Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

ارث طبقه اول

ارث بری از دو جهت صورت می گیرد: 1- از راه نسب و 2- از راه سبب. نسب شامل موارد زیر است:اارث طبقه اول

پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد

اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها

اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها. در این مقاله به سهم الارث طبقه اول یعنی پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد می پردازیم.

اگر متوفی تنها پدر و یا مادر داشته باشد و هیچ فرزندی نداشته باشد ارثیه او چگونه محقق می شود؟

فرض اول: اگر فردی که فوت شده تنها پدر  یا مادر داشته باشد و هیچ فرزندی از او به جا نمانده باشد، تمام ارث به پدر یا مادر او می رسد. ارث طبقات اول

فرض دوم: اگر فردی که فوت شده هم پدر دارد و هم مادر. اما فرزندی ندارد. در این صورت مادر یک سوم و پدر دو سوم ارث خواهد برد.

البته ممکن است مادر موانعی در ارث داشته باشد. در این صورت یک ششم متعلق به مادر و پنج ششم متعلق به پدر خواهد بود.

موانع ارث مادر چیست؟ ارث طبقات اول

اگر برای فرد متوفی چند برادر و خواهر باشند در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک ششم محروم می شود. البته این امر شرایطی دارد. به عبارت بهتر از باب ردبری چیزی به او تعلق نمیگیرد.

وقتی‌که برای میت چند برادر یا خواهر باشد در این صورت مادر میّت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود مشروط بر این‌که:
اولا) لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند.
ثانیا) پدر آنها زنده باشد.
ثالثا) از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل.
رابعا) ابوینی یا ابی تنها باشند.

اگر فرد فوت شده پدر و مادر نداشته باشد و فقط اولاد داشته باشد تقسیم ارث چگونه است؟

فرض اول: فرزند تنها (اعم از دختر و پسر) تمام ترکه به او می رسد.

فرض دوم: اگر فرزندان متعدد و همه دختر یا همه پسر باشند، میراث بالسویه میان آنها تقسیم می شود.

فرض سوم: اگر اولاد متعدد باشد و بعضی دختر و بعضی پسر باشند در این صورت پسر دو برابر دختر ارث می برد.

اگر پدر و مادر متوفی با یک دختر موجود باشند ترکه چه طور تقسیم می شود؟ ارث طبقه اول

در این صورت هر یک از پدر و مادر یک ششم از ترکه را ارث می برند. دختر نیز یک دوم از ترکه را به ارث می برد. حال اگر چیزی از ترکه باقی مانده باشند میان وراث به نسبت سهم خودشان تقسیم می شود (ردبری).

اگر پدر و مادر متوفی با یک پسر موجود باشند ترکه چه طور تقسیم می شود؟ ارث طبقه اول

در این صورت هر یک از پدر و مادر یک ششم از ترکه را ارث می برند. مابقی ترکه نیز متعلق به فرزند پسر خواهد بود (پسر در این فرض قرابت بر است).

اگر پدر و مادر متوفی با چند دختر در قید حیات باشند، ترکه چه طور تقسیم می شود؟

در این صورت همه دخترها دو سوم ارث می برند که بین آنها به نسبت مساوی تقسیم می شوند. پدر و مادر نیز یک ششم از ترکه را ارث می برند. الباقی ارث نیز به همین ترتیب تقسیم می شود. ارث طبقه اول 

حبوه چست؟

انگشتری که میت استفاده می کند همچنین قرآن و رخت های شخصی او و همچنین شمشیر او به پسر بزرگ به ارث می رسد. بدون اینکه از سهم او چیزی کم شود. البته مشروط بر اینکه ترکه میت محدود به همین موارد نباشد. ارث طبقه اول

ماده 915 قانون مدنی:

انگشتری که میت معمولاً استعمال میکرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی وشمشیر او به پسر بزرگ او میرسد بدون اینکه از ‌حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر اینکه ترکه میت منحصر به این اموال نباشد.

نکته: اگر میت اولاد نداشته باشد نوبت به اولاد اولاد (نوه) می رسد. 

نتیجه گیری مقاله

طبقه اول ارث بری شامل پدر و مادر و اولاد اولاد اولاد (نوه) هستند. سهم این طبقه از ارث به موجب قرآن در قانون مشخص شده است. بنابراین برخلاف آن نمی توان هیچ گونه توافق و تراضی نمود. ذکر این نکته نیز ضروری است که تا زمانی که اولاد هستند اولاد اولاد ارث نمی برند. وراث این طبقه فرض (به جز فرزند پسر) فرض بر هستند. یعنی میزان سهم الارث آنها در قانون و قرآن مشخص شده است. 

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.

ارث طبقه اول

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا