Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

ازدواج موقت بدون اجازه همسر

بسیاری از مردان دور از چشم همسر دائم خود اقدام به ازدواج موقت با فرد دیگری می نمایند. در مجتمع های قضایی به وفور چنین پرونده هایی دیده می شود و زوجه دائم ممکن است اقدام به طلاق و جدایی از همسر خود کنند. اما سوال اصلی این است که آیا ازدواج موقت بدون اجازه همسر از منظر قانونی صحیح است؟ در واقع، پرسش اینجاست که آیا مردان می توانند پنهانی و دور از چشم همسر خود اقدام به ازدواج موقت نمایند؟ در این مقاله به موضوع ازدواج موقت بدون اجازه همسر و آثار و تبعات آن می پردازیم.

آیا ازدواج موقت بدون اجازه همسر اول جرم است؟

در قانون مجازات اسلامی در این مورد که ازدواج بدون اذن و اجازه همسر جرم باشد، مقرره ای وجود ندارد. بنابراین، می توان گفت، ازدواج موقت بدون اجازه همسر اول جرم نیست و نمی توان آن را باطل کرد.

اما چه اقدامی برای همسر اول متصور است؟ ازواج موقت بدون اجازه همسر

اگر زوج بدون اجازه از همسر اول خود اقدام به ازدواج موقت با دیگری نماید، و در نزد دادگاه اثبات شود که زوج بدون اجازه همسر خود ازدواج موقت کرده، این حق برای زوجه اول به وجود می آید که تقاضای طلاق را مطرح کند. همچنین او می تواند برای دریافت مهریه خود نیز اقدامات لازم را انجام دهد. همانطور که در مقالات قبلی گفتیم، زوجه برای دریافت مهریه خود باید از طریق اجرای ثبت اقدام کند. چه اینکه مهریه از طریق مراجع قضایی (دادگاه ها) قابل پیگیری نیست.

اگر مرد شرط ازدواج با اجازه همسر را در عقدنامه امضاء کرده باشد چه اتفاقی می افتد؟

در صورتی که مرد در زمان عقد ازدواج چنین شرطی را امضا کرده باشد زن می تواند با اثبات عسر و حرج طلاق بگیرد.

ازواج موقت بدون اجازه همسر

مواد زیر نشان می دهد که مرد می تواند دارای همسران متعدد باشد:
ازواج موقت بدون اجازه همسر
ماده 900 قانون مدنی:

فرض دو وارث ربع ترکه است:
۱) شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.
۲) زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

ماده 901 قانون مدنی:

ثمن فریضه زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

ماده 942 قانون مدنی:

در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق بزوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم میشود.

بنابراین، این مواد نشان می دهد که مرد می تواند همسران متعدد داشته باشد. جند همسری در قانون به چهار مورد نکاح دائم محدود شده است. این اختیار در مرحله اول توسط عرف و عادت مسلم شده که ریشه مذهبی دارند به مرد اعطا شده است.

اما ممکن است مردان از این حقی که توسط قانون به آنها اعطا شده، سوء استفاده کنند، قانون گذار اجازه زن اول برای ازدواج دوم را ضروری دانسته است.

عواقب ازدواج موقت بدون اجازه همسر برای مرد چیست؟
ازواج موقت بدون اجازه همسر

مطابق ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 عدم ثبت ازدواج دائم جرم بوده و مجازات آن جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت است. بنابر این ماده به این نتیجه می رسیم که عدم ثبت ازدواج موقت بدون اجازه همسر و بدون ثبت هم جرم نیست. زیرا لزومی به اثبات این واقعه مانند ازدواج دائم نیست. به هر روی، فارغ از بحث کیفری زن با اثبات ازدواج مجدد شوهر می تواند به استناد بند 12 شروط عقد نامه تقاضای طلاق کند.

بند 12:

 زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

آیا زن می تواند پس از طلاق مهریه خود را هم اخذ کند؟ ا

بله. این حق برای زن وجود دارد که با طلاق، مهریه خود رت نیز از شوهر مطالبه کند.

اگر مرد بند 12 شروط عقدنامه را امضا نکند، زن می تواند طلاق بگیرد؟

بله. اگر مرد بند 12 عقدنامه را امضا نکند، زن می تواند از باب عسر و حرج تقاضای طلاق کند.

ازواج موقت بدون اجازه همسر
اگر مرد متاهلی بخواهد زن دیگری را به عقد نکاح خود درآورد آیا اجازه دادگاه لازم است؟
ازواج موقت بدون اجازه همسر

رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور مصوب 1346 اذن دادگاه برای ازدواج موقت را ضروری دانسته است:

هر مردی که بدون تحصیل اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کند به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج محکوم خواهد شد و نظر به اینکه همسر با نکاح دائم یا موقت اختیار میشود و اطلاق ازدواج به هر مورد اطلاق صحیحی است و قانون مدنی نیز عقد موقت را در فصل ششم از کتاب هفتم تصریح کرده و آن را از اقسام نکاح دانسته است توجیه و استدلال دادگاه مبنی بر حصر اختیار شوهر در ازدواج مجدد با نکاح دائم و عدم شمول نکاح منقطع با عموم و اطلاق ماده مزبور موافق نبوده و پشتوانه منطقی ندارد. لذا ازدواج مجدد چه به صورت دائم و چه منقطع باید با تحصیل اجازه از دادگاه باشد.

ماده 5 قانون راجع به ازدواج مقرر می کند:

 هر یک از زن و شوهری که قبل از عقد طرف خود را فریبی داده که بدون آن فریب مزاوجت صورت نمی‌گرفت به شش ماه تا دو سال حبس‌تأدیبی محکوم خواهد شد.

نتیجه گیری مقاله

بر اساس آنچه که گفتیم اگر مرد بخواهد پس از ازدواج اول خود مجددا به طور موقت یا دائم ازدواج نماید، باید اجازه دادگاه را داشته باشد. علاوه بر این زن می تواند در فرضی که شوهر، بند 12 سند نکاح را امضا کرده  از همسر خود طلاق بگیرد. اما اگر شوهر بند 12 سند نکاح را امضا نکرده باشد، زن می تواند از باب عسر و حرج تقاضای طلاق از دادگاه نماید.

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.

ازدواج موقت بدون اجازه همسر

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا