Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

المثنی سند مالکیت

در برخی از مواقع ممکن است فرد مالک مال (خودرو، خانه و …) ممکن است مجبور شود، المثنی سند مالکیت خود را اخذ کند. اما این امر در چه شرایطی اتفاق می افتد؟ به عبارت بهتر در چه زمانی می توان المثنی سند مالکیت مال را اخذ کرد؟ در این مقاله با موارد صدور سند مالکیت آشنا می شویم.

در حالات زیر سند المثنی برای مالکیت مال صادر می شود:

1- در زمان مفقود شدن سند مالکیت یا به عبارت بهتر در زمانی که سند مالکیت گم شود.

2- در مواردی که سند مالکیت از بین بروند (تفاوتی نمی کند تمام یا بخشی از آن باشد). مثلا در اثر آتش سوزی، سیل و …

3- اگر فرد دیگری سند مالکیت مال را در ید خود نگه داشته و از ارائه آن حتی با صدور اجرائیه خودداری می کند.

تبصره 1 و 2 ماده 120 اصلاحی آیین نامه قانون ثبت املاک به شرح زیر است:

درمواردیکه سند مالکیت تازه صادر میشود باید سند مالکیت اولی باطل شده و در پرونده مربوطه بایگانی شود.

تبصره ۱ ـ اداره ثبت مکلف است هنگام صدور المثنی سند مالکیت مراتب را به دفاتر حوزه خود کتباً اعلام و متذکر شود. که هر موقع نسبت به پلاک موضوع المثنی سند مالکیت بخواهند هرگونه سند معامله ای تنظیم نمایند (اعم از اینکه به استناد اصل سند مالکیت باشد یا المثنی) جریان ثبتی ملک را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله کنند. هر یک از دفترخانه ها مکلفند دفتری برای ثبت شماره پلاک این قبیل املاک داشته باشند که در موقع تنظیم اسناد به آن مراجعه نموده در صورتی که مورد معامله از املاکی باشد که نسبت به آن سند مالکیت المثنی صادر شده باید قبلاً جریان ثبتی ملک را استعلام و در صورت نبودن مانعی اقدام به تنظیم سند بنمایند و در محل هائی که از رایانه استفاده می شود نیاز به اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمی نمی باشد.

ولی دفاتر با توجه به سند مالکیت المثنی در موقع انجام معامله باید جریان ثبتی را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله نمایند.
تخلف از رعایت دستور فوق مستلزم کیفر درجه سه به بالا مقرر در ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی است.

تبصره ۲ ـ در مواردی که سند مالکیت در ید ثالث بوده و دادگاه حکم به استرداد آن می دهد و با صدور اجرائیه نیز استرداد سند مالکیت مقدور نمی شود مالک می تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و تسلیم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید. در این مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهی فقدان سند مالکیت ضرورت نداشته اداره ثبت باید با رعایت تبصره یک طبق گواهی دادگاه مبادرت به صدور المثنی بنماید

چطور برای گرفتن المثنی باید اقدام کنیم؟

فرد مالک، پس از وصول تقاضانامه و برگه استشهادیه اداره ثبت در ابتدا آن را ثبت می کند. و در دفتر املاک منعکس می کند. و به دفاتر اسناد رسمی اعلام می کند.  بعد از ظرف یک هفته به هزینه شخصی درخواست کننده مراتب را یک نوبت در در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا یکی از روزنامه های رسمی که آگهی های ثبتی در آن درج می شود،آگهی می کند. در صورتی که تا ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراضی واصل نشد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشد. اداره ثبت اقدام به صدور المثنی سند مالکیت می کند. در مواردی هم که مندرجات صفحه اول یا صفحات سند مالکیت مفقود بشود باید المثنی صادر گردد.

مورد دیگر که در تبصره 2 ماده 120 اصلاحی آیین نامه قانون ثبت املاک آمده و عبارت است از اینکه سند مالکیت در تصرف شخص ثالثی باشد و دادگاه حکم به استرداد آن را داده و حتی با صدور اجرائیه استرداد سند ممکن نباشد. در این صورت دادگاه می تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادرکننده حکم و تسلیم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضای المثنی را بنماید. در این موارد تحقیق از شهود و انتشار آگهی ضرورتی ندارد و اداره ثبت باید طبق گواهی دادگاه مبادرت به صدور سند المثنی کند.

برای دریافت وقت مشاوره حضوری یا تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.

المثنی سند مالکیت

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا