Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

تامین خواسته یعنی چه؟

تامین خواسته اصطلاحی است که در قوانین آیین دادرسی مدنی (آ.د.م) و آیین دادرسی کیفری (آ.د.ک) مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع، تامین خواسته یک موضوع شکلی است نه ماهوی. منظور از تامین خواسته در رویه دادگاه ها این است که خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف می کند تا نتیجه نهایی رسیدگی مشخص شود. در این مقاله به تامین خواسته و شرایط و نحوه صدور آن خواهیم پرداخت. تامین خواسته یعنی چه

تامین خواسته یعنی چه؟

از منظر لغوی، تامین به معنای ایجاد امنیت کردن است. اما در اصطلاح حقوقی منظور از تامین خواسته این است که خواهان عین یا معادل خواسته را از اموال خوانده تا پایان رسیدگی توقیف کند. این امر به این منظور است که از نقل و انتقال خواسته جلوگیری شود.  در این صورت، حقوق خواهان تضییع نمی شود.

قرار تامین خواسته چه موقع صادر می شود؟

به موجب ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته ممکن است در سه حالت صادر شود:

1- قبل از اقامه دعوا

2- در طول دعوا و دادرسی

3- قبل از صدور حکم قطعی و نهایی.

بنابراین این حق برای خواهان وجود دارد که حتی قبل از طرح دعوا و دادن دادخواست نیز صدور قرار تامین خواسته را مطالبه نماید. همچنین، در حین دادرسی این حق برای خواهان وجود دارد که صدور قرار تامین خواسته را تقاضا کند.

ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر کرده است:

خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :
الف- دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
د- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد اید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

شرایط صدور قرار تامین خواسته چیست؟

1- ذی نفع بودن خواهان صدور قرار تامین خواسته.

2- اهلیت داشتن خواهان صدور قرار تامین خواسته.

3- تقاضای صدور قرار تامین خواسته قبل از حکم قطعی و نهایی. قرار تامین خواسته یعنی چه

قرار تامین خواسته چگونه اجرا می شود؟

رسیدگی به قرار تامین خواسته از فوریت بالایی برخودار است. از این رو گاهی حتی ممکن است قبل از ابلاغ به خوانده اجرا شود (این امر در فرضی است که خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد). اما در حالت عادی قرار تامین خواسته ابتدا به متهم ابلاغ می شود  و سپس اجرا می گردد.

آثار صدور قرار تامین خواسته چیست؟

از مهمترین آثار صدور قرار تامین خواسته این است که خوانده از تصرف در اموالش محروم می شود. در واقع، خوانده نمی تواند اموال خود را بفروشد و یا مورد هر نوع معامله قرار دهد. اما می تواند از منافع مال خود بهره مند شود. تامین خواسته یعنی چه

آیا می توان نسبت به قرار تامین خواسته اعتراض کرد؟

اگر حکم قطعی مبنی بر بی حقی خواهان صادر شود و سپس رأی قطعی شود، خوانده می تواند ظرف 20 روز تقاضای جبران خسارت کند. چنانچه این مهلت سپری شود دیگر برای خوانده حق اعتراض وجود ندارد.

در چه مواردی نیازی به گرفتن تامین از خواهان برای صدور قرار تامین خواسته نیست؟قرار تامین خواسته یعنی چه

همان طور که در بالا اشاره شد، خواهان به منظور تقاضا برای صدور قرار تامین خواسته باید مبلغی را به صندوق دادگستری بپردازد تا در صورتی که در دعوا محکوم شد، از محل تامین، خسارت خوانده پرداخت شود.  اما در موارد زیر نیازی به پرداخت خسارت نیست:

1- دعوا مستند به سند رسمی باشد، مانند سند رسمی مالکیت.

2- خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد.

3- دعوا مستند به سند تجاری مانند چک، سفته و برات که واخواست شدند، باشد. قرار تامین خواسته یعنی چه

نمونه دادخواست صدور قرار تامین خواسته تامین خواسته یعنی چه

ریاست محتزم شعبه ……………. دادگاه ……………… شهرستان ……………..

با سلام،

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب یک فقره چک به شماره ……………. عهده بانک ……………….. مبلغ …………………. ریال را از آقا/خانم ………………………..دعوا طلبکار می باشم. اینجانب در تاریخ …………… به بانک مراجعه کردم  و با حساب خالی ایشان مواجه شدم. بانک نیز مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت کرد که به پیوست می باشد. از آنجایی که مطلع شدم خوانده به دلیل کثرت دعاوی، قصد فرار از دین را دارد، لذا به موجب ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تامین خواسته از محضر شما عالیجناب مورد استدعا است. قرار تامین خواسته یعنی چه

برای تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه با ما تماس بگیرید.

 

تامین خواسته یعنی چه

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا