Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

مقررات مربوط به حیوانات ضاله در قانون

مقررات مربوط به حیوانات ضاله، مقررات مربوط به حیوانات گم شده است. ممکن است که یک حیوانی نظیر گاو، گوسفند، سگ، خروس و … گم شود و صاحب آن یافت نشود. در این صورت چه مقرراتی برای این حیوانات حاکم است؟مقررات مربوط به حیوانات ضاله در قانون چیست؟ در این مقاله به حیوانات ضاله و مقررات آن آشنا خواهیم شد. حیوان گم شده حیوان ضاله

منظور از حیوان ضاله جیست؟

منظور از ضاله، گم شده است. بنابراین منظور از حیوان ضاله، حیوان گم شده است.  ماده 170 قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر کرده است:

حیوان گم شده (‌ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی ‌یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمیگردد.

بنابراین، در دو حالت حیوان ضاله یا گم شده محسوب نمی شود:

اول- در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود.

دوم- توانایی دفاع از خود در مقابل حیوانات درنده را داشته باشد.

مقررات مربوط به حیوانات ضاله در قانون چیست؟

چنانچه کسی حیوان ضاله را پیدا کند باید آن را به مالک آن برگرداند. در فرضی که مالک را نشناسد باید آن را به شهرداری یا دهداری تحویل دهد. در غیر این صورت ضامن است. ماده 171 قانون مدنی مقرر کرده است:

هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامن ‌خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.

مخارج نگهداری از حیوان گم شده بر عهده کیست؟

در اینجا دو حالت متصور است:

اول- اگر کسی حیوانی که گم شده است را در مناطق مسکونی پیدا کند و حیوان را نزذ خود نگهدارد، حق دریافت هزینه هایی که برای حیوان شده را نخواهد داشت.

دوم- اگر کسی حیوان گم شده ای را در غیر از مناطق مسکونی پیدا کند، می تواند مخارج ان را از مالک آن حیوان مطالبه کند. البته این امر دارای یک شرط است:

از حیوان استفاده و بهره برداری نکرده باشد. 

چنانچه کسی از حیوان بهره برداری و انتفاع کرده باشد در هیچ فرضی حق مطالبه هزینه نگهداری حیوان را ندارد؟

در صورت بهره برداری از حیوانی که گم شده، مخارج مربوط به نگهداری از حیوان از یک سو، احتساب می شود. از سوی دیگر، منافعی که فرد پیداکننده حیوان از حیوان برده است، نیز حساب می شود. سپس از این مقادیر، اگر چیزی باقی مانده باشد مالک و پیداکننده مال حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت.

نتیجه گیری مقاله

حیوانات ضاله حیواناتی هستند که گم شده اند، در این صورت فردی که این حیوانات را پیدا می کند مسئول است تا آن را به مالک برگرداند. در صورتی که مالک را نمی شناسد باید آن را به شهرداری یا دهداری تحویل دهد. اما در مناطق غیر مسکونی چنین الزامی برای او وجود ندارد.

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.

حیوان گم شده

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا