Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

تعویض قفل در توسط همسرها

موضوعی که به کرات در مراجع دادگستری با آن مواجه هستیم عوض کردن قفل در توسط همسرها در زمانی است که دچار اختلاف و مشاجره می شوند. بسیاری از زوجین در مواقعی که با یکدیگر دعوا می کنند دست به اقداماتی همچون عوض کردن قفل در می زنند. زوجین با این کار طرف مقابل را به خانه راه نمی دهند. حال سوال این است در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در این مقاله به موضوع تعویض قفل در توسط همسرها می پردازیم. اقدامی که ممکن است حتی زوج یا زوجه را راهی زندان کند. در این مقاله با ما همراه باشید.

تعویض قفل در توسط همسرها

عوض کردن قفل در توسط زوجین در زمانی که اختلافی میان آنها حادث می شود، موضوعی قابل بحث و مهم است. زوجین در مواقعی که اقدام به عوض کردن قفل در می کنند تمایل دارند تا خشم خود را به طرف مقابل نشان دهند. همچنین اعلام می کنند که طرف مقابل آنها اجازه ورود به منزل را ندارند تا به نحوی قدرت نمایی کرده باشند. اما زوجین از این امر غافلند که عوض کردن قفل در می تواند در بر دارنده عناوین مجرمانه ای همچون ترک انفاق و جرم ممانعت از حق را برای آنها به همره داشته باشد. زمانی، زوجه (خانم) اقدام به عوض کردن قفل در می کند. گاه نیز ممکن است زوج (آقا) قفل در را عوض کند. عناوین مجرمانه حاکم بر هر کدام از این مصادیق متفاوت هستند که در این مقاله به بررسی تک تک فروض آن می پردازیم:

اگر مرد قفل در را عوض کند چه اتفاقی می افتد؟

در حالتی که مرد تصمیم بگیرد قفل در را عوض کند تا زن نتواند وارد منزل مشترک شود، چند فرض متصور است:

1- مرد مالک تمام خانه است و یا اجاره نامه متعلق به اوست:

در این حالت اگر مرد قفل در را عوض کند و همسر خود را در اثر یک دعوای خانوادگی به منزل راه ندهد، علاوه بر اینکه مرتکب جرم ترک انفاق شده است ادعای تمکین نسبت به زن مسموع نیست. می دانیم که وظیفه تامین و تهیه منزل مشترک برای سکونت به عنوان نفقه بر عهده مرد است. حال اگر مرد همسر خود را با عوض کردن منزل مشترک به خانه راه ندهد عمل او مصداق جرم ترک انفاق خواهد بود. از این رو، زن می تواند در مراجع قضایی علیه او شکایت مطرح نماید.

2- زن و شوهر در منزل به صورت اشتراکی سهیم هستند:

خانم و آقایی را در نظر بگیرید که در یک منزل شریک هستند. به عنوان مثال سه دانگ از منزل متعلق به زوج و سه دانگ دیگر متعلق به زوجه خواهد بود. در این صورت اگر مرد قفل در را عوض کند و زن را به منزل مشترک راه ندهد، در این صورت مرتکب جرم ممانعت از حق شده است. این جرم تا شش ماه حبس را برای مرد در بر خواهد داشت. چرا که زن حق دارد از سهم خود در منزل بهره ببرد. اما مرد با چنین اقدامی مانع از استیفای حق توسط زن شده است.

3- منزل متعلق به زوجه است و یا اجاره نامه به نام زوجه تنظیم شده است:

اگر مرد در چنین حالتی اقدام به تعویض قفل در نماید، زوجه می تواند از باب ممانعت از حق از زوج شکایت کند. چه اینکه منزل متعلق به زوجه است و زوج مانع از استفاده منفعت و انتفاع از آن توسط زوجه می گردد.

اگر زن قفل در را عوض کند چه اتفاقی می افتد؟

چنانچه زن تصمیم بگیرد که قفل در را عوض کند، چند حالت متصور است:

1- زن مالک خانه است و اگر منزل استیجاری باشد اجاره نامه به نام زن تنظیم شده است:

از آنجایی که در منزل مشترک زن وظیفه ای برای تهیه و تامین منزل مستقل ندارد و این امر به عنوان نفقه بر عهده مرد است. اگر زن قفل در منزلی که متعلق به خود است و یا اجاره نامه آن به نام زن تنظیم شده است، عوض کند، مرتکب جرمی نشده است.

2- زن و شوهر در منزل مشترک هستند:

اگر و زن و شوهر در منزل مشترک هستند (سه دانگ از منزل متعلق به زوج و سه دانگ آن متعلق به زوجه است). اگر زن قفل در را عوض کند و اجازه انتفاع و بهره برداری از منزل مشترک را به مرد ندهد مرتکب جرم ممانعت از حق شده است که تا شش ماه حبس برای او دارد.

3- مرد مالک خانه است و یا اجاره نامه منزل به نام اوست:

زن جرم ممانعت از حق را انجام داده است.  زن این حق را ندارد که شوهر را از حقوق خود سلب کند. پس مرد می تواند از باب جرم ممانعت از حق طرح شکایت کند.

نتیجه گیری مقاله

زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند. اما به کرات پیش می آید که زوجین در دعاوی خود قفل منزل را عوض می کنند و طرف مقابل خود را به خانه راه نمی دهند. بدون اینکه متوجه باشند این کار چه عواقبی برای آنها به دنبال خواهد داشت. تعویض قفل در توسط همسرها می تواند آنها را راهی زندان نماید. اگر مرد قفل در را عوض کند و همسر خود را به منزل راه ندهد جرم ترک انفاق اتفاق افتاده است. علاوه بر این نمی تواند تمکین زن را از دادگاه تقاضا کند. در برخی حالات نیز تعویض قفل می تواند مصداق جرم ممانعت از حق باشد. جرم ممانعت از حق تا شش ماه حبس برای طرفین به همراه خواهد داشت. بهترین راه برای حل و فصل اختلاف مذاکره است و آخرین راه حل جدایی است. عوض کردن قفل در توسط همسرها راهی جز دردسر نخواهد داشت.

مدارک مورد نیاز برای اثبات جرم ممانعت از حق چیست؟

هنگامی که همسر شما اقدام به تعویض قفل منزل نمود بهترین راه نیز است که با پلیس تماس بگیرید تا ماموری به محل اعزام کند و گزارشی تنظیم نماید. همچنین استشهادیه ای از همسایگان مبنی بر تعویض قفل در توسط همسرتان تهیه نمایید.

نمونه شکواییه ممانعت از حق به دلیل تعویض قفل در

ریاست محترم دادسرای ناحیه …………… شهرستان ……………..

با سلام،

احتراما به استحضار می رساند، اینجانب در تاریخ …………….. در دفترخانه شماره ……………. با مشتکی عنه عقد نکاح دایم منعقد نمودم. از آنجایی که با وقوع عقد نکاح پرداخت نفقه و تهیه منزل مستقل بر عهده مرد است بنده این مهم را در نظر گرفته و اقدام به تهیه منزل به نام خود کردم (پیوست اول- سند مالکیت خانه). متاسفانه در تاریخ …………….. به دلیل وقوع مشاجره و اختلاف خانوادگی همسر بنده، اقدام به اخراج بنده از منزل نمودند و متعاقب آن قفل در را نیز تعویض کردند (پیوست شماره دو- گزارش پلیس و شهادت همسایگان). حالیه با عنایت بر این امر که منزل متعلق به بنده می باشد تقاضای تعقیب و مجازات ایشان به استناد جرم ممانعت از حق را از محضر شما عالیجناب خواستارم.

     با تقدیم احترام

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و نلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.

تعویض قفل در توسط همسرها

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا