Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

تقسیط مهریه در حقوق ایران

به محض وقوع عقد ازدواج پرداخت مهریه بر عهده و ذمه شوهر قرار می گیرد. امروزه، در عرف مهریه را تعدادی سکه تشکلیل می دهد. اگر زن مهریه خود را مطالبه کند ممکن است مرد توانایی پرداخت یکجای آن را نداشته باشد. در این صورت دادخواست تقسیط مهریه باید تقدیم دادگاه کند. تقسیط مهریه در حقوق ایران در بسیاری از دعاوی بسیاری نزد قضات دادگستری رایج است. در مقاله به بررسی تقسیط مهریه در حقوق ایران خواهیم پرداخت.

تقسیط مهریه در حقوق ایران

مفهوم قسط بندی مهریه در حقوق ایران

به موجب ماده 1082 قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح زن مالک مهریه می شود. حال ممکن است زوجه بخواهد مهریه خود را تصرف و تملک کند. چنانچه زن دادخواست تقسیط مهریه را در دادگاه مطرح نماید، و مرد توان پرداخت مهریه را نداشته باشد، باید دادخواست تقسیط مهریه را در نزد مراجع قضایی مطرح کند. ماده 1082 قانون مدنی مقرر کرده است:

به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

مدارک لازم برای دادخواست قسط بندی مهریه چیست؟

به منظور اثبات ادعای تقسیط در دادگاه، مرد باید بتواند اعسار خود از پرداخت محکوم به را اثبات کند. در غیر این صورت تقاضای تقسیط مهریه از او پذیرفته نخواهد شد.

قسط بندی مهریه برای کارمندان دولتی به چه شکل است؟

چنانچه زوجه یکی از کارمندان دولتی مطالبه مهریه نماید، یک چهارم از حقوق کارمند توقیف خواهد شد. البته در فرضی که کارمند دارای زن و فرزند باشد یک سوم از حقوقش توقیف می گردد. ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مقرر کرده است:

از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.

آیا در صورت پذیرش قسط بندی مهریه، زن می تواند به آن اعتراض کند؟

چنانچه زن آگاه شود که اوضاع مالی شوهر بهبود یافته و توان پرداخت مهریه را دارد، می تواند به تقسیط مهریه اعتراض نماید.

مبلغ پیش پرداخت قسط بندی مهریه چقدر است؟

مبلغ ثابتی به عنوان پیش پرداخت مهریه وجود ندارد. به نظر می رسد قاضی با توجه به شغل و توانایی مالی مرد می تواند مبلغ پیش پرداخت را تعیین کند. معمولاً در دوران کنونی بین 4 تا 6 عدد سکه را به عنوان پیش پرداخت تعیین می کنند.

آیا در صورت عدم پرداخت مهریه حکم جلب صادر می شود؟

چنانچه مرد، چندین قسط از مهریه را بپردازد و از پرداخت بقیه خودداری کند، جلب خواهد شد. البته در صورت نپرداختن اقساط مهریه، مهریه از شکل اقساطی به صورت حال در می آید. به عبارت بهتر مهریه از دین موجل تبدیل به دین حال می شود.

برای دریافت وقت شماوره حضوری و تلفنی تماس بگیرید.

تقسیط مهریه در حقوق ایران

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا