگیرید. 

دادخواست دستور تخلیه

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا