Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

حجب به چه معنا است

حجب به معنای محرومیت و ممنوعیت است. در واقع، حجب به حالت وارثی گفته می شود  که به دلیل وراث دیگر کلاً یا جزئاً از ارث محروم می کند. در این مقاله به معنای حجب و انواع آن خواهیم پرداخت. حجب به چه معنا است

انواع حجب کدام است؟

حجب در یک تقسیم بندی کلی به حجب حِرمانی و حجب نُقصانی تقسیم می شود. حجب حرمانی حجبی است که طرف به دلیل وجود وارث دیگر کلاً یا جزئاً از ارث بری محروم می شود. مثل برادرزاده که به دلیل وجود برادر از ارث بری محروم می شود. حجب نقصانی حجبی است که در اثر آن سهم الارث وارث تنزل پیدا می کند. مثلاً اگر برای متوفی اولادی وجود داشته باشد حصه شوهر از یک دوم به یک چهارم کاهش پیدا می کند. حجب بربه چه معنا است

برخی نیز حجب از ردبری را در زمره انواع حجب آورده اند. بنابراین، از نظر این دسته حجب به سه نوع قابل تقسیم است: 1- حجب حرمانی 2- حجب نقصانی 3- حجب از ردبری.

چه کسانی از اصل ارث محروم نخواهند شد؟ حجب به چه معنا است

پدر- مادر- دختر- زوج- زوجه از اصل ارث محروم نخواهند شد.

چه کسانی به دلیل وجود ورثه دیگر حاجب نقصانی خواهند داشت؟ حجب به چه معنا است

1- زوج و زوجه در صورتی که اولاد یا اولاد اولاد (نوه) داشته باشند حصه آنها به ترتیب از یک دوم و یک چهارم به یک چهارم و یک هشتم تقلیل پیدا خواهد کرد.

2- پدر و مادر میت اگر برای میت اولادی باشند از بردن بیش از یک ششم محروم خواهند شد.

3- اگر در مادر میت شرایط زیر جمع شده باشد از بردن بیش از یک ششم محروم خواهد شد. شرایط عبارتند از: حجب به چه معنا است

اولا – لااقل دو برادر يا يك برادر يا دو خواهر يا چهار خواهر باشند.

ثانيا- پدر آنها زنده باشد.

ثالثا- از ارث ممنوع نباشد مگر بسبب قتل.

رابعا- ابويني يا ابي تنها باشند.

در صورت جمع این شرایط مادر از بردن بیش از یک ششم ممنوع خواهد شد (رد بری برای مادر وجود نخواهد داشت).

حاجب از اصل ارث چگونه است؟

حاجب از اصل ارث برای زمانی است که برای متوفی وارث نزدیک تر باشند. در این صورت وارث دورتر از ارث محروم خواهد شد. نام این قاعده الاقرب یُمنع الابعد می باشد.

نتیجه گیری مقاله

گاهی اوقات وراث از بردن اصل ارث محروم می شوند و گاهی تنها سهم الارث آنها کاهش می یابد. به این حالت حجب گفته می شود. حجب بر همین اساس به دو نوع حجب حرمانی و حجب نقانی تقسیم می شود. بنابراین با توجه به آنچه گفتیم گاهی وجود یک ورثه، سایرین را از ارث محروم می کند مانند اینکه با وجود برادر، برادرزاده از ارث محروم می شود. گاهی نیز با وجود یک ورثه، سهم الارث ورثه دیگر کاهش می یابد. مانند سهم الارث زوج و زوجه که در صورت فرزند داشتن تقلیل پیدا می کند. حجب به چه معنا است

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.

حجب به چه معنا است

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا