Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

آیا جنین ارث میبرد

شاید خیلی از افراد در جامعه ندانند؛ اما به جنین سهم الارث تعلق می گیرد. البته ممکن است این سوال مطرح شود که جنینی که به دنیا آمده و سهم الارث به او تعلق گرفته است، سهم الارث او توسط چه شخص یا اشخاصی اداره می گردد؟ اداره سهم الارث جنین بر عهده ولی یا وصی منصوب از جانب پدر و یا جد پدری است. اگر جنین فاقد ولی یا وصی باشد دادگاه برای اداره سهم الارث جنین یک نفر را به عنوان قیم تعیین می کنند. تقاضای نصب قیم از سمت دادستان و یا اداره امور سرپرستی شهرستان به دادگاه خانواده تقدیم می شود. قیم منصوب به حکم دادگاه به اداره اموال جنین می پردازد. در این مقاله با ما همراه باشید تا به طور تخصصی به موضوع سهم الارث جنین بپردازیم.آیا جنین ارث میبرد

آیا می دانید نوزاد به محض متولد شدن فقط یک گریه کند و بمیرد به او ارث تعلق می گیرد؟

ماده 875 قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر می کند:

شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث میبرد که نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده‌ هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.

انعقاد نطفه جنین در زمان فوت متوفی آیا جنین ارث میبرد

طبق این شرط باید در هنگام فوت متوفی حتما نطفه جنین بسته شده باشد و چنانچه نطفه جنین پس از فوت مورث بسته شده باشد جنین دیگر ارث نمی برد و از ارث محروم خواهد شد.

این موضوع را در مورد تلقیح مصنوعی نیز باید مورد توجه قرار دهیم. یعنی در تلقیح مصنوعی اگر نطفه پدر که در زمان حیات او گرفته شده است تا زمان فوت او نگهداری شود و پس از فوتش به همسر وی تلقیح شود به دلیل اینکه بعد از فوت پدر منعقد شده جنین از ارث محروم خواهد شد.

نکته: تنها از طریق آزمایش های پزشکی قانونی می توان فهمید که نطفه چه زمانی منعقد شده است. 

زنده متولد شدن جنین

نکته ای که وجود دارد و باید به آن توجه کنیم این است که ممکن است طفلی وجود داشته باشد که حیات او تا لحظه تولد قطعی باشد. ولی در حیات پس از تولد تردید وجود داشته باشد. در این صورت چنین جنینی ارث نخواهد برد. همچنین اگر نوزاد در اثنای تولد بمیرد به این معنی که مثلا پس از خروج سر و گردن و سینه ها و دست ها و پیش از خروج شکم و پاها بمیرد ارث نمی برد. زیرا زمانی می توانیم بگوییم جنین زنده متولد شده است که پس از خروج تمام بدن زنده باشد.

نحوه تقسیم ارث جنین آیا جنین ارث میبرد

ماده 878 قانون مدنی چنین بیان می کند:

هر گاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر میگردد تقسیم ارث به عمل نمیآید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که‌ مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

بنابراین، طبق حکم ماده 878 قانون مدنی برای اینکه سهم الارث جنین حفظ شود و حقوق وی ضایع نشود دو حالت متصور است:

1- جنین مانع از ارث بردن دیگران می شود.

2- جنین مانع از ارث بردن دیگران نمی شود.

1- جنین مانع از ارث بردن دیگران شود: آیا جنین ارث میبرد

اگر جنینی که قابلیت وراثت را دارد یعنی دارای دو شرطی که ذکر شد، است. در این صورت تقسیم ارث انجام نمیگیرد تا جنین زنده متولد شود. به طور مثال فرض کنید متوفی دارای یک خواهر و برادر است. در این صورت تا زنده متولد شدن جنین اموال تقسیم نمی شود. چه اینکه اگر جنین زمده متولد شود دیگر نوبت به برادر و خواهر متوفی نمی رسد.

2- جنین مانع از ارث بردن دیگران نمی شود: آیا جنین ارث میبرد

اگر جنین مانع از ارث بردن دیگران نشود و خویشاوندان بخواهند قبل از تولد جنین، ارث را تقسیم کنند. در این صورت برای جنین سهمی به اندازه سهم دو پسر نگهداشته می شود و الباقی میان بقیه تقسیم می شود. اگر جنین مرده متولد شود، سهم الارث او میان بقیه تقسیم می گردد.

نتیجه گیری مقاله آیا جنین ارث میبرد

جنین می تواند صاحب سهم الارث شود. البته به شرطی که نطفه اش در زمان فوت متوفی منعقد گردد و زنده متولد شود. در صورت حصول این دو شرط جنین از سهم الارث برخوردار خواهد بود. حال اگر وضعیت جنین به گونه یا باشد که مانع ارث بردن بقیه خویشاوندان شود. تقسیم ترکه تا زمان به دنیا آمدن او به تاخیر می افتد. اما اگر جنین مانع از ارث بردن سایرین نشود، سهم الارثی معادل سهم الارث دو پسر برای او کنار گذاشته می شود و الباقی ترکه میان وراث تقسیم می گردد. البته امروزه با پیشرفت دستگاه هایی همچون سونوگرافی می توان جنسیت جنین را تشخیص داد و سهم الارث دختر یا پسر را برای او کنار گذاشت.

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.

آیا جنین ارث میبرد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا