Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

وقتی سخن از امور حقوقی به میان می آید حجم زیادی از دعاوی به ذهن متبادر می شوند. دعاوی که هر کدام دنیای عجیبی در وکالت هستند. تخصص در هر کدام از امور حقوقی می تواند بسیار سخت و شاید غیر ممکن باشد. از این روست که گفته می شود، بهتر آن است هر وکیل در گوشه ای از کهکشان امور حقوقی تسلط یابد. چه اینکه، با توسل به رویکرد تفکیک تخصص در امر وکالت می توان بهتر و موثرتر پرونده موکلین را رصد و پیگیری نمود. امری که در موسسه ترنم عدالت به خوبی رعایت می شود.

تقسیم بندی امور حقوقی

امور حقوقی شامل طیف گسترده ای از موارد هستند که قطعا یک وکیل نمی تواند در تمامی جوانب آن متخصص و متبحر باشد. به عنوان مثال امور حقوقی را می توان در یک تقسیم بندی کلی به امور حسبی و امور ترافعی تقسیم کرد.

امور حقوقی

اول- امور حسبی:

منظور از امور حسبی اموری است که طرفین با یکدیگر نزاعی ندارند. مهمترین نمونه و مثال برای امور حسبی تقاضای نصب قیم برای فرد محجور است. زمانی که فردی محجور است و فردی تقاضای نصب قیم برای رتق و فتق امور او را می نماید، هیچ گونه نزاع و مشاجره ای میان طرفین رخ نداده است. بلکه موضوعی پیش آمده (محجوریت) که با کمک مقام دادستانی حل و فصل می گردد.

همچنین موضوعاتی از قبیل تعیین تکلیف برای اموال غایب مفقود الاثر و یا نصب امین اموال برای او، ترکه متوفی و … در حوزه امور حسبی قرار می گیرند که دادگاه مکلف اند در صورت بروز چنین اموری بدون وجود نزاع و دعوا به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کنند.

دوم- امور ترافعی:

در مقابل امور حسبی، امور ترافعی قرار دارند. در امور ترافعی اصحاب دعوا دچار نزاع و کشمش با یکدیگر هستند. مثال های دعاوی ترافعی زیاد است. فرض کنید الف علیه ب دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را اقامه می کند. در چنین پرونده ای طرفین دچار کشمکش با یکدیگر هستند.

اراضی ملی چیست؟

بنابراین:

امور حقوقی می تواند دربردارنده پرونده های بسیاری باشد. از این روست که گفته می شود یک وکیل به تنهایی نمی تواند زمام تمام امور حقوقی را بر عهده داشته باشد و در آنها تبحر و مهارت کسب کند.

در ترنم چه کرده ایم؟

موسسه حقوقی ترنم عدالت با کادری ویژه از وکلا و حقوقدانان با تخصص ویژه در هر امری می تواند پرونده شما را به طور تخصصی بررسی کند. از این رو، نگرانی در مورد اینکه پرونده شما به وکیلی سپرده شده که دانش کافی در این حوزه را ندارد، نخواهید داشت. چه اینکه اعطای پرونده به وکیل در موسسه ترنم عدالت بر اساس معیار و ملاک تخصص خواهد بود. 

در موسسه حقوقی ترنم عدالت چندین وکیل با تخصص های جداگانه دعاوی شما را دنبال می کنند. به عنوان مثال اگر مشکل شما در دسته موضوعاتی همچون نصب قیم برای فرد محجور است وکیلی با تخصص و سابقه کاری در امور مربوط به قیمومت و یا به طور کلی تر امور حسبی پرونده شما را پیگیری می نماید. همچنین، اگر معضل پیش آمده برای شما مربوط به امور ترافعی باشد وکیلی با توانایی مکفی در حوزه امور ترافعی عهده دار وکالت شما خواهد شد. این موضوع امتیاز دیگری نیز دارد و آن این است که وکلا به دلیل کار کردن به طور تخصصی با فضای دادگاه ها آشنایی بیشتری دارند و قضات رابطه بهتری با آنها برقرار می نمایند. این موضوع می تواند در توانایی وکیل برای اخذ رای به نفع موکل بسیار مفید واقع شود.

ثبت مشاوره رایگان

بالا