Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

آیا مستمری به نوه میرسد؟

بازماندگان متوفی می توانند پس از فوت از مستمری متوفی بهره ببرند. اما این افراد چه کسانی هستند؟ آیا نوه می تواند از مستمری پدربزرگ خود پس از فوت استفاده کند؟ در این مقاله به موضوع دریافت مستمری و مستمری بگیران و اینکه آیا مستمری به نوه می رسد بحث خواهیم کرد. آیا مستمری به نوه میرسد

مستمری بگیران از منظر قانون تامین اجتماعی چه کسانی هستند؟

قانون تامین اجتماعی مستمری بگیران را چنین احصاء کرده است: آیا مستمری به نوه میرسد

1- زوجه دایم متوفی:

همسر دایم متوفی می تواند از حقوق مستمری او پس از فوت استفاده کند. اما همسر صیغه ای به هیچ وجه حتی در فرضی که با یکدیگر توافق کرده باشند حق استفاده از مستمری متوفی را نخواهد داشت.

2- شوهر زن:

همسر زن می تواند با شرایطی از حقوق مستمری زن خود که فوت شده استفاده کند. سن شوهر باید از 60 سال بگذرد و یا اینکه از کار افتاده باشد.

3- فرزندان مذکر متوفی:

فرزندان پسر متوفی در صورتی که آنها به 18 سال تمام نرسیده باشند و یا نقص عضو و بیماری داشته باشند و یا در حال تحصیل باشند. البته قانون حمایت خانواده سن فرزندان ذکور را تا قبل از 20 سال (19 سال تمام)  در نظر گرفته دارد. همچنین قانون گذار به شرایط نقص عضو و اشتغال داشتن به تحصیل توجه کرده است.

4- فرزندان اناث متوفی: آیا مستمری به نوه میرسد

فرزندان دختر متوفی تا زمانی که اشتغال به کاری ندارند و شوهر نکردند می توانند از مستمری پدر استفاده کنند.

نکته: اگر فرزندان دختر ازدواج کنند و سپس طلاق بگیرند مستمری دوباره برای آنها برقرار می شود. 

آیا فرزندخوانده می تواند از مستمری استفاده کند؟

خوشبختانه پاسخ به این سوال مثبت است. فرزند خوانده نیز همچون فرزند واقعی و حقیقی می تواند از مستمری استفاده کند (مستنبط از قانون حمایت از کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست).

آیا پدر و مادر متوفی می توانند از مستمری فرزند متوفی استفاده کنند؟

پدر و مادر با شرایطی که در قانون ذکر می شود می توانند از مستمری فرزند خود پس از فوت استفاده کنند.

این شرایط چیست؟

1- سن پدر از 60 سال و سن مادر از 55 سال تجاوز کرده باشد.

2- پدری که از کار افتاده است (این امر باید اثبات شود).

3- مستمری از سازمان دیگر دریافت نکنند.

اگر فردی پدر و مادر خود را از دست بدهد و هر دو مستمری بگیر باشند آیا می تواند هر دو مستمری را دریافت کند؟

بله. فرزندان می توانند اگر شرایط لازم را داشته باشند می توانند از از هر دوجا مستمری دریافت کند. آیا مستمری به نوه میرسد

آیا نوه از پدربزرگ خود مستمری دریافت می کند؟

از منظر قانونی تنها زن دایم و شوهر، فرزندان ذکور و اناث (با شرایطی) و البته پدر و مادر متوفی (با داشتن شرایطی) می توانند از مستمری متوفی استفاده کنند. اما در این خصوص دریافت مستمری نوه در قانون چیزی ذکر نشده است. این امر سبب بروز و حدوث اختلاف شد. سپس دیوان عدالت اداری در این خصوص رایی صادر کرد. در این رای دیوان عدالت اداری به اصول 20 و 29 قانون اساسی اشاره کرد.

اصل 20 قانون اساسی:

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل 29 قانون اساسی:

برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

همچنین قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت مسمتری وراث کارمند مصوب 1338 و برقراری حقوق وظیفه برای فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363 و اصلاحی 1379 چنین مقرر کرده است:

‌الف – از تاریخ تصویب این قانون حقوق وظیفه و مستمری موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان‌مصوب آذر ماه 1338 در مورد ورثه ذکور تا پایان بیست‌سالگی و چنانچه به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزشی رسمی‌عالی مشغول تحصیل باشند تا پایان بیست و پنج‌سالگی قابل پرداخت خواهد بود.

ب – حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین سازمانهای‌دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین اجتماعی که طبق‌قوانین و مقررات مربوطه برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و حرفه و شغل قابل پرداخت می‌باشد.

‌تبصره 1 – حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث که بر اساس قوانین قبلی به علت رسیدن به سن مقرر قطع شده است به شرط آن که شوهر و‌یا شغل نداشته باشند مشمول مقررات بند “ب” مذکور خواهد بود.

‌تبصره 2 – حقوق وظیفه و مستمری موضوع این قانون و سایر قوانین و مقررات استخدامی اعم از قانون استخدام کشوری و قانون استخدام‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین اجتماعی (‌در خصوص کارمندان دولت) و مقررات استخدامی خاص سازمانهای دولتی که شمول‌قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، در مورد کسانی که شخصاً دارای تمکن مالی در امرار معاش مناسب می‌باشند و یا آنکه افراد دیگر شرعاً مکلف به اداء‌نفقه آنها می‌باشند و همچنین دانشجویانی که شخصاً تمکن مالی جهت مخارج ادامه تحصیل داشته باشند، قابل پرداخت نخواهد بود، احراز عدم تمکن‌مالی و عدم تأمین نفقه موکول به ادعای ذینفع خواهد بود، مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.

نتیجه گیری مقاله آیا مستمری به نوه میرسد

مستمری حقی است که برای بازماندگان متوفی برای زمان بعد از فوت به وجود می آید. همسر دایم، شوهر، فرزندان ذکور و اناث (با شرایطی) و پدر و مادر از مستمری بهره مند می شوند. همچنین فرزندخوانده نیز می تواند از مستمری پدرخوانده و مادرخوانده خود استفاده نماید. به موجب قانون نوادگان دختری نیز می توانند از حقوق مستمری پدربزرگ خود دریافت کنند.

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.

آیا مستمری به نوه میرسد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا